Azi 21-06-2024       Anunt privind implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”     Dispozitie privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor tuturor secțiilor de votare , în data 09 iunie 2024     Dispozitie privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 31.05.2024, ora 13:00, desfasurata în incinta Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ     Anunt privind rezultatele comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor pentru tineri     Anunt privind stabilirea ordinii de prioritate privind repartizare de locuinte sociale – Blebea – 15.05.2024     Anunt privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 14.05.2024, ora 15:00, desfasurata în incinta Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ

Acte necesare

Persoane juridice
Persoane fizice

Actele necesare persoanelor juridice in cazul:

01. Inregistrarii fiscale sau schimbarii sediului persoanei juridice
02. Dobadirii unei cladiri
03. Modificarii valorii de inventar a unei cladiri
04. Instrainarii unei cladiri
05. Dobandirii unui teren
06. Modificarii categoriei de folosinta a unui teren
07. Instrainarii unui teren
08. Dobandirii unui mijloc de transport
09. Unei schimbari in CI a unui autovehicul
10. Instrainarii unui mijloc de transport
11. Eliberarii unui Certificat de atestare fiscala

1. Inregistrarea fiscala sau schimbarea sediului persoanei juridice

In cazul in care sunteti persoana juridica si ati schimbat sediul societatii, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Directia Venituri Impozite si Taxe in scopul declararii, cu urmatoarele documente:

 • Certificatul de inmatriculare al persoanei juridice in original (se inapoiaza);
 • copie dupa Certificatul de inmatriculare al persoanei juridice;
 • copie dupa actul constitutiv al societatii cu toate modificarile;
 • copie dupa incheierea de la Registrul comertului privind schimbarea sediului social;
 • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • stampila societatii.

2. Dobandirea unei cladiri
 • a. In cazul dobandirii:
  • actul de dobandire a proprietatii in original (contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, donatie, act de adjudecare, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila,etc) se inapoiaza;
  • copie dupa actul de dobandire a proprietatii;
  • contractul prin care se atribuie in administrare/folosinta/concesiune o cladire din proprietatea statului;
  • declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • copii dupa documente contabile (balanta de verificare, nota contabila din care sa rezulte valoarea de inventar)
  • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • stampila societatii.
 • b. In cazul construirii:
  • copie dupa procesul verbal de receptie partial/final;
  • copie dupa balanta de verificare din care sa reiasa valoarea de inventar;
  • copie dupa autorizatia de construire;
  • copie dupa certificatul de urbanism;
  • declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate, vizata de Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
  • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • stampila societatii.

3. Modificarea valorii de inventar a unei cladiri
 • a. In cazul modificarii fizice a cladirii
  • declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • autorizatia de construire prin care se dovedeste modificarea constructiei (extindere, transformare, etc.), in original (se inapoiaza);
  • copie dupa autorizatia de construire prin care se dovedeste modificarea constructiei;
  • copie dupa certificatul de urbanism;
  • copie dupa balanta de verificare, nota contabila din luna corespunzatoare modificarii valorii de inventar;
  • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • stampila societatii.
 • b. In cazul modificarii prin reevaluare
  • declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • copie raport reevaluare;
  • copie dupa balanta de verificare, nota contabila din luna corespunzatoare modificarii valorii de inventar;
  • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • stampila societatii.

4. Instrainarea unei cladiri
 • declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • copie dupa documentele de instrainare;
 • documente de instrainare in original (contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, donatie, act de adjudecare, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, etc.) se inapoiaza;
 • copie dupa balanta si nota contabila din luna in care a avut loc instrainarea;
 • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • stampila societatii.

5. Dobandirea unui teren
 • actul de dobandire a proprietatii in original (contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, donatie, act de adjudecare, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila,) se inapoiaza;
 • copie dupa actul de dobandire a proprietatii;
 • situatie cadastrala (daca este cazul);
 • contractul prin care se atribuie in administrare/folosinta/concesiune un teren din proprietatea statului;
 • copii dupa documente contabile (balanta de verificare, nota contabila din care sa rezulte valoarea de inventar);
 • declaratie pentru stabilirea impozitului pe teren (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • stampila societatii.

6. Modificarea categoriei de folosinta a unui teren
 • situatie cadastrala (daca este cazul);
 • declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe teren (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • stampila societatii.

7. Instrainarea unui teren
 • declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe teren (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • copie dupa documentele de instrainare;
 • documente de instrainare in original (contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, donatie, act de adjudecare, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila) se inapoiaza;
 • copie dupa balanta si nota contabila din luna in care a avut loc instrainarea;
 • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • stampila societatii.

8. Dobandirea unui mijloc de transport
 • in cazul in care mijlocul de transport este adus direct din strainatate este obligatorie prezentarea actului de dobandire tradus si legalizat;
 • Cartea de Identitate a autovehiculului in original (se inapoiaza);
 • copie dupa Cartea de Identitate a autovehiculului;
 • actul de dobandire a mijlocului de transport in original (se inapoiaza);
 • copie dupa actul de dobandire a mijlocului de transport;
 • declaratie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • fisa de inmatriculare a autovehiculului (in original) – se elibereaza dupa vizare;
 • stampila societatii.

9. Schimbarea in CI a unui autovehicul
 • Cartea de Identitate a autovehiculului in original (se inapoiaza);
 • copie dupa Cartea de Identitate a autovehiculului;
 • declaratie rectificativa pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • stampila societatii.

10. Instrainarea unui mijloc de transport
 • declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • copie dupa documentele de instrainare;
 • documente de instrainare (contract de vanzare-cumparare, etc.) in original (se inapoiaza);
 • copie dupa balanta si nota contabila din luna in care a avut loc instrainarea;
 • fisa de inmatriculare a autovehicolului (in original) – pentru vizare;
 • actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • stampila societatii.

11. Eliberarea certificatului de atestare fiscala
 • act identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice;
 • documentul de impunternicire;
 • copie certificat inmatriculare societate;
 • cerere eliberare certificat atestare fiscala(formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • taxa extrajudiciara timbru;
 • in cazul eliberarii unui certificat de atestare pentru instrainare bunuri, societatea are obligatia sa prezinte copii dupa balanta de verificare si situatia mijloacelor fixe din luna in care a avut loc instrainarea;
 • stampila societatii.
Intrebari si relatii: [email protected]

Actele necesare persoanelor fizice in cazul:

01. Inregistrarea fiscala sau schimbarea domiciliului persoanei fizice
02. Dobadirii unei cladiri
03. Instrainarii unei cladiri
04. Dobandirii unui teren
05. Modificarii categoriei de folosinta a unui teren
06. Instrainarii unui teren
07. Dobandirii unui mijloc de transport
08. Unei schimbari in CI a unui autovehicul
09. Instrainarii unui mijloc de transport

1. Inregistrarea fiscala sau schimbarea domiciliului persoanei fizice

In cazul in care sunteti persoana fizica si v-ati schimbat domiciliul, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Directia Venituri Impozite si Taxe in scopul declararii, cu urmatoarele documente:

 • actul de identitate (B.I./C.I.) in original;
 • actul de identitate (B.I./C.I.) in copie.

2. Dobandirea unei cladiri
 • a. In cazul dobandirii:
  • actul de dobandire a proprietatii in original;
  • copie dupa actul de dobandire a proprietatii;
  • declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • situatie cadastrala (in caz ca exista) sau orice act din care sa reiasa suprafetele cladirii si materialul din care este construita;
  • actul de identitate (B.I./C.I.).
 • b. In cazul construirii:
  • copie dupa autorizatia de construire;
  • declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • actul de identitate (B.I./C.I.).

3. Instrainarea unei cladiri
 • copie dupa documentele de instrainare (doar in cazul instrainarii);
 • documente de instrainare (contract de vanzare-cumparare, etc.) in original (doar in cazul instrainarii);
 • autorizatia de demolare in original (doar in cazul demolarii);
 • copie dupa autorizatia de demolare (doar in cazul demolarii);
 • declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • actul de identitate (B.I./C.I.).

4. Dobandirea unui teren
 • actul de dobandire a proprietatii in original (se inapoiaza);
 • copie dupa actul de dobandire a proprietatii;
 • situatie cadastrala (daca este cazul);
 • declaratie pentru stabilirea impozitului pe teren (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • actul de identitate (B.I./C.I.).

5. Modificarea categoriei de folosinta a unui teren
 • situatie cadastrala (daca este cazul)
 • declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe teren (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • actul de identitate (B.I./C.I.).

6. Instrainarea unui teren
 • declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe teren (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • copie dupa documentele de instrainare;
 • documente de instrainare (contract de vanzare-cumparare, etc.) in original (se inapoiaza);
 • actul de identitate (B.I./C.I.).

7. Dobandirea unui mijloc de transport
 • in cazul in care mijlocul de transport este adus direct din strainatate este obligatorie prezentarea declaratiei vamale;
 • Cartea de Identitate a autovehiculului in original (se inapoiaza);
 • copie dupa Cartea de Identitate a autovehiculului;
 • actul de dobandire a mijlocului de transport in original (se inapoiaza);
 • copie dupa actul de dobandire a mijlocului de transport;
 • declaratie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • actul de identitate (B.I./C.I.);
 • fisa de inmatriculare a autovehiculului (in original) – se elibereaza dupa vizare.

8. Schimbarea in CI a unui autovehicul
 • Cartea de Identitate a autovehiculului in original (se inapoiaza);
 • copie dupa Cartea de Identitate a autovehiculului;
 • declaratie rectificativa pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • actul de identitate (B.I./C.I.).

9. Instrainarea unui mijloc de transport
 • declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Directia Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • copie dupa documentele de instrainare;
 • documente de instrainare (contract de vanzare-cumparare, etc.) in original (se inapoiaza);
 • certificatul de radierea din circulatie;
 • actul de identitate (B.I./C.I.).
Intrebari si relatii: [email protected]

Sari la conținut