Azi 06-07-2022       Anunt privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de Manager proiect, pentru implementarea proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile     Anunt privind organizarea unui concurs/examen de promovare in grad profesional imediat superior, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate     Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inaintate de candidatii inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii unui post vacant de bibliotecar, treapta IA, la biblioteca oraseneasca ”Ion Creanga” Tg. Neamt     Dispozitie privind aprobarea desfacerii si comercializarii bauturilor alcoolice de catre agentii economici ce isi desfasoara activitatea in spatiile special amenajate in acest scop, pe perioada desfasurarii festivalului ”Zilele Cetatii”, 1-3 iulie 2022     Anunt privind rezultatele finale la concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice vacante de Politist local, clasa III – Serviciul Public de Politia Locala     Anunt privind REZULTATELE FINALE la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei vacante de Politist local, clasa III

Regulamente

REGULAMENTE DIN ANUL 2021

 • Regulament organizare si defasurare consursuri comitet director Spital – HCL 312 din 2021

 • Modificare regulament de vanzare a locuintelor ANL – HCL 308 din 2021

 • Regulament exploatare si administrare locuinte sociale – HCL 270 din 2021

 • Regulament privind sanctionare faptelor referitor la curatenia si linistea publica – HCL 250 din 2021

 • Regulament vanzare bunuri imobile din domeniul privat – HCL 242 din 2021

 • Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local – HCL 98 din 2021

 • Regulament centru de primire in reg. de urgenta Sf. Teodora – HCL 75 din 2021

 • Regulament Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violenței domestice – HCL 62 din 2021

 • Modificarea Regulamentului de parcare cu plata – HCL 53 din 25.02.2021

 • Modificare Regulamentul locurilor de parcare – HCL 52 din 25.02.2021

 • Regulament vanzare locuinte ANL – HCL 48 din 25.02.2021

  REGULAMENTE DIN ANUL 2020

 • Codul de etică

 • Regulament de ordine interioara

 • Regulament de organizare si funtionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Compartimentului C.N.I.P.T.
 • Regulamentul de organizare si functionare al Politiei Locale Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al bibliotecii orasenesti Tg. Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Casei Culturii „Ion Creanga” Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Cresei nr. 1 Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Serviciului Social de zi „Centrul de Asistenta destinat Agresorilor”
 • Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Targu-Neamt
 • Regulament privind organizarea si functionarea comisiei de siguranta circulatiei din cadrul primariei orasului Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2019

 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Targu-Neamt
 • Metodologia si regulamentul de acordare a materialului lemnos primit ca donatie de Directia de Asistenta Sociala a orasului Targu-Neamt
 • Regulament pentru stabilirea si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor in domeniul gospodaririi localitatii a intretinerii curateniei, a ordinii si a linistii publice in orasul Targu-Neamt
 • Regulamentul serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului social de zi „Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei domestice”
 • Regulament de organizare si functionare a compartimentului „Servicii de Ingrijire la domiciliu pentru Persoane Varstnice”
 • Regulament pentru repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2018

 • Regulament local de urbanism
 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Targu-Neamt
 • Regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Compartimentului „Servicii de Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice”
 • Regulament privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Targu-Neamt
 • Regulament de repartizare in vederea inchirierii locuintelor apartinand orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Targu-Neamt
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Targu-Neamt
 • Regulament pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii unor personalitati cu merite deosebite
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2017

 • Regulamentul festivalului de muzica populara „Dragos Voda in Tinului Zimbrului”
 • Regulament privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Targu-Neamt
 • Regulament aferent organizarii concursului „Eu citesc…hai sa citim impreuna”
 • Regulamentul Premiului National pentru Proza „Ion Creanga” – Opera Omnia
 • Regulament privind desfasurarea activitatilor economice si autorizarea sediilor si punctelor de lucru din orasul Targu-Neamt
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Targu-Neamt
 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Targu-Neamt
 • Regulamentul cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului la Casa Culturii „Ion Creanga” Targu-Neamt
 • Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2016

 • Regulament de Organizare si Functionare Serviciului Social de Zi Cantina Sociala Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului social de zi – cresa nr. 1 Tg. Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST – „SFANTA TEODORA” Tg. Neamt, jud. Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice
 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele juridice
 • Regulament privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite de pe raza orasului Targu-Neamt
 • Regulament privind organizarea si functionarea comisiei de siguranta circulatiei din cadrul primariei orasului Targu-Neamt
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarilede resedinta din orasul Targu-Neamt
 • Regulament pentru repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora
 • Regulament privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile (terenuri si constructii), apartinand domeniului public si privat al orasului Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2015

 • Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Targu-Neamt, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania
 • Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului orasului Targu-Neamt pentru activitati nonprofit de interes local pentru anul 2015
 • Regulament privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitatile de asistenta sociala
 • Regulament privind aprobarea regulamentului de organizare, autorizare si amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Targu-Neamt
 • Regulamentul serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Neamt
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2014

 • Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Targu-Neamt , pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania
 • Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din fundurile bugetului orasului Targu-Neamt pentru activitati nonprofit de interes local
 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoane fizice
 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoane juridice
 • Regulament pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii unor personalitati cu merite deosebite
 • Regulament privind ocuparea domeniului public/privat al orasului Targu-Neamt ini vederea desfasurarii de activitati sezoniere si ocazionale
 • Regulament de organizare si functionare privind gestionarea cainilor fara stapan in orasul Targu-Neamt
 • Regulament privind procedura de atestare a persoanlor fizice care doresc sa obtina calitatea de „administrator imobile” la asociatiile de proprietari
 • Regulament privind desfasurarea activitatilor comerciale in orasul Targu-Neamt
 • Regulament de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a centrului de primire in regim de urgenta a persoanelor fara adapost „Sf. Teodora” Tg. Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2013

 • Regulament pentru stabilirea si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor in domeniul gospodaririi localitatii a intretinerii curateniei, a ordinii si linistii publice in orasul Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul Targu-Neamt pentru operatorul SC CIVITAS COM SRL Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare
 • Regulament de organizare si functionare privind gestionarea cainilor fara stapan in orasul Targu-Neamt
 • Regulament serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Neamt
 • Regulament de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management la casa de cultura „Ion Creanga” Targu-Neamt
 • Regulament privind organizarea si functionarea activitatilor de Dezinsectie-Dezinfectie-Deratizare prestate de operatorul SC CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL – TARGU-NEAMT
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2012

 • Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei de Siguranta Circulatiei din cadrul primariei orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Cresei Tg. Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2011

 • Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al orasului Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2010

 • Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Siguranta Circulatiei (modificare pozitia 9, anexa 1)
 • Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al orasului Targu-Neamt
 • Regulament privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de „administrator imobile” la asociatiile de proprietari
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2009

 • Regulament privind Caietul de sarcini ale serviciului de iluminat public
 • Regulament privind Caietul de sarcini ale serviciului de salubrizare
 • Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Siguranta Circulatiei
 • Regulament pentru functionarea pietei agroalimentare a orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Siguranta Circulatiei (modificare pozitia 11, anexa nr. 1)
 • Sari la conținut