Azi 21-06-2024       Anunt privind implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”     Dispozitie privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor tuturor secțiilor de votare , în data 09 iunie 2024     Dispozitie privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 31.05.2024, ora 13:00, desfasurata în incinta Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ     Anunt privind rezultatele comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor pentru tineri     Anunt privind stabilirea ordinii de prioritate privind repartizare de locuinte sociale – Blebea – 15.05.2024     Anunt privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 14.05.2024, ora 15:00, desfasurata în incinta Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ

Regulamente

REGULAMENTE DIN ANUL 2024

 • Regulament privind metodologia pentru repartizarea suprafeţelor de teren disponibile și libere de sarcini, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform Legii nr. 15/2003, precum și a vânzarii acestora
 • Regulament privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Targu-Neamt
  REGULAMENTE DIN ANUL 2021

 • Regulament organizare si defasurare consursuri comitet director Spital – HCL 312 din 2021

 • Modificare regulament de vanzare a locuintelor ANL – HCL 308 din 2021

 • Regulament exploatare si administrare locuinte sociale – HCL 270 din 2021

 • Regulament privind sanctionare faptelor referitor la curatenia si linistea publica – HCL 250 din 2021

 • Regulament vanzare bunuri imobile din domeniul privat – HCL 242 din 2021

 • Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local – HCL 98 din 2021

 • Regulament centru de primire in reg. de urgenta Sf. Teodora – HCL 75 din 2021

 • Regulament Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violenței domestice – HCL 62 din 2021

 • Modificarea Regulamentului de parcare cu plata – HCL 53 din 25.02.2021

 • Modificare Regulamentul locurilor de parcare – HCL 52 din 25.02.2021

 • Regulament vanzare locuinte ANL – HCL 48 din 25.02.2021

  REGULAMENTE DIN ANUL 2020

 • Codul de etică

 • Regulament de ordine interioara

 • Regulament de organizare si funtionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Compartimentului C.N.I.P.T.
 • Regulamentul de organizare si functionare al Politiei Locale Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al bibliotecii orasenesti Tg. Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Casei Culturii „Ion Creanga” Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Cresei nr. 1 Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Serviciului Social de zi „Centrul de Asistenta destinat Agresorilor”
 • Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Targu-Neamt
 • Regulament privind organizarea si functionarea comisiei de siguranta circulatiei din cadrul primariei orasului Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2019

 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Targu-Neamt
 • Metodologia si regulamentul de acordare a materialului lemnos primit ca donatie de Directia de Asistenta Sociala a orasului Targu-Neamt
 • Regulament pentru stabilirea si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor in domeniul gospodaririi localitatii a intretinerii curateniei, a ordinii si a linistii publice in orasul Targu-Neamt
 • Regulamentul serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului social de zi „Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei domestice”
 • Regulament de organizare si functionare a compartimentului „Servicii de Ingrijire la domiciliu pentru Persoane Varstnice”
 • Regulament pentru repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2018

 • Regulament local de urbanism
 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Targu-Neamt
 • Regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Compartimentului „Servicii de Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice”
 • Regulament privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Targu-Neamt
 • Regulament de repartizare in vederea inchirierii locuintelor apartinand orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Targu-Neamt
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Targu-Neamt
 • Regulament pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii unor personalitati cu merite deosebite
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2017

 • Regulamentul festivalului de muzica populara „Dragos Voda in Tinului Zimbrului”
 • Regulament privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Targu-Neamt
 • Regulament aferent organizarii concursului „Eu citesc…hai sa citim impreuna”
 • Regulamentul Premiului National pentru Proza „Ion Creanga” – Opera Omnia
 • Regulament privind desfasurarea activitatilor economice si autorizarea sediilor si punctelor de lucru din orasul Targu-Neamt
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Targu-Neamt
 • Regulament privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Targu-Neamt
 • Regulamentul cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului la Casa Culturii „Ion Creanga” Targu-Neamt
 • Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2016

 • Regulament de Organizare si Functionare Serviciului Social de Zi Cantina Sociala Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului social de zi – cresa nr. 1 Tg. Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST – „SFANTA TEODORA” Tg. Neamt, jud. Neamt
 • Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice
 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele juridice
 • Regulament privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite de pe raza orasului Targu-Neamt
 • Regulament privind organizarea si functionarea comisiei de siguranta circulatiei din cadrul primariei orasului Targu-Neamt
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarilede resedinta din orasul Targu-Neamt
 • Regulament pentru repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora
 • Regulament privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile (terenuri si constructii), apartinand domeniului public si privat al orasului Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2015

 • Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Targu-Neamt, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania
 • Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului orasului Targu-Neamt pentru activitati nonprofit de interes local pentru anul 2015
 • Regulament privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitatile de asistenta sociala
 • Regulament privind aprobarea regulamentului de organizare, autorizare si amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Targu-Neamt
 • Regulamentul serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Neamt
 • Regulament de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2014

 • Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Targu-Neamt , pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania
 • Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din fundurile bugetului orasului Targu-Neamt pentru activitati nonprofit de interes local
 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoane fizice
 • Regulament privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoane juridice
 • Regulament pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii unor personalitati cu merite deosebite
 • Regulament privind ocuparea domeniului public/privat al orasului Targu-Neamt ini vederea desfasurarii de activitati sezoniere si ocazionale
 • Regulament de organizare si functionare privind gestionarea cainilor fara stapan in orasul Targu-Neamt
 • Regulament privind procedura de atestare a persoanlor fizice care doresc sa obtina calitatea de „administrator imobile” la asociatiile de proprietari
 • Regulament privind desfasurarea activitatilor comerciale in orasul Targu-Neamt
 • Regulament de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a centrului de primire in regim de urgenta a persoanelor fara adapost „Sf. Teodora” Tg. Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2013

 • Regulament pentru stabilirea si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor in domeniul gospodaririi localitatii a intretinerii curateniei, a ordinii si linistii publice in orasul Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul Targu-Neamt pentru operatorul SC CIVITAS COM SRL Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare
 • Regulament de organizare si functionare privind gestionarea cainilor fara stapan in orasul Targu-Neamt
 • Regulament serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Neamt
 • Regulament de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management la casa de cultura „Ion Creanga” Targu-Neamt
 • Regulament privind organizarea si functionarea activitatilor de Dezinsectie-Dezinfectie-Deratizare prestate de operatorul SC CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL – TARGU-NEAMT
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2012

 • Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei de Siguranta Circulatiei din cadrul primariei orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Cresei Tg. Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2011

 • Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al orasului Targu-Neamt
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2010

 • Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Siguranta Circulatiei (modificare pozitia 9, anexa 1)
 • Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al orasului Targu-Neamt
 • Regulament privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de „administrator imobile” la asociatiile de proprietari
 • REGULAMENTE DIN ANUL 2009

 • Regulament privind Caietul de sarcini ale serviciului de iluminat public
 • Regulament privind Caietul de sarcini ale serviciului de salubrizare
 • Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Siguranta Circulatiei
 • Regulament pentru functionarea pietei agroalimentare a orasului Targu-Neamt
 • Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Siguranta Circulatiei (modificare pozitia 11, anexa nr. 1)
 • Sari la conținut