Azi 19-04-2024       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 25.04.2024, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     In atentia candidatilor la alegerile din anul 2024     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistii OSOI – LOT4     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistii OSOI – LOT3     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistii OSOI – LOT2     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistii OSOI – LOT1

Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism/amenajarea teritoriului

PLAN URBANISTIC ZONAL – „Elaborare PUZ pentru construire Cartier Rezidential”
– Anunt intentie de elaborare PUZ
– Memoriu de prezentare si RLU
– Certificat de urbanism
– Planse
– Aviz de oportunitate

PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STR. MARASESTI NR. 102 IN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ
– Anunt intentie de elaborare PUZ
– Memoriu de prezentare si RLU
– Certificat de Urbanism
– Aviz de oportunitate
– AVIZ APM
– AVIZ APM – DECIZIA DE INCADRARE
– AVIZ DSP
– AVIZ DIRECTIA PT. CULTURA
– AVIZ DELGAZ GRID
– AVIZ APASERV
– STUDIU GEOTEHNIC
– Planse
– REZULTATUL INFORMARII ETAPA I
– ANUNT ETAPA A II-A
– Invitatie dezbatere publica
– Sesizare d-na Timisescu
– Raspuns Timisescu Elena
– Minuta dezbatere PUZ din 31.07.2019
– Sesizare vecini Str. Veterani
– Sesizare Lututovici Dana si Nicoleta
– REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI -ETAPA A II-A PUZ SC BREMAD SRL
– Raspuns sesizare vecini str. Veterani
– Anunt etapa a III-a
– Raspuns adresa Lututovici Dana si Nicoleta
– RAPORTUL INFORMARII ȘI CONSULTARII PUBLICULUI PUZ SC BREMAD SRL
– ANUNT FINAL INCHEIERE PROCEDURA PUZ SC BREMAD SRL

PLAN URBANISTIC ZONAL – Intentia de elaborare P.U.Z. in vederea construirii a doua blocuri de locuinte colective P+6E in orasul Târgu-Neamţ
1. Anunt intentie elaborare PUZ
2. Memoriu prezentare si RLU
3. Certificat de Urbanism
4. Avize PUZ
5.1 Studiu de impact
5.2 Studiu de insorire Tg. Neamt
5.3 Studiu geo Tg Neamt- faza PUZ
6. Planse PUZ
7. Rezultatul informarii si consultarii publicului – etapa I
8. ANUNT ETAPA A II-A
9. ANUNT ETAPA A III-A
10. Anunt final – incheiere procedura

PLAN URBANISTIC ZONAL – ”SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ TEREN ÎN ZONĂ PENTRU SPAȚII COMERCIALE, DEPOZITARE ȘI SERVICII”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ
1. ANUNT ETAPA I INTENTIA DE ELABORARE PUZ
2. Memoriu si RLU PUZ Kaufland
3. Certificat urbanism
4. AVIZ OPORTUNITATE
5. Afis_PUZ_TG_NT
6. PARTE DESENATA
6.1 Plan de situatie existent-Model
6.2 Plan incadrare in zona-Model
6.3 Proprietate asupra terenului-Model
6.4 PUZ_edilitare_Reglementari urbanistice-Model
6.5 PUZ_zonificare_Reglementari urbanistice-Model
6.6 Plansa 1
6.7 Plansa 2
7. Aviz APASERV
8. Aviz DELGAZ
9. Aviz de principiu DELGAZ
10. Aviz ISU
11. Aviz protectia mediului
12. REZULTATUL INFORMARII ETAPA I
13. ANUNT ETAPA A II-A
14. Invitatie dezbatere publica – PUZ, etapa a II-a
15. Rezultatul informarii si consultarii publicului etapa a II-a
16. Anunt etapa a III-a
17. Anunt final – incheiere procedura
18. Raportul informarii si consultarii publicului

PLAN URBANISTIC ZONAL – ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 13500MP TEREN ȘI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR
1. Anunt etapa I
2. MEMORIU SI RLU
3. C.U.
4. Aviz de oportunitate
5. Reglementari tehnice
    5.1 PLAN INCADRARE IN ZONA
    5.2 RIDICARE TOPOGRAFICA
    5.3 SITUATIE EXISTENTA
    5.4 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE
    5.5 REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARE
    5.6 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
6. Rezultatul informarii etapa I
7. Anunt etapa a II -a
8. Invitatie dezbatere publica 12.10.2018
9. PROCES-VERBAL DEZBATERE PUBLICA PUZ ETAPA A II-A
10. REZULTATUL INFORMĂRII -ETAPA A II-A
11. ANUNT ETAPA A III-A
12.RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI
13. ANUNT FINAL INCHEIERE PROCEDURA
PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBAREA DESTINAŢIEI TEREN DIN ZONĂ LOCUINTE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE, REGIM DE ÎNĂLŢIME P+6 ÎN ORAŞ TÎRGU NEAMŢ, JUD. NEAMŢ – 24.04.2018
1. Anunt etapa I
2. Memoriu si RLU
3. C.U.
4. Reglementari tehnice
    4.1 Incadrare
    4.2 Situatie existenta
    4.3 Echipare edilitara
5. Rezultatul informarii etapa I
6. Anunt etapa a II-a
7. Aviz de oportunitate
8. Invitatie dezbatere publica
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIREA UNOR LOCUINTE PE TERENURILE CARE VOR FI ATRIBUITE CONFORM LEGII NR. 15/2003 ÎN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ, JUD. NEAMŢ – 20.04.2018
1. Anunt etapa I
2. Memoriu tehnic
3. RLU
4. C.U.
5. Aviz_Transgaz
6. Reglementari tehnice
    6.1 Incadrare
    6.2 Situatie existanta
    6.3 Echipare edilitara
    6.4 Proprietate asupra terenurilor
7.Decizie APM
8. Rezultatul informarii etapa I
9. Anunt etapa a II-a
9. Aviz de oportunitate
10. Invitatie dezbatere publica

PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A UNUI TEREN PENTRU CONSTRUIREA COMPLEXULUI DE AGREMENT „ŢINUTUL LUI CREANGĂ” ORAŞ TÎRGU NEAMŢ – 20.04.2018
1. ANUNT – etapa I
2. Memoriu TEHNIC
3. RLU
4. C.U.
5. Reglementari tehnice
    5.1 PUZ Incadrare
    5.2 Situatie existenta
    5.3 Echipare edilitara
    5.4 Proprietatea asupra terenurilor
6. Rezultatul informarii etapa I
7. Anunt etapa a II-a
8. Aviz de oportunitate
9. Aviz OCPI
10. Aviz MAD
11. Aviz APM
12. Aviz DELGAZ
13. Avize EE,SANATATE, APA
14. Aviz TELEKOM
15. PLAN topo
16. Proces verbal OCPI
17. Invitatie dezbatere publica
18. Proces verbal etapa a II-a
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL – 17.02.2016
1. ANUNT – etapa I
2. Memoriu TEHNIC
3. RLU
4. CU
5. Aviz de oportunitate
6. Reglementari tehnice
    6.1 PUZTGNT_0_INCADRARE_v1_rev3_SCAN
    6.2 PUZTGNT_1_Analiza situatiei existente_v1_rev5_SCAN
    6.3 PUZTGNT_2_Reglementari-zonificare_v1_rev5_SCAN

    6.4 PUZTGNT_3_Reglementari-edilitare_v1_rev3_SCAN

    6.5 PUZTGNT_4_Proprietatea asupra terenurilor_v1_rev3_SCAN

7. Rezultatul informarii – etapa I
8. Anunt etapa a II a
9. Invitatie – Dezbatere publica PUZ – etapa a II-a
10. Proces Verbal – Dezbatere publica – PUZ etapa a II-a
11. Rezultatul informarii si consultarii publicului – etapa a II-a
12. Anunt – etapa a III-a
13. Raportul informarii si consultarii publicului
14. Anunt incheiere procedura

PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET – 03.11.2015
– 1. ANUNT
– 2. MEMORIU TEHNIC
– 3. PUZ
– 4. CERTIFICAT DE URBANISM
– 5. PANOU AFISAJ
– 6. Invitatie dezbatere publica
– 7. PROCES VERBAL SEDINTA DE DEZBATERE PUBLICA
– 8. REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI IN ETAPA I
– 9. Anunt etapa a II a
– 10.Proces verbal Comisia de Siguranta Circulatiei
– 11. Adresa I.P.J. NEAMT
– 12. Raspuns catre I.P.J. Neamt
– 13. Invitatie Dezbatere Publica – PUZ etapa a II-a – 07.01.2016
– 14. ADRESA IPJ NR.420517 DIN 06.01.2016
– 15. Proces-Verbal etapa a II-a PUZ
– 16. Rezultatul informarii si consultarii -etapa a IIa PUZ
– 17. ANUNT ETAPA A III A
– 18 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI
– 19 ANUNT FINAL INCHEIERE PROCEDURA DE INFORMARE SI CONSULTARE
– 20 Raspuns la IPJ nr.660 din 12.01.2016

Sari la conținut