Azi 15-09-2019       Anunt privind convocarea Consiliului Local al orasului Târgu-Neamt in sedinta de indata pentru ziua de 13.09.2019, ora 13.00, in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Târgu-Neamt     Invitatie dezbatere publica, joi 12.09.2019, ora 16,00 – P.H. PUZ SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE … STRADA MĂRĂȘEȘTI NR.102     Anunt – privind programul de deschidere a anului scolar 2019-2020     Anunt – concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul U.A.T.     Anunt concurs recrutare inspector asistent compartiment Buget prognoze contabilitate     Grafic de colectare deseuri reziduale si reciclabile sector case pe strazi Tg. Neamt, luna sept. si oct. 2019

Pentru autorizare PF/AF

Compartiment CONTROL COMERCIAL SI AVIZARE MEDIU
Titlu pentru autorizare PF/AF:
Necesare
  • documente de identitate ale persoanei fizice si ale asociahilor, membrii AF( BI/CI, certficate de nastere, casatorie);
  • documente de adeverire a dreptului de proprietate asupra domiciliului si asupra punctelor de lucru(dupa caz);
  • adeverinta medicala a celor implicati;
  • documente de atestare a calificarii solicitantilor, in legatura cu obiectul de activitate de autorizat;
  • dovada achitarii taxelor si impozitelor locale;