Azi 08-06-2023       Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – „Capacități de producere energie din surse regenerabile, pentru consum propriu în orașul Târgu-Neamț”,     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 30.05.2023, ora 14.00, în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     ANUNT de obținere a acordului de mediu pentru proiectul “Construirea de insule ecologice digitalizate în Orașul Târgu-Neamț, județul Neamț”,     Dispozitie privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de indata, pentru ziua de 30.05.2023, ora 10.00, desfasurata online si în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Targu-Neamt, jud. Neamt”     Rezultatul final la concursul organizat in vederea promovarii intr-un grad profesional superior – Serviciul Public Local de Evidenta Persoanei

Buget local – cont de executie bugetara

SITUATIA LUNARA A PLATILOR LA ZI:

– APRILE 2023.xls

– MARTIE 2023.xls
– FEBRUARIE 2023.xls
– IANUARIE 2023.xls
– DECEMBRIE 2022.xls
– NOIEMBRIE 2022.xls
– OCTOMBRIE 2022.xls
– SEPTEMBRIE 2022.xls
– AUGUST 2022.xls
– IULIE 2022.xls
– IUNIE 2022.xls
– MAI 2022.xls
– APRILIE 2022.xls
– MARTIE 2022.xls
– FEBRUARIE 2022.xlsx
– IANUARIE 2022.xlsx
– DECEMBRIE 2021.xlsx
– NOIEMBRIE 2021.xlsx
– OCTOMBRIE 2021
– SEPTEMBRIE 2021
– AUGUST 2021
– IULIE 2021
– IUNIE 2021
– MAI 2021
– APRILIE 2021
– MARTIE 2021
– FEBRUARIE 2021
– IANUARIE 2021
– DECEMBRIE 2020
– NOIEMBRIE 2020
– OCTOMBRIE 2020
– SEPTEMBRIE 2020
– MAI 2020
– APRILIE 2020
– MARTIE 2020
– FEBRUARIE 2020
– IANUARIE 2020

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31 MARTIE 2023

01. BILANT CONSOLIDAT
02. BALANTA CONSOLIDATA
03. Contul de executie cheltuieli CONSOLIDAT
04. Contul de executie venituri CONSOLIDAT
05. Contul de rezultat patrimonial CONSOLIDAT
06. ANEXA 19 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE
07. ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE CONSOLIDAT
08. ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 PROIECTE CU FINANTARE DIN PNRR CONSOLIDAT
09. ANEXA 30 PLATI RESTANTE CONSOLIDAT
10. Anexa 32 – Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului CONSOLIDAT
11. Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE – CONSOLIDAT
12. NOTA 33 B VENITURI DIN VANZARE BUNURI SI SERVICII CONSOLIDAT
13. NOTA 33 C CHETUIELI CU TRANSFERURI CONSOLIDAT
14. NOTA 33 D VENITURI SI CHELTUIELI TRANSFER ACTIVE SI STOCURI INTRE INSTITUTII CONSOLIDAT
15. Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii Consolidat
16. NOTA 36 PROVIZIOANE CONSOLIDAT
17. NOTA 38 CREANTE CONSOLIDAT
18. NOTA 39 DATORII CONSOLIDAT
19. Raport fond de date CONSOLIDAT

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

01. BILANT
02. BALANTA
03. CONT REZULTAT PATRIMONIAL
04. EXECUTIE CHELTUIELI
05. EXECUTIE VENITURI
06. RAPORT INCHIDERE V C
07. TITLUL 56-58
08. Titlul 61-65
09. Cont non trezor
10. FXB-SFC-001_DEC-2022_2614104_02 BALANTA
11. ANEXA 19 SITUATIA FEN
12. ANEXA 30 PLATI RESTANTE
13. ANEXA 31 A ACTIUNI LA STAT
14. ANEXA 31 B ACTIUNI LA OPERATORI ECONOMICI
15. ANEXA 32 CLASA 8
16. ANEXA 34 ACTIVE SI CAPITALURI PROPRII
17. ANEXA 35 A AF CORPORALE
18. ANEXA 35 C AF NECORPORALE
19. ANEXA 36 PROVIZIOANE
20. ANEXA 37 STOCURI
21. ANEXA 38 CREANTE
22. ANEXA 39 DATORII
23. ANEXA 40 ACTIVE SI DATORII
24. NOTA 33 A VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE
25. NOTA 33 B VANZARI DE BUNURI
26. NOTA 33 C TRANSFERURI
27. NOTA 33 D TRANSFERURI

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2022
01 – BILANT
02 – CONT REZULATAT PATRIMONIAL
03 – EXECUTIE CHELTUIELI
04 – EXECUTIE VENITURI
05 – BALANTA VERIFICARE CONSOLIDATA
06 – ANEXA 19 COTA FEN
07 – ANEXA 30PLATI RESTANTE
08 – ANEXA 32 CLASA 8
09 – ANEXA 40 ACTIVE SI DATORII
10 – NON TREZOR
11 – NOTA 33A
12 – NOTA 33B
13 – NOTA 33C
14 – NOTA 36 PROVIZIOANE
15 – NOTA 38 CREANTE
16 – NOTA 39 DATORII
17 – RAPORT DATE
18 – RAPORT INCHIDERE VENITURI SI CHELTUIELI
19 – TITLUL 61, 65
20 – TITLUL56,58, 60

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021
01. Bilanț
02. Cont de execuție buget local – cheltuieli 02
03. Cont de execuție buget local – cheltuieli 10
04. Contul de execuție al împrumuturilor interne
05. Contul de execuție buget local – cheltuieli SD 02
06. Contul de execuție buget local – cheltuieli SD 10
07. Contul de execuție buget local – cheltuieli Sf 02
08. Contul de execuție buget local – cheltuieli SF 10
09. Contul de execuție buget local – venituri 02
10. Contul de execuție buget local – venituri 10
11. Contul de execuție buget local – venituri SD 02
12. Contul de execuție buget local – venituri SD 10
13. Contul de execuție buget local – venituri SF 02
14. Contul de execuție buget local – venituri SF 10
15. Contul de rezultat patrimonial
16. Disponibil din mijloace cu destinație specială
17. Situația modificărilor în structura activelor
18. Situația activelor fixe amortizabile creșteri
19. Situația activelor fixe amotizabile reduceri
20. Situația activelor fixe neamotizabile creșteri
21. Situația activelor fixe neamotizabile reduceri
22. Situația activelor și datoriilor
23. Situația fluxuriloe de trezorerie centralizat
24. Situația fluxurilor de trezorerie detaliat
25. Situația plăților efectuate cota FEN
26. Situația plăților FEN titlul 58
27. Venituri și cheltuielilor UAT

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021
01. Bilant 09.2021
02. Cheltuieli 07 09.2021
03. Cheltuieli 10 09.2021
04 Cheltuieli SD 02 09.2021
05. Cheltuieli SF 02 09.2021
06. Cheltuieli SF 10 09.2021
07. Cont de executie cheltuieli 02 09.2021
08. Cont de executie venituri 09.2021
09. Cont rezultat patrimonial 09.2021
10. DDS trim 3
11. Detaliere cheltuieli 02 09.2021
12. Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 09.2021
13. Situatia actiunilor 30.09.2021
14. Situatia activelor si datoriilor 09.2021
15. Situatia fen 09.2021
16. Situatia fluxuriloe de trezorerie 09.2021
17. Situatia fluxuriloe de trezorerie 30.09.2021
18. Venituri 10 SD 09.2021
19. Venituri 10 SF 09.2021
20. Venituri SD 02 09.2021
21. Venituri SF 02 09.2021

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 30 IUNIE 2021

01. Bilant 06.2021
02. Cont de executie cheltuieli 02 06.2021
03. Cont de executie cheltuieli 07 06.2021
04. Cont de executie V+CH 10 06.2021
05. Cont de executie v+ch SD 02 06.2021
06. Cont de executie v+ch SD 10 06.2021
07. Cont de executie v+ch SF 02 06.2021
08. Cont de executie v+ch SF 10 06.2021
09. Cont disponibil cu destinatie speciala 06.2021
10. Cont executie venituri 02 06.2021
11. Cont rezultat patrimonial 06.2021
12. Flux trezorerie 06.2021
13. Numar inregistrare DDS 06.2021
14. Situatia activelor si datoriilor 06.2021
15. Situatie FEN 06.2021

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31 MARTIE 2021

01. Situatie active
02. Anexa 19
03. Anexa 27
04. Bilant
05. Cheltuieli 02 BL
06. Cheltuieli 10
07. Cont rezultat
08. Credite interne
09. Disponibil
10. flux 03 (1)
11. flux 04 (1)
12. NR. INREGISTRARE AJFP NEAMT
13. Protectia copil
14. SD cheltuieli 02
15. SD cheltuieli 10
16. SD venituri 02
17. SD venituri 10
18. SF cheltuieli 02
19. SF cheltuieli 10
20. SF venituri 02
21. SF venituri 10
22. venituri 02 BL
23. venituri 10

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
01. ADRESA NUMAR DE INREGISTRARE DDS 31.12.2020 ANAF
02. Anexa 35 a 1
03. Anexa 35 a
04. Anexa 35 b 1
05. Anexa 35 b
06. Bilant 31.12.2020
07. Cont rezultat patrimonial
08. Detaliere cheltuieli 02 31.12.2020
09 Executie venituri 02 31.12.2020
10. Sitautie venituri SD 10
11. Situatia FEN 31.12.2020
12. Situatia fluxurilor de trezorerie 31.12.2020
13. Situatia platilor titlu 58
14. Situatie cheltuieli SD 10
15. Situatie venituri SD 02
16. Situatie cheltuieli SD 02
17. Situatie cheltuieli SD 07
18. Situatie cheltuieli SF 02
19. Situatie cheltuieli SF 10
20. Situatie venituri SF 02
21. Situatie venituri SF 10
22. Situația activelor si datoriilor 31.12.2020
23. Situația asistență socială
24. Situația fluxurilor
25. Situația modificarilor in structura activelor
26. Venituri si cheltuieli BL pe UAT-uri

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020
01. Bilant 30.09.2020
02. Cont de executie Buget Local – cheltuieli
03. Cont de executie imprumuturi interne
04. Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare
05. Contul de executie al bugetului local – venituri
06. Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de dezvoltare
07. Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare
08. Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri
09. Cont de executie venituri proprii – cheltuieli
10. Cont de rezultat patrimonial
11. Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare
12. Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare
13. Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare
14. Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare
15. Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
16. Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local
17. Fonduri externe nerambursabile (FEN)
18. Situatie indicatori protectia copilului
19. Situatie plati FEN 30.09.2020
20. Situatia fluxurilor de trezorerie 03
21. Situatia fluxurilor de trezorerie 04

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019
01. BILANT 31.12.2019
02. CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL – CHELTUIELI – 31.12.2019
03. CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE 31.12.2019
04. CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE 31.12.2019
05. CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE 31.12.2019
06. CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE 31.12.2019
07. CONT DE EXECUTIE IMPRUMUTURI INTERNE 31.12.2019
08. CONT DE EXECUTIE VENITURI PROPRII VENITURI 31.12.2019
09. CONT DE EXECUTIE VENITURI PROPRII VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE 31.12.2019
10. CONT DE EXECUTIE VENITURI PROPRII VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE 31.12.2019
11. CONT DEEXECUTIE BUGET LOCAL – VENITURI 31.12.2019
12. CONT REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2019
13. DETALIERE CHELTUIELI BUGET LOCAL 31.12.2019
14. PLATI RESTANTE 31.12.2019
15. SITUATIA ACTIUNILOR DETINUTE DE CATRE UAT 31.12.2019
16. SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31.12.2019
17. SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE 31.12.2019
18. SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR 31.12.2019
19. SITUATIA LUXURILOE DE TREZORERIE 31.12.2019
20. SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR 31.12.2019
21. SITUATIE PLATILOR EFECTUATE FEN 31.12.2019
22. SITUATIE PRIVIND REALIZAREA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 30 IUNIE 2019
1. Bilant contabil la 30.06.2019

2. Cont rezultat patrimonial

3. Flux de trezorerie

4. Cont executie venituri

5. Cont executie cheltuieli

6. Cont executie Sectiune Functionare venituri

7. Cont executie Sectiune Functionare cheltuieli

8. Cont executie Sectiune Dezvoltare venituri

9. Cont executie Sectiune Dezvoltare cheltuieli

10. Cont exec al institutiilor publice venituri

11. Cont exec al institutiilor publice cheltuieli

12. Cont executie al institutiilor publice Sectiune Functionare venituri

13. Cont executie al institutiilor publice Sectiune Functionare cheltuieli

14. Cont executie al institutiilor publice Sectiune Dezvoltare venituri

15. Cont executie al institutiilor publice Sectiune Dezvoltare cheltuieli

16. Cont executie credite interne

17. Plati restante

18. Situatia actiunilor detinute de UAT la data de 30.06.2019

19. Situatie active si datorii

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA ANUL 2018
1. BILANT CONTABIL LA 31.12.2018

2. Cont rezultat patrimonial 31.12.2018

3. Flux trezorerie la 31.12.2018

4. Contul de executie venituri

5. Cont de executie cheltuieli

6. Venituri sectiunea de functionare

7. Cheltuieli sectiunea functionare

8. Venituri sectiunea dezvoltare

9. Cheltuieli sectiunea de dezvoltare

10. Cont executie institutii finantate din venituri proprii -venituri

11. Cont executie institutii finantate din venituri proprii -cheltuieli

12. Sectiune functionare venituri

13. Sectiune functionare cheltuieli

14. Secțiune dezvoltare venituri

15. Sectiune dezvoltare cheltuieli

16. Plati restante la 31.12.2018

17. Situatie active si datorii la 31.12.2018

BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA CENTRALIZAT PE ANI

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2018

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2017

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2016

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2015

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2014

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2013

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2012

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2011

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2010

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2009

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2008

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2007

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2006

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2005

Contul de executie bugetara al bugetului local al orasului Tirgu Neamt la 31.12.2004

Sari la conținut