Azi 19-01-2019       DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț în ședință ordinară pentru ziua de 23.01.2019, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamț     Ziua Culturii Nationale 2019 Eminesciana: „Statornicie si Neatarnare”     DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu Neamț în ședință extraordinară pentru ziua de 14.01.2019, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Târgu Neamț     DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu Neamț în ședință extraordinară pentru ziua de 07.01.2019, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Târgu Neamț     Invitație Revelion 2019     Festivalul obiceiurilor si traditiilor de anul nou, editia a VII, 2 ianuarie 2019

Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism/amenajarea teritoriului

PLAN URBANISTIC ZONAL – ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 13500MP TEREN ȘI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR
1. Anunt etapa I
2. MEMORIU SI RLU
3. C.U.
4. Reglementari tehnice
    4.1 PLAN INCADRARE IN ZONA
    4.2 RIDICARE TOPOGRAFICA
    4.3 SITUATIE EXISTENTA
    4.4 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE
    4.5 REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARE
    4.6 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
5. Rezultatui informarii etapa I
6. Anunt etapa a II -a
7. Invitatie dezbatere publica 12.10.2018

PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBAREA DESTINAŢIEI TEREN DIN ZONĂ LOCUINTE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE, REGIM DE ÎNĂLŢIME P+6 ÎN ORAŞ TÎRGU NEAMŢ, JUD. NEAMŢ – 24.04.2018
1. Anunt etapa I
2. Memoriu si RLU
3. C.U.
4. Reglementari tehnice
    4.1 Incadrare
    4.2 Situatie existenta
    4.3 Echipare edilitara
5. Rezultatul informarii etapa I
6. Anunt etapa a II-a
7. Aviz de oportunitate
8. Invitatie dezbatere publica
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIREA UNOR LOCUINTE PE TERENURILE CARE VOR FI ATRIBUITE CONFORM LEGII NR. 15/2003 ÎN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ, JUD. NEAMŢ – 20.04.2018
1. Anunt etapa I
2. Memoriu tehnic
3. RLU
4. C.U.
5. Aviz_Transgaz
6. Reglementari tehnice
    6.1 Incadrare
    6.2 Situatie existanta
    6.3 Echipare edilitara
    6.4 Proprietate asupra terenurilor
7.Decizie APM
8. Rezultatul informarii etapa I
9. Anunt etapa a II-a
9. Aviz de oportunitate
10. Invitatie dezbatere publica

PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A UNUI TEREN PENTRU CONSTRUIREA COMPLEXULUI DE AGREMENT „ŢINUTUL LUI CREANGĂ” ORAŞ TÎRGU NEAMŢ – 20.04.2018
1. ANUNT – etapa I
2. Memoriu TEHNIC
3. RLU
4. C.U.
5. Reglementari tehnice
    5.1 PUZ Incadrare
    5.2 Situatie existenta
    5.3 Echipare edilitara
    5.4 Proprietatea asupra terenurilor
6. Rezultatul informarii etapa I
7. Anunt etapa a II-a
8. Aviz de oportunitate
9. Aviz OCPI
10. Aviz MAD
11. Aviz APM
12. Aviz DELGAZ
13. Avize EE,SANATATE, APA
14. Aviz TELEKOM
15. PLAN topo
16. Proces verbal OCPI
17. Invitatie dezbatere publica
18. Proces verbal etapa a II-a
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL – 17.02.2016
1. ANUNT – etapa I
2. Memoriu TEHNIC
3. RLU
4. CU
5. Aviz de oportunitate
6. Reglementari tehnice
    6.1 PUZTGNT_0_INCADRARE_v1_rev3_SCAN
    6.2 PUZTGNT_1_Analiza situatiei existente_v1_rev5_SCAN
    6.3 PUZTGNT_2_Reglementari-zonificare_v1_rev5_SCAN

    6.4 PUZTGNT_3_Reglementari-edilitare_v1_rev3_SCAN

    6.5 PUZTGNT_4_Proprietatea asupra terenurilor_v1_rev3_SCAN

7. Rezultatul informarii – etapa I
8. Anunt etapa a II a
9. Invitatie – Dezbatere publica PUZ – etapa a II-a
10. Proces Verbal – Dezbatere publica – PUZ etapa a II-a
11. Rezultatul informarii si consultarii publicului – etapa a II-a
12. Anunt – etapa a III-a
13. Raportul informarii si consultarii publicului
14. Anunt incheiere procedura

PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET – 03.11.2015
– 1. ANUNT
– 2. MEMORIU TEHNIC
– 3. PUZ
– 4. CERTIFICAT DE URBANISM
– 5. PANOU AFISAJ
– 6. Invitatie dezbatere publica
– 7. PROCES VERBAL SEDINTA DE DEZBATERE PUBLICA
– 8. REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI IN ETAPA I
– 9. Anunt etapa a II a
– 10.Proces verbal Comisia de Siguranta Circulatiei
– 11. Adresa I.P.J. NEAMT
– 12. Raspuns catre I.P.J. Neamt
– 13. Invitatie Dezbatere Publica – PUZ etapa a II-a – 07.01.2016
– 14. ADRESA IPJ NR.420517 DIN 06.01.2016
– 15. Proces-Verbal etapa a II-a PUZ
– 16. Rezultatul informarii si consultarii -etapa a IIa PUZ
– 17. ANUNT ETAPA A III A
– 18 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI
– 19 ANUNT FINAL INCHEIERE PROCEDURA DE INFORMARE SI CONSULTARE
– 20 Raspuns la IPJ nr.660 din 12.01.2016