Azi 28-09-2023       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 28.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de indata, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata totala de 18,7 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul B-dul Stefan cel Mare nr.48     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata de 108,1 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul 22 Decembrie Bl.M15, parter     ANUNT prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea vanzarii unui imobil teren in suprafata de 6.316 mp, situat in orasul Targu – Neamt B-dul Mihai Eminescu nr.14     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a C.L. a orașului Târgu-Neamţ

Convocare Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt – sedinta ordinara, pentru ziua de 30.11.2010, ora 15°°

Conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, se convoaca Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 30.11.2010, ora 1500 , in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt.

Sedinta are urmatoarea ordine de zi :

I. Proiecte de hotarare:

1. Proiect de Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta; ec. Elena Pupazan

2. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ec. Ecateriria Iosub

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: Director: dr.Axinia Tudorel

4. Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea anexei ia H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ teritoriala a orasului Tirgu Neamt, care indeplinesc conditiile pentru atribuire.

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Cezar Cojocaru

5. Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii a suprafetei de 1000 mp teren, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, pentru amenajarea unei instalatii de producere a energiei neconventionale.

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Ion Rusu

6. Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii a doua suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, in incinta Colegiului National „ªtefan cel Mare”.

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Vasile Dascalu

6. Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii unei suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt, in incinta scolii nr. 3 Humulesti.

Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Vasile Dascalu
II. Informari:
1. Informare privind pozitia Ministerelor la setul de probleme inaintat de
Asociatia Oraselor din Romania.

Prezinta: Primar Decebal Arnautu
III. Intrebari si interpelari

Sari la conținut