Azi 20-05-2019       Anunt inchiriere teren OSOI – 100 ha     Anunt – concurs de recrutare pentru functia de inspector clasa I, grad profesional principal     Anunt – concurs recrutare pentru ocuparea functiei vacante de politist local, clasa III, grad profesional superior     Anunt – concurs în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior     Anunt – rezultat final în vederea promovarii de pe postul de referent I pe postul de referent I A     Grafic colectare deseuri reziduale sector case Tg. Neamt, pe strazi

Pentru autorizare PF/AF

Compartiment CONTROL COMERCIAL SI AVIZARE MEDIU
Titlu pentru autorizare PF/AF:
Necesare
  • documente de identitate ale persoanei fizice si ale asociahilor, membrii AF( BI/CI, certficate de nastere, casatorie);
  • documente de adeverire a dreptului de proprietate asupra domiciliului si asupra punctelor de lucru(dupa caz);
  • adeverinta medicala a celor implicati;
  • documente de atestare a calificarii solicitantilor, in legatura cu obiectul de activitate de autorizat;
  • dovada achitarii taxelor si impozitelor locale;