Azi 18-08-2019       Anunt DAS – concurs, sef centru CPRUPFA SF. Teodora     Anunt concurs doua posturi DAS     Anunt – rezultat selectie dosare concurs promovare D.A.S.     Anunt – rezultat selectie dosare concurs promovare inspector principal Serviciul Juridic     Anunt privind licitatia publica pentru inchirierea unui teren in suprafata de 82 mp, str. Romana     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 82 mp, str. Romana

Modificarea valorii de inventar a unei cladiri (Persoane Juridice)

Compartiment IMPOZITE SI TAXE
Titlu Modificarea valorii de inventar a unei cladiri (Persoane Juridice)
Necesare Legea 571 din 2003 – Codul fiscal Art. 2546) Orice persoana care extinde, inbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.
In cazul in care sunteti persoana juridica si ati modificat valoarea de inventar a unei cladirii, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Serviciul Venituri Impozite si Taxe in scopul declararii, cu urmatoarele documente :
a. In cazul modificarii fizice a cladirii

  • -declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Serviciul Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • -autorizatia de construire prin care se dovedeste modificarea constructiei (extindere, transformare, etc.), in original (se inapoiaza);
  • -copie dupa autorizatia de construire prin care se dovedeste modificarea constructiei;
  • -copie dupa balanta din luna corespunzatoare modificarii valorii de inventar;
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • -stampila societatii.

b. In cazul modificarii prin reevaluare

 • declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Serviciul Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
 • -copie dupa balanta din luna corespunzatoare modificarii valorii de inventar;
 • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • -stampila societatii.