Azi 27-06-2019       Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 50 mp     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 1 mp cu destinatia amplasarii unui panou LED modular fix     Anunt privind punctajul la proba interviu la concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de Referent, clasa III din cadrul Directiei Venituri Impozite si Taxe     Rezultate selectie si evaluare dosare – concurs DAS – Violenta domestica nu are scuze     Rezultate proba scrisa concurs referent la Directia Venituri Impozite si Taxe     Anunt privind punctajele finale la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere – Sef Birou la Biroul Planificare si Implementare Proiecte

Prestatii de valoare