Azi 12-07-2024       Dispozitie privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară,convocată de îndată, pentru ziua de 12.07.2024, ora 12:30, desfasurata în sala de ședințe a Consiliului local și online prin intermediul apicației ZOOM     Anunt privind lucrarile de inregistrare sistematica de cadastru si carte funciara     Anunt privind disponibilitatea de vanzare directa pentru material lemnos de catre Ocolul Silvic Tg. Neamt     Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual – Centru de Informare si Promovare Turistica     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, pentru ziua de 02.07.2024, ora 14:30, desfasurata în sala de ședințe a Consiliului local     Zilele Cetatii Neamt – Editia a XXIII-a, 29 iunie – 2 iulie 2024

Cumparari directe

SERVICII DE ORGANIZARE DE WORKSHOP-URI
Anunt
Caiet de sarcini
Contract de servicii formare WS
Declaratie-persoane-functii-decizie
Fisa_date_achizitie
Formulare
………………………………………………………………
Achiziția de lucrări de construcții montaj și echipamente aferente proiectului
”Reabilitare spațiu verde degradat strada Aleea Târgului, Oraș Târgu Neamț, Județul Neamț”

1. PT Memoriu tehnic
2. PT Partea desenata
3. PT Caiet sarcini Arhitectura
4. PT Caiet sarcini electrice
5. PT Liste de cantitati fara valori eligibil-neeligibil

………………………………………………………………

Montare lift exterior in cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt

– Raport expertiza tehnica
– Liste cantitati
– Fisa tehnica
———

Arhitectura

A.0.1 Plan de incadrare in zona
A.0.2 Plan de situatie
A.1.1 Plan parter
A.1.2 Plan etaj 1
A.1.3 Plan etaj 2
A.1.4 Sectiune caracteristica
A.1.5 Montaj foto fatada principala
A.2.1 Detaliu parter
A.2.2 Detaliu etaj 1
A.2.3 Detaliu etaj 2
A.2.4 Sectiune transversala
A.2.5 Detaliu fatada principala
Borderou
Categoria de importanță
Foaie de capat
Listă Semnături
Memoriu ARH
Memoriu General DTAC

———

PTh+DE_lift (documentatie)
1 Borderou Rezistenta PTh
2 MEMORIU REZISTENTA
3 BREVIAR CALCUL
4 Program Control
5 Caiet Sarcini

PTh+DE_lift (planse infrastructura si structura metalica)
RI1
01 – Extras APROVIZIONARE
02 – Extras UZINARE ANSAMBLE
03 – Extras ORGANE ASAMBLARE
RM1
RA00 – BA1
RA00 – BA2
RA00 – CV1
RA00 – CV2
RA00 – RE1
Piese

………………………………………………………………
SERVICII DE ORGANIZARE DE WORKSHOP-URI
– Comunicare anulare procedura achizitii
– Anunt
– Caiet de sarcini
– Formulare
– Declaratie persoane functii decizie
– Fisa de date
– Contract de servicii formare WS
– Raspuns clarificare
……………………………………………………………..
SERVICII DE ACORDARE CREDIT BANCAR ÎN VALOARE DE MAXIM 5.709.861 LEI CARE VA AVEA CA DESTINAȚIE ASIGURAREA PREFINANŢĂRII ŞI/SAU COFINANŢĂRII PROIECTELOR CARE BENEFICIAZA DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE SI POSTADERARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA, OBIECTIVE DE INTERES LOCAL FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CONFORM CONTRACTELOR DE FINANTARE APROBATE SI SEMNATE
1. Anunt servicii acordare credit
2. Caiet de sarcini
3. Documentatie descriptiva
4. Fisa de date
5. Formulare
– RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

………………………………………………………………
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA (CALIFICARE SI COMPETENTE ANTREPRENORIALE)
– Anunt
– Caiet de sarcini
– Contract de servicii formare profesionala
– FDA _formare profesionala
– Formulare

……………………………………………………………….
SERVICII DE ORGANIZARE DE WORKSHOP-URI
– Anunt tip erata
– Anunt
– Caiet de sarcini
– Contract de servicii
– Declaratii persoane functie de decizie
– Documentatie de atribuire
– Formulare
……………………………………………………………….
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA (CALIFICARE SI COMPETENTE ANTREPRENORIALE)
– Anunt participare
– Formulare
– FDA _formare profesionala
– Declaratie
– Contract de servicii formare profesionala
– Caiet de sarcini
………………………………………………………………
SERVICII DE CATERING PENTRU MEMBRII GRUPULUI ȚINTĂ DIN PROIECTUL”DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OCIALĂ ÎN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ” – POCU/303/5/2
– Anunt
– Caiet de sarcini
– Declaratie
– Fisa de date
– Formulare
……………………………………………………………..
REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU – POLICLINICĂ, ORAȘ TÂRGU – NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ
1. Memorii tehnice
2. Caiete de sarcini
3. Planse
4. Formulare fara valori
5. Caiet de sarcini reabilitare spatii verzi
……………………………………………………………..
CONTRACTAREA UNUI CREDIT PENTRU INVESTITII DE INTERES LOCAL
01. Procedura credit
02. Documentatie descriptiva
03. Fisa date
04. Caiet sarcini
……………………………………………………………..
EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN ORASUL TÂRGU-NEAMŢ, COD SMIS 121742 : (12.02.2019)
– Caiet de sarcini (actualizat)
– Model contract eficientizare
– Formulare (actualizate)
– Lista cantitati
– Audit energetic partea scrisa
– DALI
– Deviz general si devize obiect
– Expertiza tehnica partea scrisa
– Planse audit energetic 1
– Planse audit energetic 2
– Planse Dali 1
– Planse Dali 2
– Planse expertiza tehnica
……………………………………………………………………………………………………………………………………
REALIZARE SI MODERNIZARE PLATFORMA DE GUNOI ORAS TG. NEAMT
– Plan de amplasament depozit deseuri
– Transport deseuri periculoare si nepericuloase
– Caiet de sarcini privind realizarea si modernizarea platformei de gunoi, Tg. Neamt
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Caiet de sarcini privind achizitionarea voucherelor de vacanta
……………………………………………………………………………………………………………………………………
REGISTRE SI FORMULARE PENTRU SPCLEP TG. NEAMT
—-Cerinte -Registre si formulare pentru SPCLEP Tirgu Neamt
—-1 – Registru intrare – iesire
—-2 – Registru de intrare – iesire a corespondentei ordinare
—-3 – Registru evidenta certificate
—-4 – Extras din registrul de nastere
—-5 – Extras din registrul de casatorii
—-6 – Extras din registrul de deces
—-7 – Anexa 78 – comunicari modificari statut civil copii sub 14 ani
—-8 – Anexa 24
—-9 – Anexa II caz de moarte fara bunuri imobile
—-10 – Anexa III
—-11 – Anexa 28 – Mentiuni
—-12 – Cerere eliberare certificate
—-13 – Cerere eliberare adeverinte statut civil
—-14 – Adrese solicitare certificat – extras
—-15 – Adresa transmitere certificate
—-16 – Adeverinte inhumare – Anexa 32
—-17 – Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11
……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Liste de cantitati Sfanta Teodora
– Caiet de sarcini autoturisme
– Caiet de sarcini scenariu securitate incendiu – centru „Sf. Teodora”
– Modele formulare tipizate A4
– Caiet de sarcini si tema proiectare – Cresa Nr. 1
– Caiet de sarcini si tema proiectare – Colegiul National „Stefan cel Mare”
– Caiet de sarcini intocmire certificate de performente energetica pentru locuinte ANL, oras Targu Neamt
– Caiet de sarcini intocmire documentatie cadastrale pentru locuinte ANL, oras Targu Neamt
– Lista de cantitati montare-demontare ornamente iluminat festiv
– Caiet de sarcini supraveghere arheologica – Canalizare Baile Oglinzi
– Caiet de sarcini – dirigentie de santier lucrare Baile Oglinzi
– Caiet de sarcini – modernizare teren de sport Scoala gimnaziala domneasca „Grigore-Ghica Voda”
– Lista Cantitati Reparatii Obstetrica Ginecologie
– Carte de identificare microbuze

Sari la conținut