Azi 29-01-2023       Anunt privind organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior pentru functia de Inspector principal, gradatia 2     Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat in vederea promovarii de pe postul de muncitor II pe postul de muncitor I, a unui salariat din cadrul Serviciului Administrativ Gospodaresc     Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Manager proiect – ”PROMOVAREA CULTURII ROMILOR PRIN ARTA CONTEMPORANA. POVESTI ROM-ANTICE”     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 26.01.2023, ora 14,00, în sala de ședinte a Consiliului Local al orasului Targu-Neamt     Anunt privind rezultatul selectiei dosarului la concursul organizat – post contractual vacant de Manager proiect – „PROMOVAREA CULTURII ROMILOR PRIN ARTA CONTEMPORANA. POVESTI ROM-ANTICE” la Casa Culturii „Ion Creanga” Tg. Neamt     Anunt privind rezultatul selectiei dosarului la concursul organizat in vederea promovarii de pe postul de muncitor II pe postul de muncitor I – Serviciul Administrativ Gospodaresc

Despre Târgu-Neamţ

Română
     Târgu-Neamț un ținut cu o istorie fabuloasă, centru de inspirație pentru scriitorii români, cu Valea Ozanei străjuită de Cetatea Neamț și cu satul Humulești în vecinătate, a format o comunitate puternică, omogenă prin tradiții pitorești și obiceiuri vechi. Dintotdeauna aici au fost vestite meșteșugurile cele mai diverse, de la confecționarea sumanelor, până la realizarea pânzei de in și a cusăturilor naționale cele mai rafinate, în culori vii, naturale.
     Tradiția se păstrează și în domeniul altor meșteșuguri, precum prelucrarea lemnului. Sculptura în lemn este bine reprezentată. Casele au ornamentații bogate, de la cerdac și până la poartă. În preajma toamnei, de “Sfânta Maria”, cu prilejul Zilelor Orașului, meșterii lemnari din zonă se adună și își expun creațiile, într-o adevărată competiție de creativitate și talent.
      În apropierea orașului, unele familii au păstrat tradiția unor meșteșuguri transmise din generație în generație. La Crăciun și la Anul Nou, dar și la alte sărbători de iarnă, locuitorii orașului Târgu-Neamț organizează manifestări arhaice, ce sunt dovezi de conservare a elementelor mitologiei populare, în care se împletește fantasticul cu realitatea înconjurătoare, văzută prin prisma comunității sătești. În această perioadă, turiștii pot participa în mod direct la un imens spectacol folcloric spontan, realizat chiar în stradă, fără regie, doar cu elementele culturii străvechi, care devine liantul principal al evenimentului.
      Ținutul Neamțului duce mai departe, neobosit, tradițiile și obiceiurile vechi, ca un ecou al formei primordiale a vieții. Aici găsești vatra culturii populare românești, în care mărturiile lăsate de călători au avut șu au o valoare inestimabilă. Aici s-a păstrat intact spiritul esențial al artei populare, al satului arhaic. Esența Neamțului înseamnă supraviețuirea unui mod de viață autentic, al țăranului român în natură, între pământ și cer, la propriu și la figurat.
    În Târgu-Neamț, tradiția învățământului a început odată cu inaugurarea Școlii Domnești de la 1853 și deschiderea, cinci ani mai târziu, a primei școli publice pentru fete, “Școala nr. 1 de Fete” din casele lui Mihai Kogălniceanu. Ca și instituții de cultură, în oraș regăsim Casa Culturii “Ion Creangă” și Biblioteca Orășenească “Ion Creangă”.
      Infrastructura turistică și hotelieră este bine dezvoltată, oferind vizitatorilor posibilități de cazare diverse. De la hoteluri de 3 stele până la pensiuni care păstrează specificul cultural, așezate în apropierea principalelor zone de interes, toate vă vor oferi o experiență turistică plăcută și memorabilă.

English
     Târgu-Neamț, a land with a fabulous history, inspirational center for Romanian writers, surrounded by the Ozana Valley, the Citadel of Neamț and the nearby village of Humulești, formed a strong community, homogenous by picturesque traditions and old customs. Since time immemorial, the most varied handicrafts have been practiced here, from making traditional Romanian overcoats, to linen and to the most refined national seams in vivid natural colors.
     Tradition is also kept in the domain of other handicrafts like wood manufacturing. Wood sculpture is well represented. Houses have rich ornaments, from the veranda to the entering gate. In autumn, on Saint Mary’s day, on city’s Festival, the wood handicraftsmen in the area gather in a t rue competition of creativity and talent.
     Close to the city, some families have kept the tradition of handicrafts transmitted from generation to generation, until present time. On Christmas time and New Year, but also on other winter holidays, the inhabitants of the city of Târgu-Neamț organize archaic events that are proof of the conservation of folk mythology elements, where the fantastic combines with the surrounding reality, seen through the eyes of the village community. During this period, tourists can directly take part at a huge spontaneous folkloric show, set out right in the street, no production, only with the elements of the old culture, and which become the main bond of the event.
     The area of Neamț actively carries on the traditions and old customs, as an echo of the primordial form of life. You can find here the root of the Romanian folk culture, in which the testimonies left by travelers have a priceless value. The essential spirit of the folk art, of the archaic village, was perfectly kept here. Literally and figuratively speaking, the essence of Neamț means the survival of an authentic way of life, of the Romanian countryside men, in the nature, between the earth and the sky.
     In Târgu-Neamț, the education tradition started with the inauguration of the „Lordly School” in 1853, and the opening, five years later, of the first public school for girls, “School nr. 1 for Girls” in the house of a famous cultural man, Mihail Kogălniceanu. The city also owns a cultural house and a city library.
     The touristic and hotelier infrastructure is well developed, offering visitors various lodging possibilities. From three-star hotels to pensions that keep the cultural characteristic, situated in the ares of the main point of interest, they will all offer you a pleasant and memorable tourist experience.

Sari la conținut