Azi 25-06-2024       Anunt privind implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”     Dispozitie privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor tuturor secțiilor de votare , în data 09 iunie 2024     Dispozitie privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 31.05.2024, ora 13:00, desfasurata în incinta Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ     Anunt privind rezultatele comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor pentru tineri     Anunt privind stabilirea ordinii de prioritate privind repartizare de locuinte sociale – Blebea – 15.05.2024     Anunt privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 14.05.2024, ora 15:00, desfasurata în incinta Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ

Convocare Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt – sedinta ordinara, pentru ziua de 30.11.2010, ora 15°°

Conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, se convoaca Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 30.11.2010, ora 1500 , in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt.

Sedinta are urmatoarea ordine de zi :

I. Proiecte de hotarare:

1. Proiect de Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta; ec. Elena Pupazan

2. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ec. Ecateriria Iosub

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: Director: dr.Axinia Tudorel

4. Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea anexei ia H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ teritoriala a orasului Tirgu Neamt, care indeplinesc conditiile pentru atribuire.

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Cezar Cojocaru

5. Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii a suprafetei de 1000 mp teren, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, pentru amenajarea unei instalatii de producere a energiei neconventionale.

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Ion Rusu

6. Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii a doua suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, in incinta Colegiului National „ªtefan cel Mare”.

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Vasile Dascalu

6. Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii unei suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt, in incinta scolii nr. 3 Humulesti.

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Vasile Dascalu
II. Informari:
1. Informare privind pozitia Ministerelor la setul de probleme inaintat de
Asociatia Oraselor din Romania.

Prezinta: Primar Decebal Arnautu
III. Intrebari si interpelari

Sari la conținut