Azi 22-07-2019       Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, serviciul juridic, contencios administratie publica locala comp. contracte     Rezultat selectie dosare concurs muncitor DAS     Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, consilier juridic DAS     Masuri pentru evitarea producerii incendiilor generate de arderile de miristi/vegetatie uscata/resturi vegetale ca urmare a curatarii terenurilor     ANUNT ETAPA a II-a PUZ, SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STR. MARASESTI NR. 102 IN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ     Anunt privind intenția de elaborare PUZ – Schimbare destinație urbanistică, construire locuințe colective str. Marașești 102

Pentru autorizare PF/AF

Compartiment CONTROL COMERCIAL SI AVIZARE MEDIU
Titlu pentru autorizare PF/AF:
Necesare
  • documente de identitate ale persoanei fizice si ale asociahilor, membrii AF( BI/CI, certficate de nastere, casatorie);
  • documente de adeverire a dreptului de proprietate asupra domiciliului si asupra punctelor de lucru(dupa caz);
  • adeverinta medicala a celor implicati;
  • documente de atestare a calificarii solicitantilor, in legatura cu obiectul de activitate de autorizat;
  • dovada achitarii taxelor si impozitelor locale;