Azi 21-09-2023       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de indata, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata totala de 18,7 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul B-dul Stefan cel Mare nr.48     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata de 108,1 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul 22 Decembrie Bl.M15, parter     ANUNT prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea vanzarii unui imobil teren in suprafata de 6.316 mp, situat in orasul Targu – Neamt B-dul Mihai Eminescu nr.14     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a C.L. a orașului Târgu-Neamţ     ANUNT – procedura de scutire de la plata majorarilor de intarziere pentru obligatii fiscale restante

Formulare tipizate

Directia Venituri – impozite si taxe
Cerere de inregistrare ca utilizator al Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale – persoane fizice
Cerere de inregistrare ca utilizator al Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale – persoane juridice
Cerere de inlocuirea elementelor de identificare si autentificare in Sistemul electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale – persoane fizice
Cerere de inlocuirea elementelor de identificare si autentificare in Sistemul electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale – persoane juridice
Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale – persoane fizice
Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale – persoane juridice
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri – persoane juridice
Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice
Declaratie pentru scoaterea din evidenta cladiri/terenuri – persoane fizice
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane fizice si juridice
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone – persoane fizice si juridice
Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – persoane fizice si juridice
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate – persoane fizice si juridice
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – persoane fizice si juridice
Declaratie pentru scoaterea din evidenta taxa firma – persoane fizice
Cerere pentru inregistrare/vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole – persoane fizice si juridice
Decont impozit pe spectacole – persoane fizice si juridice
Declaratie – Decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera – persoane fizice si juridice
Cerere restituire – persoane fizice si juridice
Cerere compensare – persoane fizice si juridice

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului
Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (aviz pentru amplasament si/sau bransament)
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor)
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (pentru avizul privind protectia civila)
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (pentru obtinerea acordului de mediu)
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (pentru obtinerea avizului sanitar)
Formular de instiintare a Inspectoratului in constructii a judetului cu privire la inceperea unor lucrari
Formular de instiintare a Primariei orasului Tirgu Neamt cu privire la inceperea unor lucrari
Model de panou de identificare a investitiei
Cerere acord amplasare

Serviciul cadastru registru agricol
Adev APIA-model faţă
Adev APIA model verso
Adev buletin model
Adeverinta de venit
Adeverinta rol agricol model
Adeverinta nomenclator stradal model
Cerere atestat producator
Certificat inregistrare vehicule si autovehicule
Certificat nomenclator stradal si adresa – model
Declaratie rol agricol

Compartimentul de stare civila
Cerere pentru eliberarea livretului de familie
Cerere pentru eliberarea unui certificat
Cerere pentru inregistrare nastere
Cerere pentru schimbarea numelui
Declaratie de recunostere

Serviciul comunicare si relatii publice
Cerere tip Legea 544
Raspuns cerere Legea 544
Reclamatie administrativa 1
Reclamatie administrativa 2
Raspund reclamatie administrativa

Compartiment control comercial, autorizare
Angajament -declaratie pe proprie raspundere
Cerere tip viza anuala a punctului de lucru
Cerere eliberare aviz orar de functionare
Cerere tip autorizare sediu/punct de lucru
Declaraţie pe proprie raspundere – desfasurare activitate

Serviciul de evidenta a persoanei
Cerere-tip pentru eliberarea cartii de identitate


Directia de asistenta sociala
Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
Adeverinta completare dosar indemnizatie crestere copil
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie
Cerere pentru prelungirea/realuarea concediului de creste a copilului
Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru tineri care au implinit varsta de 18 ani
Cerere schimbare modalitate de plata sau domiciliu pentru alocatia de stat
Cerere ancheta sociala pentru persoane cu handicap – adulti
Cerere acordare ajutor de urgenta
Cerere in vederea admiterii in centre rezidentiale
Cerere pentru acordarea mesei la restaurant social
Angajament de plata si declaratie alocatie pentru sustinerea familiei
Cerere acordare stimulent educational
Fise psihologica si psihopedagogica – incadrare copil in grad de handicap
Fisa medicala sintetica pt copii cu dizabilitati
Declaratie parinte/tutore care intentioneza sa plece la munca in strainatate

Sari la conținut