Azi 24-02-2020       Anunt – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 43,14 mp, situat în Aleea Târgului bl.A9, parter, cu destinatia de cabinet medical (medic de familie),     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt in sedinta de extraordinara pentru ziua de 19.02.2020, ora 15.00, in sala de sedinte a Consiliului Local al orasului Targu-Neamt     Manifestari culturale februarie 2020     Invitatie – Luni 10.02.2020, ora 13,00, sala mica a Casei Culturii – dezbatere privind regimul finantarilor nerambrusabile din bugetul propriu al orasului Tg. Neamt alocate pentru activitati nonprofit de interes local     Anunt privind distribuirea PRODUSELOR DE IGIENA din cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (P.O.A.D.), incepand cu 05.02.2020     Invitatie – joi, 06.02.2020, ora 16.00, in sala mica a Casei Culturii, la dezbaterea publica a Proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Targu-Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2020

Regulamente

 • Regulament de organizare si functionare a Primariei

 • Regulament de ordine interioara

 • Codul de conduita etica si integritate profesionala al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei orasului Tîrgu Neamţ

 • Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala;

 • Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor.

 • Regulament Politia Locala;

 • Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului oraşului Tîrgu Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local;

 • Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Tîrgu Neamţ, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania;

 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice

 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele juridice

 • Regulament pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii personalitatilor cu merite deosebite

 • Regulament privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de „Administrator imobile” la sociatiile de proprietari
 • Regulament privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile (terenuri si constructii), apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt
 • Regulament privind ocuparea domeniului public/privat al Orasului Tirgu Neamt, in vederea desfasurarii de activitati sezoniere si ocazionale
 • Regulament privind organizarea si functionarea comisiei de siguranta a circulatiei din cadrul primariei orasului Tirgu Neamt
 • Regulamentul privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor
  imobile (teren si constructii), apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt
 • Regulament de atribuire şi utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ, anexa la HCL 256 din 17.12.2015
 • Modificare regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Tirgu Neamt
 • Regulament pentru repartizarea suprafeţelor de teren disponibile si libere de sarcini, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora
 • Regulament pentru festivalul de muzica populara ”DRAGOȘ VODĂ ÎN ȚINUTUL ZIMBRULUI”, Ediția I Tîrgu Neamț – 26.02.2017, anexa la HCL 26 din 31.01.2017
 • Regulamentul activităţii “De Dragobete”, anexa la HCL nr. 28 din 31.01.2017
 • Regulament
  privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, anexa la HCL nr. 104 din 30.03.2017
 • Regulamentul aferent organizării concursului “Eu citesc…hai să citim împreună”, anexa la HCL nr. 111 din 30.03.2017
 • Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor economice, şi autorizarea sediilor şi punctelor de lucru din oraşul tîrgu neamţ, anexa la HCL nr. 147 din 27.04.2017
 • Regulamentul Premiului Naţional pentru Proză „ION CREANGĂ” – Opera Omnia, anexa la HCL nr. 145 din 27.04.2017
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Tg. Neamt, anexa la HCL nr. 209 din 27.06.2017
 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Tirgu Neamt, anexa la HCL nr. 245 din 03.08.2017
 • Regulament-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, anexa la HCLl nr. 329 din 24.11.2017
 • Regulament
  privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Tirgu Neamt, anexa la HCL.nr. 336 din 24.11.2017
 • Regulament local de urbanism pr. nr. 571/17.11.2008, anexa la HCL nr. 15 din 31.01.2018
 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Tîrgu Neamt, anexa la HCL nr. 36 din 16.02.2018
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Direcţiei de Asistenţă Socială a orașului Tîrgu Neamţ, anexa la HCL nr. 118 din 31.05.2018
 • Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata al orasului Targu Neamt la HCL 116 din 31.05.2018
 • HCL 153 din 19.07.2018 – modificare anexa la HCL 256 / 2015 – parcarile de resedinta, Regulament
 • HCL 154 din 19.07.2018 – modificare anexa 2 la HCL 116 / 2018 – Regulament de functionare a parcarilor cu plata
 • Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului ,, Servicii de Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”, anexa la HCL nr. 162 din 09.08.2018
 • Regulament pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si altor titluri si distinctii unor personalitati cu merite deosebite