Azi 19-04-2024       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 25.04.2024, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     In atentia candidatilor la alegerile din anul 2024     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistii OSOI – LOT4     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistii OSOI – LOT3     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistii OSOI – LOT2     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistii OSOI – LOT1

Proiecte supuse dezbaterii publice

Data

Proiectul de hotarare

19.01.2024

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ pe anul 2024 şi Lista de investiţii pentru anul 2024.
01. Venituri
02. ANEXA 1A-cheltuieli -SF
03. ANEXA 1A-cheltuieli -SD
04. ANEXA 2-lista investitii
05. Proiect Cofinantare 2024
06. BVC – DAS
Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatarguneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Compartiment Informare și Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 19.01.2024 şi până la data de 02.02.2024 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de buget supus dezbaterii publice :
– în scris, prin poştă la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ- str. Ştefan cel Mare nr. 62
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice – cam.5
– transmise la nr. de fax 0233/790508,
– prin e-mail la adresa: [email protected]
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a Bugetului local pe anul 2024.

La data întocmirii proiectului de buget pentru anul 2024, nu aveam repartizate :
*Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti:
*Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale- Consiliul Județean Neamț;

Menţionăm că Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului Târgu-Neamț pe anul 2024, reprezintă necesarul estimat pentru anul 2024, urmând ca la data comunicării sumelor repartizate, acesta sa fie modificat cu încadrarea în creditele bugetare.

20.10.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
– PH impozite 2024
– Referat de aprobare
– Raport de specialitate
– Anexa nr. 1
– Anexa nr. 2
– Anexa nr. 3
– Anexa nr. 4
– Anexa nr. 5
– Anexa nr. 6
– Anexa nr. 7
– Anexa nr. 8
Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 20.10.2023 şi până la data de 10.11.2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice:
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:
• În scris, prin poștă la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
• Prin depunere la Serviciul Comunicare și Relații Publice – Biroul 5
• Prin fax la nr. 0233 790 508
• Prin e-mail la adresa: [email protected]
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile care vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normativ”.

20.10.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând domeniului public/privat al orașului Târgu- Neamț,
precum și a taxei de intervenție pe domeniul public/privat al orașului Târgu-Neamț pentru anul 2024
– PROIECT DE HOTARARE , REFERAT DE APROBARE SI RAPORT DE SPECIALITATE
– ANEXA nr 1
– ANEXA nr 2
Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 20.10.2023 şi până la data de 10.11.2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice:
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:
• În scris, prin poștă la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
• Prin depunere la Serviciul Comunicare și Relații Publice – Biroul 5
• Prin fax la nr. 0233 790 508
• Prin e-mail la adresa: [email protected]
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile care vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normativ”.

07.04.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE, ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A IMOBILULUI BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC
situat în oraș Târgu Neamț, strada 1 Decembrie 1918, nr. 80A
Regulamentul poate fi consultat:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 07.04.2023 şi până la data de 21.04.2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind conținutul regulamentului:
– în scris, prin poştă la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ- str. Ştefan cel Mare nr. 62
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice – cam.5
– transmise la nr. de fax 0233/790508,
– prin e-mail la adresa:[email protected]

13.01.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ pe anul 2023 şi Lista de investiţii pentru anul 2023.
Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
01. Venituri 2023
02. SF-2023
03. SD-2023
04. Lista investitii -2023
05. BVC -das 2023
06. BVC -casa culturii 2023

– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 13.01.2023 şi până la data de 26.01.2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de buget supus dezbaterii publice :
– în scris, prin poştă la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ- str. Ştefan cel Mare nr. 62
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice – cam.5
– transmise la nr. de fax 0233/790508,
– prin e-mail la adresa:[email protected]
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a Bugetului local pe anul 2023.
Având în vedere prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și ale Legii nr.369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, precizăm faptul că proiectul de buget prezentat nu include sumele repartizate de către Consiliul Județean Neamț.
Menţionăm că Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului Târgu-Neamț pe anul 2023, reprezintă necesarul estimat pentru anul 2023, urmând ca la data comunicării de către CJ a sumelor repartizate, acesta sa fie modificat cu încadrarea în creditele bugetare.

10.11.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare pentru anul 2023, în orașul Târgu-Neamț
– Proiect de hotarare
– ANEXA -Regulament taxa salubrizare 2023
– Referat de aprobare
– Referat de specialitate
Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 10.11.2022 şi până la data de 23.11.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:
• În scris, prin poștă la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
• Prin depunere la Serviciul Comunicare și Relații Publice – Biroul 5
• Prin fax la nr. 0233 790 508
• Prin e-mail la adresa: [email protected]
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile care vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normativ”.

13.10.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând domeniului public/privat al orașului Târgu- Neamț,
precum și a taxei de intervenție pe domeniul public/privat al orașului Târgu-Neamț pentru anul 2023
– PROIECT DE HOTARARE
– RAPORT DE SPECIALITATE
– REFERAT DE APROBARE
– ANEXA nr 1
– ANEXA nr 2
Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 13.10.2022 şi până la data de 27.10.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice :
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:
• În scris, prin poștă la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
• Prin depunere la Serviciul Comunicare și Relații Publice – Biroul 5
• Prin fax la nr. 0233 790 508
• Prin e-mail la adresa: [email protected]
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile care vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normativ”.

12.08.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– Proiect HCL impozite 2023
– Anexa 1 – 2023
– Anexa 2 – 2023
– Anexa 3 – 2023
– Anexa 4 – 2023
– Anexa 5 – 2023
– Anexa 6 – 2023
– Anexa 7 – 2023
– Anexa 8 – 2023

– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 12.08.2022 şi până la data de 26.08.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de buget supus dezbaterii publice :
– în scris, prin poştă la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ- str. Ştefan cel Mare nr. 62
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice – cam.5
– transmise la nr. de fax 0233/790508,
– prin e-mail la adresa:[email protected]
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării proiectului în cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

27.04.2022

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ A ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ
– Proiect hotarare
– Referat, raport de aprobare
– Anexa – Plan de mobilitate
– Partea desenata

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAŞULUI TÂRGU- NEAMŢ 2021-2027
– Proiect hotarare
– Referat, raport de aprobare
– Anexa SIDU TÂRGU NEAMȚ 2021 – 2027
– Sinteză SIDU Târgu Neamț

03.02.2022 Primaria oraşului Târgu-Neamţ a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, pentru

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ A ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ
– PLAN DE MOBILITATE versiunea 2 Tg. Neamt consultare publica
– Partea desenata consultare publica

Etapa consultării publice are loc în perioada 04.02.2022- 18.02.2022.

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ A ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la Birourile 5 si 32, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica DEZBATERI PUBLICE-

Sugestiile și propunerile de completare pot fi transmise până la data de 18.02.2022 pe emailul instituției : tgnt@primăriatgneamt.ro.

20.01.2022 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ pe anul 2022 şi Lista de investiţii pentru anul 2022.
Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
1.1-anexa 1 venituri -proiect-BVC 2022
2.1-ANEXA 1A-cheltuieli -sf + sd- lei-2022-dezbatere
2.2-anexa 1 SF+SD-DAS-proiect-BVC 2022
2.3-anexa 1 SF+SD-Casa Culturii-proiect-BVC 2022
3.1-anexa 2-lista investitii -UATO-proiect BVC 2022
3.2-anexa 2-lista investitii -BCR+MF proiect BVC 2022
3.3-anexa 2-lista investitii -UE-proiect BVC 2022
– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 20.01.2022 şi până la data de 03.02.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de buget supus dezbaterii publice :
– în scris, prin poştă la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ- str. Ştefan cel Mare nr. 62
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice – cam.5
– transmise la nr. de fax 0233/790508,
– prin e-mail la adresa:[email protected]
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a Bugetului local pe anul 2022.
Având în vedere prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și ale Legii nr.318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, precizăm faptul că proiectul de buget prezentat nu include sumele repartizate de către AJFP Neamț și Consiliul Județean Neamț.
Menţionăm că Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului Târgu-Neamț pe anul 2022, reprezintă necesarul estimat pentru anul 2022, urmând ca la data comunicării de către instituțiile superioare a sumelor repartizate, acesta sa fie modificat cu încadrarea în creditele bugetare.

12.11.2021 Primaria oraşului Târgu-Neamţ a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
pentru
– Strategia integrată de dezvoltare urbană a oraşului Târgu- Neamţ 2021-2027 v.7
– Sinteză SIDU Târgu Neamț
Etapa consultării publice are loc în perioada 12.11.2021- 23.12.2021
Strategia integrată de dezvoltare urbană a oraşului Târgu-Neamţ 2021-2027 poate fi studiată la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la Birourile 5 si 32, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica DEZBATERI PUBLICE
Sugestiile, propunerile de completare/ modificare a strategiei pot fi transmise până la data de 23.12.2021 pe link-ul de mai jos :
– SUGESTII SI PROPUNERI
Persoană de contact: Amihăilesei Daniel – Șef Birou Planificare și Implementare Proiecte, tel. 0233790245, int.132, tel.mobil : 0745507472, email : [email protected].

15.10.2021 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică
Proiectul de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
– Proiect HCL impozite 2022
– Raport de specialitate
– Referat de aprobare
– Anexa 1
– Anexa 2
– Anexa 3
– Anexa 4
– Anexa 5
– Anexa 6
– Anexa 7
– Anexa 8
Proiectul cu documentația de bază pot fi consultate:
• Pe site-ul Primăriei orașului Târgu-Neamț, la adresa www.primariatarguneamt.ro , secțiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice
• La sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 62 (panou de afișaj)
• La Serviciul comunicare și Relații Publice – Biroul 5 din cadrul instituției
Proiectul poate fi obținut în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare și Relații Publice – Biroul 5.
Potrivit art.7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența publică în administrația public, republicată, “Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin.(1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice…”
În conformitate cu art.7 alin (4) din Legea nr. 52/2003, începând cu data afișării – 15.10.2021 și până la data de 29.10.2021, se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:
• În scris, prin poștă la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
• Prin depunere la Serviciul Comunicare și Relații Publice – Biroul 5
• Prin fax la nr. 0233 790 508
• Prin e-mail la adresa: [email protected]
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile care vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normative”.

13.10.2021 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând domeniului public/privat al orașului Târgu-Neamț, precum și a taxei de intervenție pe domeniul public/privat al orașului Târgu-Neamț pentru anul 2022
– Proiect de hotarare
– Raport de specialitate
– Referat de aprobare
– Anexa 1
– Anexa 2
Proiectul cu documentația de bază pot fi consultate:
• Pe site-ul Primăriei orașului Târgu-Neamț, la adresa www.primariatarguneamt.ro , secțiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice
• La sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 62 (panou de afișaj)
• La Serviciul comunicare și Relații Publice – Biroul 5 din cadrul instituției
Proiectul poate fi obținut în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare și Relații Publice – Biroul 5.
Potrivit art.7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența publică în administrația public, republicată, “Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin.(1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice…”
În conformitate cu art.7 alin (4) din Legea nr. 52/2003, începând cu data afișării – 13.10.2021 și până la data de 25.10.2021, se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:
• În scris, prin poștă la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
• Prin depunere la Serviciul Comunicare și Relații Publice – Biroul 5
• Prin fax la nr. 0233 790 508
• Prin e-mail la adresa: [email protected]
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile care vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normative”.

15.03.2021 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/3003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ pe anul 2021 şi Lista de investiţii pentru anul 2021.
– Proiect BVC 2021- Sectiunea de functionare
– Proiect BVC 2021- Sectiunea de dezvoltare
– Proiect BVC 2021- DAS
– Proeict BVC 2021- Casa Culturii
Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62 (panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 15.03.2021 şi până la data de 26.03.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de buget supus dezbaterii publice :
– în scris, prin poştă la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ- str. Ştefan cel Mare nr. 62
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice – cam.5
– transmise la nr. de fax 0233/790508,
– prin e-mail la adresa:[email protected]
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a Bugetului local pe anul 2021.
Având în vedere prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și ale Legii nr.16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, precizăm faptul că proiectul de buget prezentat nu include sumele repartizate conform art.4, lit.b și lit.c, art.6; art.27, de către M.L.P.D.A, Direcția de sănătate publică, Direcția generală regională a finanțelor publice, Inspectoratul școlar judetean, Consiliul Județean Neamț.
Menţionăm că Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului Târgu-Neamț pe anul 2021, reprezintă necesarul estimat pentru anul 2021, urmând ca la data comunicării de către instituțiile superioare a sumelor repartizate, acesta sa fie modificat cu încadrarea în creditele bugetare.
19.10.2020

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând domeniului public/privat al orașului Târgu- Neamț, precum și a taxei de intervenție pe domeniul public/privat al orașului Târgu-Neamț pentru anul 2021
 Proiectul de hotărâre cu documentația de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei orașului Târgu-Neamț la adresa www.primariatgneamt.ro, secțiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62(panoul de afișaj)
– la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Târgu -Neamț
 Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5.

– Proiect de hotarare
– Raport de specialitate
– Referat de aprobare
ANEXA 1
– Anexa 2

Potrivit art.7.alin(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența publică în administrația publică, republicată, ”Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului, în condițiile alin.(1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice…”
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 19.10.2020 și până la data de 09.11.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
-depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Târgu- Neamț.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Târgu-Neamț.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

19.10.2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2021

– Proiect de hotarare
– Referat de aprobare
– Raport de specialitate
– Anexa 1
– Anexa 2
– Anexa 3
– Anexa 4
– Anexa 5
– Anexa 6
– Anexa 7
– Anexa 8

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 19.10.2020 și până la data de 09.11.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa:[email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

14 ianuarie 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Primăria oraşului Târgu-Neamţ aduce la cunoştinţă publică
Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ pe anul 2020 şi Lista de investiţii pentru anul 2020.

– Proiect B.L. 2020 Sectiunea de functionare
– Proiect B.L. 2020 Sectiunea de dezboltare

Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62(panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării – 14.01.2020 şi până la data de 28.01.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului de buget supus dezbaterii publice :
– în scris, prin poştă la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ- str. Ştefan cel Mare nr. 62
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice – cam.5
– transmise la nr. de fax 0233/790508,
– prin e-mail la adresa:[email protected]
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului local de aprobare a Bugetului local pe anul 2020.
Precizăm faptul că proiectul de buget a fost întocmit fără a avea următoarele informaţii :
1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor comunale de la Consiliul Judeţean Neamț ;
2. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 2020 de la Consiliul Județean Neamț;
3. Subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii, (finanţarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de funcţionare la cabinete medicale şcolare din oras).
4. Sumele aprobate de M.D.R.A.P. pentru obiectivele finanțate prin OUG nr.28/2013.
Menţionăm faptul că aceste sume au fost incluse în bugetul Orașului Târgu-Neamț la nivelul necesarului estimat pentru anul 2020, urmând să fie modificate în baza comunicărilor care ne vor fi transmise de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamț, Direcţia de Sănătate Publică Neamț, respectiv Consiliul Judeţean Neamț.

18 octombrie 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020

– Proiect de hotarare
– Referat de aprobare
– Raport de specialitate
– Anexa 1
– Anexa 2
– Anexa 3
– Anexa 4
– Anexa 5
– Anexa 6
– Anexa 7
– Anexa 8

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 18.10.2019 și până la data de 05.11.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

20 septembrie 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând domeniului public/privat al orașului Târgu- Neamț, precum și a taxei de intervenție pe domeniul public/privat al orașului Târgu-Neamț pentru anul 2020

 Proiectul de hotărâre cu documentația de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei orașului Târgu-Neamț la adresa www.primariatgneamt.ro, secțiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62(panoul de afișaj)
– la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Târgu -Neamț
 Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5.
-Proiect de hotarare
-RAPORT DE SPECIALITATE
-REFERAT DE APROBARE
-ANEXA NR.1
-ANEXA NR.2

Potrivit art.7.alin(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența publică în administrația publică, republicată, ”Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului, în condițiile alin.(1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice…”
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 20.09.2019 și până la data de 04.10.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
-depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Târgu- Neamț.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Târgu-Neamț.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

23 august 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STR. MARASESTI NR. 102 IN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
– Proiect de hotarare
– Raport de specialitate
– Referat de aprobare
– Anexa 1 – RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUZ
– Anexa 2 – Memoriu si RLU PUZ
– Anexa 3 – Planse

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 23.08.2019 și până la data de 06.09.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Târgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

03 iunie 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii a doua blocuri de locuințe P+6E în orașul Târgu-Neamț şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Proiect de hotarare
Raport specialitate
Expunere de motive
ANEXA 1 – RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUZ CONEST
ANEXA 2 – PUZ MEMORIU SI RLU
ANEXA 3 – planse PUZ

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 03.06.2019 și până la data de 14.06.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

03 iunie 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de Hotărâre privind probarea Raportului informării şi consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal
„Introducerea în intravilan a suprafeței de 13500 mp teren pentru construirea unui hambar”,oraș Târgu -Neamţ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
Proiect de hotarare
Raport de specialitate
Expunere de motive
ANEXA 1 RAPORTUL INFORMARII
ANEXA 2 MEMORIU SI RLU PUZ DOCHITOIU
ANEXA 3.1. U2 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE (1)
ANEXA 3.2 U.2 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE (2)
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 03.06.2019 și până la data de 14.06.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

18 aprilie 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal ”Schimbare destinație urbanistică teren în zonă pentru spații comerciale, depozitare și servicii în orașul Târgu-Neamț” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
– Proiect de hotarare
– Expunere de motive

– Raport de specialitate

– Anexa 1, Raportul informării şi consultării publicului
Anexa 2. PUZ si RLU

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 18.04.2019 și până la data de 06.05.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

18 martie 2019

Primăria orașului Târgu-Neamț a inițiat procedura de consultare publică pentru Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ şi Lista de investiţii pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
– Anexa A1. Proiect BVC – UATO Tg.-Neamt 2019 Sectiunea de functionare
– Anexa A2. Lista de investitii 2019 UATO Tg. Neamt
– Anexa B. Proiect BVC – DAS Tg.-Neamt 2019
– Anexa C. Proiect BVC – Casa Culturii Tg.-Neamt 2019

Etapa consultării publice are loc în perioada 18.03.2019-29.03.2019.
Proiectul poate fi consultat începând cu data de 18.03.2019 la sediul Primariei Târgu- Neamț la Birou 5, cât si pe site: www.primariatgneamt.ro, la rubrica „DEZBATERI PUBLICE – „Proiecte supuse dezbaterii publice”.
Persoanele interesate pot trimite propuneri, sesizări, observații:
– prin poștă la Primăria orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62, Târgu -Neamț
– prin email la adresa de email:[email protected]
– pot inregistra adrese scrise la Serviciul Comunicare și Relații Publice- Biroul nr.5

Materialele transmise vor purta menţiunea:
“Recomandare la proiect de act normativ”

17 octombrie 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2019
– Proiect de hotarare
– Raport de specialitate
– Expunere de motive
-Anexa 1
-Anexa 2
-Anexa 3
-Anexa 4
-Anexa 5
-Anexa 6
-Anexa 7
-Anexa 8

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 17.10.2018 și până la data de 31.10.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

09 octombrie 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea chiriilor si al redeventelor pentru imobilele apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt, precum si a taxei aviz de spargere strazi pentru anul 2019.
1. Proiect de hotarare
2. Raport de specialitate
3. Expunere de motive
4. Anexa 1
5. Anexa 2

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 09.10.2018 și până la data de 26.10.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

04 iunie 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea ”Schimbării destinației teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare în zonă de locuințe colective, regim de înălțime P+6E în oraș Tîrgu Neamț” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
– Proiect de hotarare
– Raport specialitate
– Expunere de motive
– Anexa 1, Raportul informării şi consultării publicului
– Anexa 2, PUZ si RLU

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 4.06.2018 și până la data de 15.06.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

04 iunie 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea ”Construirii unor locuințe pe terenurile ce vor fi atribuite conform Legii nr.15/2003 în orașul Tîrgu Neamț, str. Tăbăcari, FN” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
– Proiect de hotarare
– Raport de specialitate
– Expunere de motive
– Anexa 1, Raportul informării şi consultării publicului
– Anexa 2, PUZ si RLU

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 4.06.2018 și până la data de 15.06.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

04 iunie 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal ”Introducerea în intravilan a unui teren pentru construirea Complexului de agrement -Ținutul lui Creangă, oraș Tîrgu Neamț și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
– Proiect de hotarare
– Raport de specialitate
– Expunere de motive
– Anexa 1, Raportul informării şi consultării publicului
– Anexa 2, PUZ si RLU
– Anexa 3, Reglementari tehnice si Echipare edilitara
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afișării – 4.06.2018 și până la data de 15.06.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamț.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

19 ianuarie 2018 Primăria orașului Tîrgu Neamț a inițiat procedura de consultare publică pentru Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Tîrgu Neamţ şi Lista de investiţii pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
Anexa A1 – proiect BVC – UATO TG NT- 2018-
Anexa A2 -lista investitii BVC UATO TG NT-2018
Anexa B1-proiect BVC DAS – 2018
Anexa B2 – lista investitii-DAS-2018
Anexa C1 – proiect BVC Casa Culturii- 2018
Anexa C2 – lista investitii-Casa Culturii-2018
Etapa consultării publice are loc în perioada 19.01.2018-01.02.2018.
Proiectul poate fi consultat începând cu data de 19.01.2018 la sediul Primariei Tîrgu Neamt la Birou 5, cât si pe site: www.primariatgneamt.ro, la rubrica „DEZBATERI PUBLICE – „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sesizări, observații:
– prin poștă la Primăria orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62, Tîrgu Neamț
– prin email la adresa de email:[email protected]
– pot inregistra adrese scrise la Serviciul Comunicare și Relații Publice- Biroul nr.5
Materialele transmise vor purta menţiunea:
“Recomandare la proiect de act normativ”

19 ianuarie 2018 Primăria orașului Tîrgu Neamț a inițiat procedura de consultare publică pentru privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

Proiect de hotarare
Expunere de motive
Raport de specialitate
– Anexa 1
– Anexa 2
– Anexa 3

Etapa consultării publice are loc în perioada 19.01.2018-01.02.2018.
Proiectul poate fi consultat începând cu data de 19.01.2018 la sediul Primariei Tîrgu Neamt la Birou 5, cât si pe site: www.primariatgneamt.ro, la rubrica „DEZBATERI PUBLICE – „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sesizări, observații:
– prin poștă la Primăria orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62, Tîrgu Neamț
– prin email la adresa de email:[email protected]
– pot inregistra adrese scrise la Serviciul Comunicare și Relații Publice- Biroul nr.5
Materialele transmise vor purta menţiunea:
“Recomandare la proiect de act normativ”

19 ianuarie 2018

Primăria orașului Tîrgu Neamț a inițiat procedura de consultare publică pentru Proiectul privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț,județul Neamț, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

– Proiect de hotarare
– Expunere de motive
– Raport de specialitate
– Anexa 1
– Anexa 2

Etapa consultării publice are loc în perioada 19.01.2018-01.02.2018.
Proiectul poate fi consultat începând cu data de 19.01.2018 la sediul Primariei Tîrgu Neamt la Birou 5, cât si pe site: www.primariatgneamt.ro, la rubrica „DEZBATERI PUBLICE – „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sesizări, observații:
– prin poștă la Primăria orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62, Tîrgu Neamț
– prin email la adresa de email:[email protected]
– pot inregistra adrese scrise la Serviciul Comunicare și Relații Publice- Biroul nr.5
Materialele transmise vor purta menţiunea:
“Recomandare la proiect de act normativ”

19 octombrie 2017 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :
Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
– Proiect de hotarare, Raport de specialitate, Expunere de motive
– Anexa 1
– Anexa 2
– Anexa 3
– Anexa 4
– Anexa 5
– Anexa 6
– Anexa 7
– Anexa 8

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 şi 9, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, SECȚIUNEA DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail:[email protected], până pe data de 30.10.2017 .
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

16 octombrie 2017 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice în perioada 16.10.2017-27.10.2017 următorul proiect de act normativ :
Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune spaţii/terenuri şi a taxei aviz de spargere străzi aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2018
Deschide proiect de Hotarare
Deschide Expunere de motive
Deschide Raport de specialitate
Deschide Anexa 1
Deschide Anexa 2
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 şi 37, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, Rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail:[email protected], până pe data de 27.10.2017 .
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”
Serviciul Comunicare și Relații Publice

11 aprilie 2017 Primăria oraşului Tîrgu Neamţ aduce la cunoştinţă publică Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor economice şi autorizarea sediilor şi punctelor de lucru din oraşul Tîrgu Neamţ în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
Regulament privind desfăşurarea activităţilor economice şi autorizarea sediilor şi punctelor de lucru din oraşul Tîrgu Neamţ
Etapa consultării publice are loc în perioada 11.04.2017-25.04.2017.

Proiectul poate fi consultat începând cu data de 11 Aprilie 2017 la sediul Primariei Tîrgu Neamt la Birou 5, cât si pe site: www.primariatgneamt.ro, la rubrica „DEZBATERI PUBLICE – „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sesizări, observații:
– prin poștă la Primăria orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62, Tîrgu Neamț
– prin email la adresa de email:[email protected]
– pot inregistra adrese scrise la Serviciul Comunicare și Relații Publice- Biroul nr.5
Materialele transmise vor purta menţiunea:
“Recomandare la proiect de act normativ”

Serviciul Comunicare și Relații Publice

31 martie 2017 Primăria orașului Tîrgu Neamț a inițiat procedura de consultare publică pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor ale SC ECOTG S.R.L. Tîrgu Neamț, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
– Proiect de hotarare
– Anexa 1
– Expunere de motive
– Hotărârea AGA nr.17 din 03.03.2017
– Raport de specialiate

Etapa consultării publice are loc în perioada 31.03.2017-10.04.2017.
Proiectul poate fi consultat începând cu data de 31 MARTIE 2017 la sediul Primariei Tîrgu Neamt la Birou 5, cât si pe site: www.primariatgneamt.ro, la rubrica „DEZBATERI PUBLICE – „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sesizări, observații:
– prin poștă la Primăria orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62, Tîrgu Neamț
– prin email la adresa de email:[email protected]
– pot inregistra adrese scrise la Serviciul Comunicare și Relații Publice- Biroul nr.5
Materialele transmise vor purta menţiunea:
“Recomandare la proiect de act normativ”.
Serviciul Comunicare și Relații Publice

07 martie 2017 Primăria orașului Tîrgu Neamț a inițiat procedura de consultare publică pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Tîrgu Neamț, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
Proiect de hotarare
Expunere de motive
Raport de specialitate
Anexa – Regulament privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Tîrgu Neamț

Etapa consultării publice are loc în perioada 06.03.2017-17.03.2017.
Proiectul poate fi consultat începând cu data de 06 MARTIE 2017 la sediul Primariei Tîrgu Neamt la Birou 5, cât si pe site: www.primariatgneamt.ro, la rubrica „DEZBATERI PUBLICE – „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sesizări, observații:
– prin poștă la Primăria orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62, Tîrgu Neamț
– prin email la adresa de email:[email protected]
– pot inregistra adrese scrise la Serviciul Comunicare și Relații Publice- Biroul nr.5
Materialele transmise vor purta menţiunea:
“Recomandare la proiect de act normativ”

01 martie 2017

Primăria orașului Tîrgu Neamț a inițiat procedura de consultare publică pentru Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Tîrgu Neamţ şi Lista de investiţii pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
– ANEXA 1-proiect BVC 2017 –UATO
– ANEXA – 1 A – proiect BVC 2017- DAS
– ANEXA – 2_lista investitii-2017-TG NT
– ANEXA – 2 A_Dotari_2017-TG NT
– ANEXA – 2 B_Achiz_imobile_2017-TG NT
Etapa consultării publice are loc în perioada 01.03.2017-15.03.2017.
Proiectul poate fi consultat începând cu data de 01 MARTIE 2017 la sediul Primariei Tîrgu Neamt la Birou 5, cât si pe site: www.primariatgneamt.ro, la rubrica „DEZBATERI PUBLICE – „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sesizări, observații:
– prin poștă la Primăria orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62, Tîrgu Neamț
– prin email la adresa de email:[email protected]
– pot inregistra adrese scrise la Serviciul Comunicare și Relații Publice- Biroul nr.5
Materialele transmise vor purta menţiunea:
“Recomandare la proiect de act normativ”

11 noiembrie 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor sociale a oraşului Tîrgu Neamţ 2017-2020
– Proiect de hotarare, Raport de specialitate si Expunere de motive
– Anexa 1

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ la Biroul 28, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, Rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Tg. Neamţ – cam. 2, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected] în perioada 11.11.2016- 25.11.2016.
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”.

18 octombrie 2016 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :
Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind închirierea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Tîrgu Neamț
– Proiect de hotărâre
– Anexa
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 şi 37, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, Rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail:[email protected], până pe data de 27.10.2016 .
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

17 octombrie 2016 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :
Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
– Proiect de hotărâre
– Anexa 1
– Anexa 2
– Anexa 3
– Anexa 4
– Anexa 5
– Anexa 6
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 şi 9, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, Rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail:[email protected], până pe data de 27.10.2016 .
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

14 octombrie 2016 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :
Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune spaţii/terenuri şi a taxei aviz de spargere străzi aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2017
– Deschide proiect de Hotarare
– Deschide Anexa 1
– Deschide Anexa 2
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 şi 37, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, Rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail:[email protected], până pe data de 24.10.2016 .
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”
05 august 2016 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:
– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților economice în sediile și punctele de lucru din orașul Târgu Neamț;
– Anexa (Regulament);
– Expunere de motive si raport specialitate

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62(panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
Potrivit art.7.alin(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa publică în administraţia publică, republicată, ”Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice…”
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003,începând cu data afişării- 05.08.2016 şi până la data de 19.08..2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamţ.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

26 mai 2016 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Construire spaţiu comercial, împrejmuire la limita de proprietate, amplasare totem, amenajare incintă şi locuri de parcare, branşament la utilităţi”, str. Cuza Vodă nr.3, Oraş Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ ”

– Proiect de hotarare PUZ
– Raport de specialitate PUZ
– Expunere de motive PUZ
– Anexa 2.1 PUZTGNT_Memoriu prezentare_r6
– Anexa 2.2. PUZTGNT_RLU
– Parte desenata 1
– Parte desenata 2
– Parte desenata 3
– Parte desenata 4
– Parte desenata 5
01. Aviz-ApaServ
02. Aviz CTE E.ON distributie
03.Aviz-Eon-Gaze.pdf
04.Aviz-Telekom
05. Aviz-Mediu.pdf
06. Aviz-DSP

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62(panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
Potrivit art.7.alin(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa publică în administraţia publică, republicată, ”Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice…”
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003,începând cu data afişării (26.05.2016) şi până la data de 09.06.2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamţ.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

26 februarie 2016 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea majorării impozitului pe clădirile/terenurile neîngrijite de pe raza orașului Tîrgu Neamț și a Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite
– Deschide Proiect de Hotarare
– Anexa –Regulamentul
– Raport de specialitate
– Expunere de motive

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62(panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
Potrivit art.7.alin(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa publică în administraţia publică, republicată, ”Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice…”
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003,începând cu data afişării-26.02.2016 şi până la data de 11.03.2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
o prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62
o prin email la adresa: [email protected]
o prin fax la nr. 0233-790508
o depuse la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamţ.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

8 ianuarie 2016 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării şi consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal „ Construire magazin Penny Market, accese auto şi pietonale, trotuare şi amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, branşamente la utilităţi, organizare de şantier”,în oraş Târgu Neamţ, strada Tudor Vladimirescu nr. 2A., judeţul Neamţ şi a Regulamentului aferent acestuia

– Deschide Proiect de Hotarare
– Raport specialitate PUZ
– Expunere de motive PUZ
* ANEXA 1 – RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI
* ANEXA 2.1 – MEMORIU TEHNIC PUZ Tg Neamt
* ANEXA 2.2 – RLU
1. Aviz APASERV
1.1.Schita APASERV
2. AVIZ EON distributie
2.1..Schita EON distributie
3. AVIZ EON gaze
3.1. Schita EON gaze
4. AVIZ TELEKOM
5. Aviz ISU
6. Aviz Ministerul Culturii
7. Aviz Mediu
8. Aviz Apele Romane
9. Aviz DSP

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate:
– pe site-ul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la adresa www.primariatgneamt.ro, secţiunea DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62(panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5.
Potrivit art.7.alin(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa publică în administraţia publică, republicată, ”Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice…”
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003,începând cu data afişării(08.01.2016) şi până la data de 22.01.2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
– prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62
– prin email la adresa: [email protected]
– prin fax la nr. 0233-790508
– depuse la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Tîrgu Neamţ.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Mihaela Rotaru-Popa, Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”

5 ianuarie 2016 Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a iniţiat procedura de consultare publică pentru Proiectul de buget al oraşului Tîrgu Neamţ şi Lista de investiţii pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată.
– Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului Local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a listei de investiţii pentru anul 2016
– Anexa 1 –PROPUNERE Buget 2016
– Anexa 2 – PROPUNERE Lista de investitii 2016
– PROIECT BUGET 2016 – DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Etapa consultării publice are loc în perioada 05 ianuarie – 19 ianuarie 2016, ora 16,00.
Proiectul poate fi consultat începând cu data de 05 ianuarie 2016 la sediul Primariei Tîrgu Neamt la Birou 5, cât si pe site: www.primariatgneamt.ro, la rubrica „DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sesizări, observaţii:
– prin poştă la Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62, Tîrgu Neamţ
– prin email la adresa de email:[email protected]
– pot inregistra adrese scrise la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice- Biroul nr.5
Materialele transmise vor purta menţiunea:
“Recomandare la proiect de act normativ”

19 octombrie 2015 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune spaţii/terenuri şi a taxei aviz de spargere străzi aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2016
– Deschide proiect de Hotarare
– Deschide Anexa 1
– Deschide Anexa 2
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 şi 37, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail:[email protected], până pe data de 06.11.2015 .
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

29 septembrie 2015 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 și 9, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
– Proiect de hotarare +Raport de specialitate+Expunere de motive
– Anexa 1
– Anexa 2
– Anexa 3
– Anexa 4
– Anexa 5
– Anexa 6
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 19.10.2015 .

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

19 mai 2015 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ
– Proiect de hotarare
– ANEXA

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Biroul 5, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 05.06.2015.

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

28 aprilie 2015 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare, autorizare si amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza orasului Tirgu Neamt
– Proiect de hotarare
– Anexa 1
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ Biroul 37, etajul II, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro , rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.

Re co mand ările scrise ale cetăţe nilo r cu privire la p ro ie ctul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Biroul Registratură – cam. 4, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected] p ână pe data d e 07.05.2015

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

9 ianuarie 2015 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind majorarea tarifelor prestate de
SC ECOTG SRL TIRGU NEAMT pentru activitatile de colectare, transport si depozitare temporara a deseurilor
– Proiect de hotarare
– ANEXA 1
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ Biroul 5 si la sediul SC ECOTG SRL Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare nr.48B precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Biroul Registratură – cam. 4, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 23.01.2015.

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

9 ianuarie 2015 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind instituirea unei taxe speciale pentru persoane fizice si persoane juridice care nu detin contract incheiat cu SC ECOTG SRL Tirgu Neamt pentru serviciul de salubrizare prestat
– Proiect de hotarare

– ANEXA 1 taxa speciala

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ Biroul 5 si la sediul SC ECOTG SRL Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare nr.48B precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Biroul Registratură – cam. 4, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 23.01.2015.

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

7 IANUARIE 2015 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a listei de investiţii pentru anul 2015
– Proiect de hotarare
– Anexa 1Buget 2015
– Anexa 2 -Lista de investitii

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ Biroul 5 şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Biroul Registratură – cam. 4, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 27.01.2015.

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

19 DECEMBRIE 2014 În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primaria oraşului Tîrgu Neamţ a initiat procedura de consultare publică, privind Strategia de dezvoltare economică-socială a oraşului Tîrgu Neamţ 2014-2020.

Etapa consultării publice are loc în perioada 19 decembrie 2014 – 15 ianuarie 2015.
Strategia de dezvoltare economică-socială a oraşului Tîrgu Neamţ 2014-2020 poate fi studiată la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 si 32, precum şi AICI, la rubrica DEZBATERI PUBLICE.

Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere prin email la adresa:tgnt @primariatgeamt.ro, prin fax la nr. 0233/790508 sau pot inregistra adrese scrise la Biroul Registratură-cam.4 până la data de 15.01.2015.

21 NOIEMBRIE 2014 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al orasului Tirgu Neamt” DESCHIDE.

ANEXE:
1. Memoriu tehnic- PUG oras Tirgu Neamt
2. SCHITE:
– Schita PUG Targu Neamt

– Zona_Centrala_Targu_Neamt

– Tutuieni_Condreni_Fructe_padure

– Batalion_Pometea_Volvatir_Gara

– Manesti_Livada_Moara_Pintilie

– Blebea_Targu_Neamt
3. Regulament local de urbanism
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 si 38, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Registratură – cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 12.12.2014.

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

19 NOIEMBRIE 2014 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune
dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor de concesiune şi
închiriere la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ
pentru anul 2015
– PROIECT HOTARARE – taxe concesiune 2015
– Anexa nr.1
– Anexa nr.2
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului
Tîrgu Neamţ la Birourile 5 si 38, precum şi la adresa de internet
www.primariatgneamt.ro, la rubrica TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ –
Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Registratură –
cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508 sau la adresa de e-mail:
[email protected], până pe data de 08.12.2014.
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”
20 OCTOMBRIE 2014 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2015

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, Birourile 5 şi 9 parter, cât şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
HCL IMPOZITE 2015
ANEXA 1 HCL IMPOZITE 2015
ANEXA 2 HCL IMPOZITE 2015
ANEXA 3 HCL IMPOZITE 2015
ANEXA 4 HCL IMPOZITE 2015
ANEXA 5 HCL IMPOZITE 2015
ANEXA 6 HCL IMPOZITE 2015
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Registratură – cam. 4, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 18.11.2014.

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

17 IUNIE 2014 Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ anunţă publicul interesat asupra disponibilizării Proiectului de plan şi finalizarea Raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice pentru Proiectul de plan propus şi Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic General al Oraşului Tîrgu Neamţ.

Dezbaterea publică va avea loc vineri, 18 iulie 2014, ora 09,00, la sediul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr.5, de luni până vineri, între orele 09,00 – 12,00 şi la Biroul 38, din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ.

Memoriu tehnic
Evaluare adecvata PUG TG NEAMT 30.04.2014

01_IT_Targu Neamt

31_Ruz_Zona_Centrala_Targu_Neamt

32_RUZ_Tutuieni_Condreni_Fructe_padure

33_RUZ_Batalion_Pometea_Volvatir_Gara

34_RUZ_Manesti_Livada_Moara_Pintilie

35_Ruz_Blebea_Targu_Neamt

Comentariile şi propunerile se primesc în scris la sediul APM Neamţ şi Biroul 38 – din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, până la data de 1 iulie 2014.

12 MAI 2014 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ: Proiect de Hotarâre privind aprobarea
Regulamentului pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în oraşul Tîrgu Neamţ
cu anexa din continut. Anexa
Proiectul poate fi studiat în cadrul Primariei Tîrgu Neamt la Birourile 5- parter şi 30-etaj 2, sau la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica „TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice”.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Registratură din cadrul Primăriei – cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508 sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până la data de 23.05.2014.Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”
06 MARTIE 2014 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice” cu anexa din continut. Anexa
Proiectul poate fi studiat în cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ – Biroul 5 – parter, cât şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica „TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice”.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Registratură din cadrul Primăriei – cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508 sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până la data de 18.03.2014.Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”
06 MARTIE 2014 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele juridice” cu anexa din continut. Anexa
Proiectul poate fi studiat în cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ – Biroul 5 – parter, cât şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica „TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice”.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Registratură din cadrul Primăriei – cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508 sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până la data de 18.03.2014.Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”
29 ianuarie 2014 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ: Proceduri de evaluare, criterii de eligibilitate in vederea inscrierii pe lista de prioritati pentru atribuirea unui spatiu pentru sediu… cu anexele din continut. Anexa 1 . Anexa 2
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 , cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice”.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Registratura din cadrul Primariei – cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 07.02.2014.
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ
29 ianuarie 2014 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:Constituire comisie mixta pentru spatii cu alta destinatie si Regulamentul de organizare si functionare a acesteia. cu anexa din continut. Anexa
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 , cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice”.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Registratura din cadrul Primariei – cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 07.02.2014.
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ
29 ianuarie 2014 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local alocate pentru unitati nonprofit de interes local cu anexa din continut. Anexa
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 , cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice”.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Registratura din cadrul Primariei – cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 07.02.2014.
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ
29 ianuarie 2014 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu anexa din continut. Anexa
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 , cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice”.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Registratura din cadrul Primariei – cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 07.02.2014.
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ
30 decembrie 2013 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:Proiectul bugetului local al orasului Tirgu Neamt si lista de investitii pentru anul 2014 cu anexele din continut. Anexa 1 Anexa 2
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 si la Birou 23, cat si la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice”.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Registratura din cadrul Primariei – cam. 4, transmise la nr. de fax 0233/790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 17.01.2014.
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ
23 octombrie 2013 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere la nivelul orasului Tirgu Neamt pentru anul 2014 cu anexele din continut.
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 si la Birou 9, parter, cat si la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice”.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 0233/790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 11.11.2013.
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ”MINUTA
23 octombrie 2013 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014 cu anexele din continut.
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 si la Birou 9, parter, cat si la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice”.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 0233/790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 11.11.2013.
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ”MINUTA
21 martie 2013 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:-Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2013Bugetul local, Lista de investitii – Anexa
Proiectul poate fi studiat la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei (Birou 5 parter), cat si la adresa de internet www.primariatgneamt.ro.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 26.03.2013.
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”;
16.oct.2012 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de Hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Proiectul poate fi studiat la sewdiul Primariei orasului Tirgu Neamt – Birourile 5 si 9 precum si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice
RRecomandãrile scrise ale cetãþenilor cu privire la proiectul de hotãrâre pot fi depuse la Biroul Relaþii Publice din cadrul Primãriei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 16.11.2012
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: „Recomandare la proiect de act normativ”
27.dec.2011 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a listei de investitii pentru anul 2012
Bugetul local – Anexa 1, Lista de investitii – Anexa 2
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la iroul Relatii Publice (Birou 5, parter) cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 26.01.2012
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
13 aprilie 2011 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de Hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
ANEXE – Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5

Proiectul de hotãrâre poate fi studiat atât la sediul Primariei orasului Tîrgu Neamt – Birourile 5 si 9, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de hotarare pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 06.05.2011.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
24.dec.2012 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a listei de investitii pentru anul 2011
Bugetul local – Anexa 1, Lista de investitii – Anexa 2
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la iroul Relatii Publice (Birou 5, parter) cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 23.01.2011
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
14.iulie.2010 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de Hotarâre privind elaborarea, avizarea si aprobarea PUZ in vederea introducerii unei suprafete de teren in intravilan, situat în str.Unirii, pentru realizarea unui complex de locuinte ANL si sociale
Proiectul de hotãrâre poate fi studiat atât la sediul Primariei oraºului Tîrgu Neamþ – Birourile 5 si 27, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica Proiecte de hotãrâre supuse dezbaterii publice. Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de hotarare pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 14.08.2010. Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: „Recomandare la proiect de act normativ”
20.mai.2010 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de Hotarâre privind aprobarea documentatiei planului urbanistic zonal, în vederea amenajarii Parc Cetate
Proiectul de hotãrâre poate fi studiat atât la sediul Primariei orasului Tîrgu Neamt – Birourile 5 si 27, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica Proiecte de hotãrâre supuse dezbaterii publice. Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de hotarare pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 20.06.2010. Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: „Recomandare la proiect de act normativ”
30.aprilie.2010 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de Hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
ANEXE – Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5

Proiectul de hotãrâre poate fi studiat atât la sediul Primariei orasului Tîrgu Neamt – Birourile 5 si 9, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de hotarare pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 27.05.2010.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
04.feb.2010 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a listei de investitii pentru anul 2010
Bugetul local – Anexa 1, Lista de investitii – Anexa 2, Lista de investitii Consprim- Anexa 3, Lista de investitii Casa Culturii – Anexa 4

Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la iroul Relatii Publice (Birou 5, parter) cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 22.02.2010
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
13.noiembrie.2009 Primaria orasului Tîrgu Neamt informeaza ca, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 (privind transparenta decizionala în administratia publica) se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ :
– Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de salubrizare pentru anul 2010 , Anexa cu tarifele
Proiectul poate fi consultat pe pagina de internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice” sau la sediul institutiei – strada Stefan Cel Mare nr.62, Biroul 30.
Informatiile, observatiile, sugestiile si propunerile publicului se depun în scris, zilnic, intre orele 8:30 – 16:00, la sediul institutiei str. Stefan cel Mare nr. 8, camera 4 – Birou 4 – Registratura -Relatii cu Publicul, telefon 0233/790305 int. 104,transmise prin fax 0233/790508 sau prin e-mail la adresa :[email protected] pâna la data de 11.12.2009.
Dezbaterea publica va avea loc joi, 17.12.2009 in sala mica a Casei Culturii „Ion Creanga” din Tirgu Neamt, incepand cu orele 17:00.
30.septembrie.2009 Primaria orasului Tîrgu Neamt informeaza ca, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ :
– Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2010
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 si la Birou 9, parter, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice”.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pâna pe data de 30.10.2009.
Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic:
„Recomandare la proiect de act normativ”Responsabil cu aplicarea Legii 52/2003
Sef Serviciu PR, Mihaela Rotaru Popa
03.august.2009 Primaria orasului Tirgu Neamt informeaza ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
– Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str. Mihai Eminescu, (intre bloc G1 si M10), in vederea construirii unui spatiu comercial D+P pe teren proprietate privata a domnului Toma Gheorghe
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 27, etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 28.08.2009
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
03.august.2009 Primaria orasului Tirgu Neamt informeaza ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
– Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str.Cuza Voda, (langa bloc D1), in vederea construirii unui complex comercial D+P+3E pe teren proprietate privata a SC Anca Andrei SRL Tg Neamt
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 27, etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 28.08.2009
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
10.iunie.2009 PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT
cu sediul în strada Stefan cel Mare nr. 62, Tirgu Neamt,supune dezbaterii publice, conform Legii 52/2003 (transparenta decizionala in administratia publica locala), urmatorul proiect de act normativ privind:
– INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A BLOCURILOR DE PE RAZA ORASULUI TIRGU NEAMT
Proiect de hotarare, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4
Dezbaterea publicã va avea loc joi, 09.07.2009, începând cu orele 17:00 la Casa Culturii „Ion Creanga” .
Proiectul poate fi consultat pe pagina de internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro sau la sediul institutiei – strada Stefan Cel Mare nr.62, Birou 20.
Informatiile, observatiile, sugestiile si propunerile publicului se depun în scris, sub semnãturã si cu datele de identificare, intre orele 8:30 – 16:00, la sediul institutiei str. Stefan cel Mare nr. 8, camera 4 – Birou 4 – Registratura -Relatii cu Publicul, telefon 0233/790305 int. 104, fax 0233/790508, e-mail: [email protected] pana la data de 09.07.2009, ora 12,00.
28.aprilie.2009 Primaria orasului Tirgu Neamt informeaza ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
– Proiect de hotarare aprobarea zonarii orasului Tirgu Neamt, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor pentru anul 2010
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 27, etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 25.05.2009. „Recomandare la proiect de act normativ”
03.aprilie.2009 Primaria orasului Tirgu Neamt informeaza ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
– Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str.Aleea Zimbrului, Bl.B2, parter, in vederea extinderii spatiului comercial pe teren proprietate privata SC Tavi Select SRL Tg Neamt.
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 27, etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 14.04.2009
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
13.ian.2009 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
– Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ºi a Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare.
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 30, etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 13.02.2009
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
13.ian.2009 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public.
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 30, etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 13.02.2009
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
13.ian.2009 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltarii Serviciilor comunitare de utilitati publice ale orasului Tirgu Neamt
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 30, etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 13.02.2009
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
07.ian.2009 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a listei de investitii pentru anul 2009
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 23, etaj 1, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 09.02.2009
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
17.nov.2008 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apã si de canalizare
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 30, etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 18.12.2008
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
10.nov.2008 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str.Petru Rares in vederea construirii unui bloc de locuinte D+P+4E+M, proprietate privata SC TEHNOCON SRL Falticeni, jud.Suceava
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 27, etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 25.11.2008
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
30.sep.2008 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
-Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str.Daciei (tarla Poiana Rusului) in vederea construirii unui adapost pentru suine, proprietate privata SC GRASUNUL SRL Tirgu Neamt, jud.Neamt
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 27 , etaj 2, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 24.10.2008
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
18.mar.2008 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 si la Birou 9, parter, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 24.04.2008
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ” Minuta sedintei
18.feb.2008 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind privind modificarea tarifelor la apa potabila si canalizare-epurare
Proiectul poate fi studiat la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei (Birou 5 parter), cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 03.mar.2008
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
15.ian.2008 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a listei de investitii pentru anul 2008
Proiectul poate fi studiat la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei (Birou 5 parter), cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pânã pe data de 31.ian.2008
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ” Minuta sedintei
12.dec.2007 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic zonal str. Marasesti nr.213, în vederea construirii unui ansamblu rezidential- 35 locuinte
Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul Informare si relatii publice din cadrul Primariei, biroul 5,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 17.12.2007 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tirgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
10.nov.2007 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a listei de investitii pentru anul 2008
Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul Informare si relatii publice din cadrul Primariei, biroul 5,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 15.11.2007 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tirgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
14.mai.2007 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str.Mihai Eminescu nr. 23A in vederea construirii cabinet medical si locuinta pe teren proprietate privata Todirel Toader din comuna Poiana Teiului jud. Neamt Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul Urbanism din cadrul Primariei, biroul 27,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 30.05.2007 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tirgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
23.aprilie.2007 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008 Sedinta publica cu privire la acest proiect de hotarare va fi organizata joi, 03.05.2007, in sala de sedinte a Primariei orasului Tirgu Neamt, incepand cu ora 17. Orice persoana interesata este invitata sa participe. Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la actul normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise prin fax – 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail : [email protected], pana la data de 25.05.2007.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
20.aprilie.2007 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor de inchiriere a Salii de Sport Polivalente „Stefan cel Mare” Tirgu Neamt pentru diverse activitati sportive, precum si unele norme de conduita in incinta salii de sport Sedinta publica cu privire la acest proiect de hotarare va fi organizata joi, 26.04.2007, in sala de sedinte a Primariei orasului Tirgu Neamt, incepand cu ora 15. Orice persoana interesata este invitata sa participe. Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la actul normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise prin fax – 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail : [email protected], pana la data de 23.05.2007.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
05.aprilie.2007 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor de pasunat,a taxei de gloaba,a contractului de pasunat si a comisiei de coordonare a exploatarii pasunilor pentru anul 2007 la nivelul orasului Tirgu Neamt Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul Informare si relatii publice din cadrul Primariei, biroul 5,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 25.04.2007 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tirgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
03.aprilie.2007 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str.Cuza Voda Bl.D1 ap.20 in vederea extinderii spatiu comercial pe teren proprietate privata Paraschiv Vasile Lulu Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul Urbanism din cadrul Primariei, biroul 27,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 25.04.2007 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tirgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
19.febr.2007 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 5.000.000 lei Sedinta publica cu privire la acest proiect de hotarare va fi organizata joi, 1.03.2007, in sala de sedinte a Primariei orasului Tirgu Neamt, incepand cu ora 16. Orice persoana interesata este invitata sa participe. Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la actul normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise prin fax – 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail : [email protected], pana la data de 29.03.2007.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
23.ian.2007 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2007 Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei, biroul 5,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 30.01.2007 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tîrgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
30.nov.2006 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
– Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007 in baza H.G. nr. 1514/25.10.2006
Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei, biroul 5,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 20.10.2006 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tîrgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
29.nov.2006 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de dezvoltare urbana al orasului Tirgu Neamt pentru perioada 2007-2017 Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei, biroul 5,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 20.10.2006 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tîrgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
21.sept.2006 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str.Prundului in vederea realizarii unui loc de agrement pe teren proprietate privata SC Agrement-Prest SRL Tirgu Neamt Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei, biroul 5,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 20.10.2006 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tîrgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
20.sept.2006 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului Tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotarare (cu anexa)privind stabilirea impozituluipe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin 4 si 5 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal pentru anul fiscal 2007. Proiectul de act normativ amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei, biroul 5,
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 20.10.2006 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tîrgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
09.aug.2006 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria orasului tirgu Neamt supune dezbaterii publice urmatoarele proiecte de acte normative:
– Proiect de hotarare privind aprobare PUD pentru constructie ferma pasari outoare situata in str. Castanilor, nr. 3, Tg. Neamt
– Proiect de hotarare privind aprobarea PUD – constructie spatii comerciale situate in str. M. Eminescu intersectie cu str. V. Alecsandri, Tg. Neamt
Proiectele de acte normative amintite, cu documentatia de baza pot fi consultate astfel:
– la sediul Primariei orasului Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare nr.62 (panou afisaj);
– la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei, biroul 5 , persoana de contact – dna Rotaru Popa Mihaela
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Pana pe data de 24.08.2006 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative.
Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tîrgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
10.iul.2006 Primarul orasului Tirgu Neamt propune locuitorilor si asociatiilor legal constituite din orasul Tirgu Neamt proiectul de hotarare privind actualizarea Planului Urbanistic General al orasului Tirgu Neamt aprobat prin Hotararea Consiliului Local al orasului tirgu neamt nr. 27 din 30.05.2000 prin infiintarea zonei periurbane, spre studiu si analiza.
Acest proiect poate fi consultat si la sediul Consiliului Local al orasului Tg. Neamt, unde se afla afisat.
In legatura cu acesta, locuitorii si asociatiile legal constituite din orasul Tg. Neamt vor putea trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii pana la data de 09.08.2006 la Biroul nr. 27 domnul ing Rusu Ioan sau la adresa de e-mail: [email protected]
10.oct.2005 Primaria orasului Tirgu Neamt, va informeaza ca, in conformitate cu prevederile Legii nr.52 / 2003 privind transparenta in administratia publica se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ :
Proiect privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construirea ( extinderea ) de spatii comerciale si cabinete medicale pe teren concesionat , situat in Tirgu Neamt , langa blocul G3 / 100 si blocul E4.
Proiectul poate fi studiat la Biroul Relati Publice din cadrul Primariei – birou 5 parter – , cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul act normativ supus dezbaterii publice , pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – camera 5 – ( la d-na Rotaru Mihaela ) , transmise la nr. de fax 790508 , sau in format electronic , la adresa de e-mail : tgnt @ primariatarguneamt.ro, pana luni 24.10.2005. Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic : „ Recomandare la proiect de act normativ” Purtator de cuvant , Mihaela Rotaru Popa
01.sept.2005 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, se aduce la cunostinta publica:
Proiect de hotarâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2006, indexate conform HG 797/14.07.2005
Proiectul de act normativ, sus amintit, cu documentatia de baza poate fi consultat astfel:
– la sediul Primariei orasului Tîrgu Neamt, str. Stefan cel Mare nr.62 (panou afisaj);
– la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei, biroul 5 , persoana de contact – dna Rotaru Popa Mihaela
– pe pagina de Internet a institutiei la adresa www.primariatarguneamt.ro.
Proiectul de act normativ se poate obtine, în copie, pe baza de cerere depusa la Serviciul de Informare si Relatii Publice. Pâna pe data de 14.09.2005 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. Propunerile, se vor transmite:
– prin posta pe adresa Primariei orasului Tîrgu Neamt-Str. Stefan cel Mare nr. 62
– prin fax la nr. 0233 790508
– prin e-mail la adresa : [email protected]
– depuse la Serviciul de Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Tîrgu Neamt, biroul 5 – la Dna Rotaru – Popa Mihaela
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”
Sari la conținut