Azi 24-10-2020       Anunt – organizare concurs in vederea promovarii in clasa a functionarului public care indeplineste conditiile prevazute de art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Târgu-Neamţ în ședință de îndată pentru ziua de 21.10.2020, ora 15.00 în sala de ședinţe a Consiliului local al orasului Târgu-Neamţ     ANUNT – CONSULTARE PUBLICA PH CHIRII SI REDEVENTE 2021     ANUNT – CONSULTARE PUBLICA PH TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2021     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt in sedinta de indata pentru ziua de 20.10.2020, ora 13.00 in sala de sedinte a Consiliului Local al orasului Targu-Neamt     Rezultatul privind selectia dosarelor pentru post vacant de muncitor, treapta IV, la Casa Culturii din Targu-Neamt

Regulamente

 • Regulament de organizare si functionare a Primariei

 • Regulament de ordine interioara

 • Codul de conduita etica si integritate profesionala al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei orasului Tîrgu Neamţ

 • Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala;

 • Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor.

 • Regulament Politia Locala;

 • Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului oraşului Tîrgu Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local;

 • Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Tîrgu Neamţ, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania;

 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice

 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele juridice

 • Regulament pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii personalitatilor cu merite deosebite

 • Regulament privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de „Administrator imobile” la sociatiile de proprietari
 • Regulament privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile (terenuri si constructii), apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt
 • Regulament privind ocuparea domeniului public/privat al Orasului Tirgu Neamt, in vederea desfasurarii de activitati sezoniere si ocazionale
 • Regulament privind organizarea si functionarea comisiei de siguranta a circulatiei din cadrul primariei orasului Tirgu Neamt
 • Regulamentul privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor
  imobile (teren si constructii), apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt
 • Regulament de atribuire şi utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ, anexa la HCL 256 din 17.12.2015
 • Modificare regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Tirgu Neamt
 • Regulament pentru repartizarea suprafeţelor de teren disponibile si libere de sarcini, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora
 • Regulament pentru festivalul de muzica populara ”DRAGOȘ VODĂ ÎN ȚINUTUL ZIMBRULUI”, Ediția I Tîrgu Neamț – 26.02.2017, anexa la HCL 26 din 31.01.2017
 • Regulamentul activităţii “De Dragobete”, anexa la HCL nr. 28 din 31.01.2017
 • Regulament
  privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, anexa la HCL nr. 104 din 30.03.2017
 • Regulamentul aferent organizării concursului “Eu citesc…hai să citim împreună”, anexa la HCL nr. 111 din 30.03.2017
 • Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor economice, şi autorizarea sediilor şi punctelor de lucru din oraşul tîrgu neamţ, anexa la HCL nr. 147 din 27.04.2017
 • Regulamentul Premiului Naţional pentru Proză „ION CREANGĂ” – Opera Omnia, anexa la HCL nr. 145 din 27.04.2017
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Tg. Neamt, anexa la HCL nr. 209 din 27.06.2017
 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Tirgu Neamt, anexa la HCL nr. 245 din 03.08.2017
 • Regulament-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, anexa la HCLl nr. 329 din 24.11.2017
 • Regulament
  privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Tirgu Neamt, anexa la HCL.nr. 336 din 24.11.2017
 • Regulament local de urbanism pr. nr. 571/17.11.2008, anexa la HCL nr. 15 din 31.01.2018
 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Tîrgu Neamt, anexa la HCL nr. 36 din 16.02.2018
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Direcţiei de Asistenţă Socială a orașului Tîrgu Neamţ, anexa la HCL nr. 118 din 31.05.2018
 • Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata al orasului Targu Neamt la HCL 116 din 31.05.2018
 • HCL 153 din 19.07.2018 – modificare anexa la HCL 256 / 2015 – parcarile de resedinta, Regulament
 • HCL 154 din 19.07.2018 – modificare anexa 2 la HCL 116 / 2018 – Regulament de functionare a parcarilor cu plata
 • Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului ,, Servicii de Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”, anexa la HCL nr. 162 din 09.08.2018
 • Regulament pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si altor titluri si distinctii unor personalitati cu merite deosebite
 • Regulament de organizare si functionare al Politiei Locale Targu-Neamt
 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Targu Neamt
 • Regulament pentru stabilirea si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor in domeniul gospodaririi localitatii a intretinerii curateniei, a ordinii si linistii publice in orasul Targu Neamt
 • Regulament de acordare a materialului lemnos primit ca donatie de Directia de Asistenta Sociala Targu Neamt
 • Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt
 • Regulament privind aprobarea procedurii de mediere si a documentelor pe care debitorii le prezinta in vederea sistinerii situatiei economice si financiare
 • Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Targu Neamt (anexa la HCL 278 din 24.10.2019)
 • Regulament privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Targu Neamt
 • Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social de zi „Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei domestice
 • Regulament de organizare si functionare a compartimentului „Servicii de ingrijire la domiciliu pentru Persoane Varstnice”
 • Regulament pentru repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora
 • Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Targu Neamt (anexa la HCL 332 din 28.11.2019)
 • Skip to content