Azi 25-06-2024       Anunt privind implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”     Dispozitie privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor tuturor secțiilor de votare , în data 09 iunie 2024     Dispozitie privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 31.05.2024, ora 13:00, desfasurata în incinta Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ     Anunt privind rezultatele comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor pentru tineri     Anunt privind stabilirea ordinii de prioritate privind repartizare de locuinte sociale – Blebea – 15.05.2024     Anunt privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 14.05.2024, ora 15:00, desfasurata în incinta Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ

Convocare Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt – sedinta ordinara, pentru ziua de 29.10.2010, ora 16°°

Conform prevederilor art.40 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, se convoaca Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 29.10.2010, ora 16°° , in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt.
Sedinta are urmatoarea ordine de zi :

I. Proiecte de hotarare:
1.Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 3 din hotararea consiliului local 58/01.08.2008.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: jr.Mihaela Nevoie
2.Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2010.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ec.Ecaterina Iosub
3.Proiect de Hotarare pentru modificarea anexei nr.10 la hotararea consiliului local nr.85/12.08.2010 privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate si unitatile subordonate consiliului local al orasului Tg Neamt
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ec.Elena Ionita
4.Proiect de Hotarare privind `nfiintarea Cabinetului Primarului orasului Tg. Neamt.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ec.Elena Ionita
5.Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ teritoriala a orasului Tirgu Neamt, care indeplinesc conditiile pentru atribuire.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing.Cezar Cojocaru
6.Proiect de Hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei de 41.12 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt, catre Tribunalul Neamt ( Judecatoria Tg Neamt)
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing.Vasile Dascalu
7.Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii suprafetei de 8 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing.Vasile Dascalu
II. Informari:
1.Informare privind pozitia AOR privind Statutul Primarilor
Prezinta: insp.Trofin Stefana
2.Informare privind activitatile desfasurate cu comitetul Regiunilor in perioada 30.09-11.10.2010 de domnul primar Decebal Arnautu
Prezinta: primar Decebal Arnautu
III. Intrebari si interpelari

NOTA DE PROPUNERI SUPLIMENTARA
1. Proiect de hotarare privind numirea d.lui/d.nei______________`n consiliul de administratie al SC Statiunea Oglinzi SA Tg Neamt in calitate de administrator
Initiator: primar Decebal Arnautu

Sari la conținut