Azi 26-02-2024       Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior – Serviciul Public Politia Locala Targu-Neamt     Formular de inscriere     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 12.02.2024, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu- Neamţ     INVITAŢIE Dezbatere Publică-06.02.2024, ora 16.00-Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ pe anul 2024 şi Lista de investiţii pentru anul 2024     Rezultatul probei scrise 30.01.2024 – promovarea intr-un grad profesional imediat superior – Servicul Evenimente, Cultura si Relatii cu Publicul     Anunt privind rezultatul probei INTERVIU la examenul organizat in vederea promovarii intr-un grad profesional superior – Compartiment Informatica

Ordonatori tertiari de credite in subordinea UAT oras Târgu-Neamț

1. Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț: www.dastirguneamt.ro
2. Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț: www.casaculturiitgneamt.ro
3. Spitalul orășenesc ”Sf. Dimitrie” Târgu-Neamț: www.spital-tirguneamt.ro/
4. Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț: www.cnsm.ro
5. Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Târgu-Neamț: www.https://ctic.ro/
6. Liceul ”Vasile Conta” Târgu-Neamț: www.liceulvasileconta.ro/
7. Școala Gimnazială Domnească Târgu-Neamț: www.scoaladomneasca.ro
8. Scoala Gimnazială ”Ion Creangă” Târgu-Neamț: www.scoalahumulesti.ro/

Sari la conținut