Azi 18-08-2019       Anunt DAS – concurs, sef centru CPRUPFA SF. Teodora     Anunt concurs doua posturi DAS     Anunt – rezultat selectie dosare concurs promovare D.A.S.     Anunt – rezultat selectie dosare concurs promovare inspector principal Serviciul Juridic     Anunt privind licitatia publica pentru inchirierea unui teren in suprafata de 82 mp, str. Romana     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 82 mp, str. Romana

Executia bugetara

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2018

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2017

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2016

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2015

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2014

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2013

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2012

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2011

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2010

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2009

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2008

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2007

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2006

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2005

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2004

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
AL ORASULUI TIRGU NEAMT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2005

– lei –
Denumirea indicatorilor Cod Prevederi initiale Prevederi finale Realizari
TOTAL JUDET VENITURI 00.01 13.247.313 15.628.490 14.735.192
IMPOZITUL PE PROFIT 01.02 30.000 50.000 53.254
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 03.02 1.083.200 1.031.110 796.305
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 03.02.02 602.200 583.110 455.275
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 03.02.03 120.000 120.000 83.396
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 03.02.09 335.000 320.000 233.072
Alte impozite si taxe de la populatie 03.02.30 26.000 8.000 24.562
TAXA PE TEREN 04.02 19.000 21.000 3.716
IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 05.02 560.000 1.055.000 766.713
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 05.02.01 360.000 809.000 628.821
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 05.02.02 200.000 246.000 137.892
ALTE IMPOZITE DIRECTE 08.02 125.000 229.000 82.303
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 08.02.05 120.000 224.000 76.061
Alte incasari din impozite directe 08.02.30 5.000 5.000 6.242
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 15.02 2.000 2.000 735
ALTE IMPOZITE INDIRECTE 17.02 758.400 584.000 525.542
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 17.02.03 148.400 4.000 110.464
Taxe judiciare de timbru 17.02.10 200.000 180.000 127.385
Taxe de timbru pentru activitatea notariala 17.02.12 310.000 300.000 211.324
Taxe extrajudiciare de timbru 17.02.13 55.000 55.000 48.661
Alte incasari din impozite indirecte 17.02.30 45.000 45.000 27.708
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 21.02 167.000 167.000 179.049
Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 21.02.06 160.000 160.000 137.868
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 21.02.11 5.000 5.000 1.590
Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 21.02.12 1.000 1.000
Venituri din prestari de servicii 21.02.20 252
Alte venituri de la institutiile publice 21.02.30 1.000 1.000 39.339
DIVERSE VENITURI 22.02 240.500 226.000 193.423
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 22.02.03 20.000 20.000 6.037
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti 22.02.05 50.000 50.000 2.983
Venituri din concesiuni si inchirieri 22.02.07 170.000 150.000 178.073
Incasari din alte surse 22.02.30 500 6.000 6.330
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 30.02 250.000 280.000 333.456
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 30.02.01 5.300
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 30.02.03 250.000 280.000 328.156
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 31.02 1.663.097 1.741.220 1.580.184
Cote defalcate din impozitul pe venit 31.02.01 1.540.000 1.600.000 1.438.967
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 31.02.03 123.097 141.220 141.217
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE 33.02 8.273.116 9.509.160 9.503.747
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile din invatamantul preuniversita r de stat, crese, centre judetene si locale de consultanta agricola 33.02.01 6.391.294 7.391.980 7.388.925
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatie 33.02.02 10.000 10.000 10.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea sustemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale 33.02.05 1.421.822 1.655.020 1.655.020
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petroliferi 33.02.06 450.000 410.000 407.642
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor 33.02.07 42.160 42.160
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 37.02 632.000 627.613
Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilior de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane 37.02.08 632.000 627.613
SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 39.02 66.000 91.000 84.628
Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca 39.02.02 66.000 91.000 84.628
Donatii si sponsorizari 40.02 10.000 10.000 2.000
Donatii si sponsorizari 40.02.01 10.000 10.000 2.000
SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 46.02 2.524
VENITURI PROPRII 48.02 4.898.197 5.386.330 4.514.680
CHELTUIELI – TOTAL 50.02 13.247.313 15.628.490 14.735.192
AUTORITATI PUBLICE 51.02 1.497.000 1.672.200 1.516.539
Autoritati executive 51.02.05 1.497.000 1.672.200 1.516.539
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 55.02 75.000 49.341
Politia Comunitara 55.02.09 75.000 49.341
INVATAMANT 57.02 7.013.824 8.191.710 8.132.107
Invatamant prescolar 57.02.02 841.658 967.550 1.057.32
Invatamant primar si gimnazial 57.02.03 2.314.562 3.327.990 2.823.282
Invatamant liceal 57.02.04 3.086.084 3.360.160 3.745.535
Invatamant profesional 57.02.05 771.520 536.010 506.258
SANATATE 58.02 184.000 264.000 182.240
Spitale 58.02.03 60.000 80.000 40.000
Crese 58.02.05 114.000 174.000 142.000
Alte institutii si actiuni sanitare 58.02.50 10.000 10.000 240
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 59.02 248.167 276.670 241.752
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 59.02.03 41.032 44.530 43.793
Case de cultura 59.02.07 125.135 140.140 140.140
Culte religioase 59.02.15 50.000 50.000 34.819
Activitatea sportiva 59.02.20 30.000 25.000 6.000
Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 59.02.50 2.000 17.000 17.000
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 60.02 745.550 782.640 756.510
Cantine de ajutor social 60.02.07 65.000 78.000 76.842
Ajutor social 60.02.09 450.000 410.000 403.394
Servicii publice de asistenta sociala 60.02.36 27.300 27.300 25.885
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 60.02.47 183.250 215.340 213.249
Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 60.02.50 20.000 52.000 37.140
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 63.02 1.805.170 2.637.920 2.260.445
Iluminat 63.02.03 300.000 300.000 287.321
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 63.02.05 835.000 908.000 819.700
Locuinte 63.02.08 279.500 911.500 786.460
Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare 63.02.09 600 600
Retele, centrale si puncte termice 63.02.10 15.000 25.000 20.000
Introducere de gaze naturale in localitati 63.02.13 106.410 171.660 67.857
Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte 63.02.50 268.660 321.160 279.107
TRANSPORTURI SI COMUNICATII 68.02 444.500 419.250 347.746
Drumuri si poduri 68.02.05 101.500 61.250
Strazi 68.02.12 343.000 358.000 347.746
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 69.02 3.000 3.000 3.000
Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 69.02.19 3.000 3.000 3.000
ALTE ACTIUNI 72.02 32.102 32.100 6.812
Alte cheltuieli 72.02.50 32.102 32.100 6.812
TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 84.02 735.000 735.000 720.000
Transferuri din bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 84.02.03 735.000 735.000 720.000
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 88.02 184.000 184.000 171.000
Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 88.02.01 184.000 184.000 171.000
RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ACORDATE 90.02 355.000 355.000 347.700
Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 90.02.03 355.000 355.000 347.700

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
AL ORASULUI TIRGU NEAMT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2004

Nr. Crt. Denumirea indicatorilor Cod Incasari realizate/
Plati efectuate
– mii lei –
1 VENITURI – TOTAL (cod 48.02 +33.02+31.02.02+ 37.00 + 40.02+ 42.00 + 44.00 +46.02) 00.01 124.960.184
2 VENITURI PROPRII – TOTAL (cod 00.02 + 30.00 + 31.02.01+31.02.03+32.02) 48.02 40.471.781
3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 20.00) 00.02 21.780.200
4 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 13.00) 00.03 18.916.168
5 A1. IMPOZITE DIRECTE (cod 01.02 + 03.02 + 04.02 + 05.02 + 08.02) 00.04 12.416.594
6 IMPOZITUL PE PROFIT 01.02 393.322
7 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE (cod 03.02.01 la 03.02.30) 03.02 7.318.604
8 Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatiilor familiale **) 03.02.01 92
9 Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 03.02.02 4.288.466
10 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 03.02.03 766.587
11 Impozitul pe veniturile din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari**) 03.02.04
12 Impozitul pe veniturile obtinute din drepturile de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor **) 03.02.05
13 Impozitul pe veniturile obtinute din premii si castiguri in bani sau in natura **) 03.02.07
14 Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate **) 03.02.08
15 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 03.02.09 2.076.575
16 Alte impozite si taxe de la populatie 03.02.30 186.884
17 TAXA PE TEREN 04.02 174.227
18 IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 05.02.01 + 05.02.02) 05.02 3.697.448
19 Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 05.02.01 2.549.187
20 Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 05.02.02 1.148.262
21 ALTE IMPOZITE DIRECTE (cod 08.02.05 la 08.02.30) 08.02 832.993
22 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 08.02.05 789.863
23 Impozitul pe terenul agricol 08.02.06
24 Alte incasari din impozite directe 08.02.30 43.130
25 A2. IMPOZITE INDIRECTE (cod 15.02 + 17.02) 13.00 6.499.574
26 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 15.02 17.834
27 ALTE IMPOZITE INDIRECTE (cod 17.02.03 la 17.02.30) 17.02 6.481.740
28 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 17.02.03 1.181.583
29 Taxe judiciare de timbru 17.02.10 1.651.497
30 Taxe de timbru pentru activitatea notariala 17.02.12 2.973.650
31 Taxe extrajudiciare de timbru 17.02.13 380.186
32 Alte incasari din impozite indirecte 17.02.30 294.824
33 B. VENITURI NEFISCALE (cod 20.02 + 21.02 + 22.02) 20.00 2.864.032
34 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 20.02
35 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (cod 21.02.06 la 21.02.30) 21.02 1.550.195
36 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 21.02.06 1.515.095
37 Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal – servicii publice de protectia plantelor 21.02.07
38 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 21.02.08
39 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 21.02.09
40 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 21.02.11 28.558
41 Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 21.02.12
42 Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 21.02.14
43 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 21.02.15
44 Venituri din prestari de servicii 21.02.20
45 Alte venituri de la institutiile publice 21.02.30 6.542
46 DIVERSE VENITURI (cod 22.02.02 la 22.02.30) 22.02 1.313.837
47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 22.02.02
48 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 22.02.03 100.041
49 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti 22.02.05 574.526
50 Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar precum si regiilor autonome 22.02.06
51 Venituri din concesiuni si inchirieri 22.02.07 636.192
52 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 22.02.08
53 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii 22.02.12
54 Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de productie 22.02.17
55 Venituri din dividende 22.02.19
56 Incasari din alte surse 22.02.30 3.079
57 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.02) 30.00 5.442.149
58 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.02.01 la 30.02.10) 30.02 5.442.149
59 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 30.02.01 48
60 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 30.02.03 5.442.100
61 Venituri din privatizare 30.02.04
62 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 30.02.10
63 IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (cod 31.02+ 32.02+33.02) 31.00
64 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod 31.02.01 la 31.02.03) 31.02 35.868.880
65 Cote defalcate din impozitul pe venit 31.02.01 12.186.098
66 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale 31.02.02 22.619.448
67 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 31.02.03 1.063.334
68 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 32.02
69 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE (cod 33.02.01+33.02.02) 33.02 61.423.190
70 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile din invatamantul preuniversita r de stat, crese, centre judetene si locale de consultanta agricola 33.02.01 61.389.190
71 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatie 33.02.02 34.000
72 VI. SUBVENTII (cod 37.02 + 39.02) 37.00
73 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (cod 37.02.02 la 37.02.16) 37.02
74 Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 37.02.02
75 Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe 37.02.03
76 Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 37.02.05
77 Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 37.02.07
78 Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilior de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane 37.02.08
79 Subventii primite de la bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 37.02.09
80 Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 37.02.11
81 Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 37.02.12
82 Subventii primite din Fondul de interventie 37.02.13
83 Subventii primite pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor 37.02.14
84 Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta 37.02.15
85 Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliarl 37.02.16
86 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (cod 39.02.02 + 39.02.04) 39.02 435.764
87 Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca 39.02.02 435.764
88 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 39.02.04
89 VII. DONATII SI SPONSORIZARI (40.02) 40.00
90 Donatii si sponsorizari (cod.40.02.01) 40.02 10.000
91 Donatii si sponsorizari 40.02.01 10.000
92 VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.02) 42.00
93 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.02.13 + 42.02.17) 42.02
94 Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 42.02.13
95 Incasari din rambursarea microcreditelor acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 42.02.17
96 IX. IMPRUMUTURI (cod 45.02) 44.00
97 IMPRUMUTURI TEMPORARE (cod 45.02.02) 45.02
98 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 45.02.02
99 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 46.02
100 CHELTUIELI – TOTAL***) (cod 51.00+57.00+63.00+67.00+ 71.00+76.00+84.00+86.00+88.00+90.00+95.00) 50.02 124.539.559
101 I. SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02) 51.00 13.314.686
102 AUTORITATI PUBLICE (cod 51.02.05) 51.02 13.314.686
103 Autoritati executive 51.02.05 13.314.686
104 III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 57.02+58.02+59.02+60.02) 57.00 64.408.273
105 INVATAMANT (cod 57.02.02 la 57.02.14) 57.02 64.408.273
106 Invatamant prescolar 57.02.02 8.835.038
107 Invatamant primar si gimnazial 57.02.03 22.100.416
108 Invatamant liceal 57.02.04 28.916.180
109 Invatamant profesional 57.02.05 4.556.638
110 Invatamant postliceal 57.02.06
111 Invatamant special 57.02.08
112 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 57.02.14
113 SANATATE (cod 58.02.03 la 58.02.50) 58.02 1.919.839
114 Spitale 58.02.03
115 Crese 58.02.05
116 Alte institutii si actiuni sanitare 58.02.50
117 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (cod 59.02.03 la 59.02.50) 59.02 2.608.327
118 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 59.02.03 308.327
119 Muzee 59.02.04
120 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 59.02.05 Scoli populare de arta si meserii
121 59.02.06
122 Case de cultura 59.02.07 1.300.000
123 Camine culturale 59.02.08
124 Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale 59.02.10
125 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 59.02.13
126 Centre culturale 59.02.14
127 Culte religioase 59.02.15 560.000
128 Activitatea sportiva 59.02.20 250.000
129 Activitatea de tineret 59.02.21
130 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 59.02.50 190.000
131 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (cod 60.02.02 la 60.02.50) 60.02 16.114.151
132 Centre de ingrijire si asistenta 60.02.02 8.513.767
133 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 60.02.03
134 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 60.02.04
135 Centre de integrare prin terapie ocupationala 60.02.05
136 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 60.02.06
137 Cantine de ajutor social 60.02.07 796.000
138 Ajutor social 60.02.09 4.700.000
139 Asistenta sociala in caz de invaliditati 60.02.10
140 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 60.02.13
141 Unitati de asistenta medico-sociale 60.02.16
142 Servicii publice de asistenta sociala 60.02.36
143 Servicii publice specializate pentru protectia copilului 60.02.41
144 Camine pentru persoane varstnice 60.02.42
145 Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 60.02.47 1.759.000
146 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 60.02.50 345.384
147 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 63.02) 63.00 18.495.673
148 SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (cod 63.02.03 la 63.02.50) 63.02 18.495.673
149 Iluminat 63.02.03 2.780.000
150 Salubritate 63.02.04 3.550.000
151 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 63.02.05 3.632.000
152 Locuinte 63.02.08 1516.000
153 Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare 63.02.09 700.000
154 Retele, centrale si puncte termice 63.02.10 50.000
155 Canalizare 63.02.11 102.000
156 Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan 63.02.12
157 Introducere de gaze naturale in localitati 63.02.13 1.199.673
158 Electrificari rurale 63.02.14
159 Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte 63.02.50 4.966.000
160 V. ACTIUNI ECONOMICE (cod 67.02+68.02+69.02) 67.00
161 AGRICULTURA SI SILVICULTURA (cod 67.02.04 la 67.02.13) 67.02
162 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal-servicii publice de protectia plantelor 67.02.04
163 Puncte de insamantari artificiale 67.02.05
164 Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii) 67.02.12
165 Centre judetene si locale de consultanta agricola 67.02.13
166 TRANSPORTURI SI COMUNICATII (cod 68.02.02 la 68.02.50) 68.02 2.876.570
167 Aviatia civila 68.02.02
168 Drumuri si poduri 68.02.05 2.876.570
169 Transport in comun 68.02.07
170 Strazi 68.02.12
171 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor 68.02.50
172 ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod 69.02.03 la 69.02.50) 69.02 30.000
173 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 69.02.03
174 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 69.02.19 30.000
175 Alte cheltuieli pentru actiuni economice 69.02.50
176 VI. ALTE ACTIUNI (cod 72.02) 71.00 534.040
177 ALTE ACTIUNI (cod 72.02.02 la 72.02.50) 72.02 534.040
178 Centre militare 72.02.02
179 Protectie civila 72.02.07 95.417
180 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 72.02.20
181 Alte cheltuieli 72.02.50 438.623
182 IX. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE (cod 76.02) 76.00
183 FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBANZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE (cod 76.02.01 + 76.02.02) 76.02
184 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat 76.02.01
185 Rambursari de credite externe , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat 76.02.02
186 XI. TRANSFERURI (cod 84.02) 84.00 100.000
187 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE (cod 84.02.04) 84.02 100.000
188 Transferuri din bugetul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti catre bugetul consiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 84.02.04 100.000
189 XII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 86.02) 86.00
190 IMPRUMUTURI (cod 86.02.09+86.02.13) 86.02
191 Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 86.02.09
192 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 86.02.13
193 XIII. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI (cod 88.02+89.02) 88.00 1.180.000
194 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI (cod 88.02.01 la 88.02.08) 88.02 1.180.000
195 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 88.02.01 1.180.000
196 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 88.02.02
197 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate autoritatilor locale in conditiile legii 88.02.03
198 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 88.02.04
199 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 88.02.08
200 PLATI DE DOBANZI (cod 89.02.01) 89.02
201 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 89.02.01
202 XIV. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI (cod 90.02) 90.00 2.958.000
203 RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 90.02.01 la 90.02.04) 90.02 2.958.000
204 Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur 90.02.01
205 Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului 90.02.02
206 Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 90.02.03 2.958.000
207 Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii 90.02.04
208 XV. FONDURI DE REZERVA (cod 95.02) 95.00
209 FONDURI DE REZERVA (cod 95.02.05) 95.02
210 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 95.02.05
211 XVII. EXCEDENT/DEFICIT 98.00 420.625
212 EXCEDENT (cod 98.02.01) 98.02 420.625
213 Excedent (cod 00.01-50.02) 98.02.01 420.625
214 DEFICIT (cod 99.02.01) 99.02
215 Deficit (cod 50.02 – 00.01) 99.02.01