Azi 04-12-2023       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 29.11.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Rezultatul selectie dosarelor – promovare in grad profesional imediat superior – Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, comp. dom. public-privat si peisagistica     Anunt privind rezultatul la selectia dosarului pentru examenul organizat in vederea promovarii intr-un grad profesional superior – Compartiment Buget Prognoze Contabilitate     Anunt privind conferinta de inchidere a proiectului ”Promovarea culturii romilor prin artă contemporană – POVESTI ROM-ANTICE”     Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare de pe functia de muncitor calificat IV pen functia de muncitor calificat III – Casa Culturii ”Ion Creanga” Tg. Neamt     Proiect „ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes „

ANUNT – procedura de scutire de la plata majorarilor de intarziere pentru obligatii fiscale restante

Primăria orașului Târgu-Neamț aduce la cunoștința cetățenilor că, prin HCL nr.268 din 31.08.2023 a fost aprobată Procedura de scutire de la plata majorărilor de întârziere pentru obligațiile fiscale restante (impozit/taxa pe clădiri, impozit/taxa pe teren, impozit pe mijloace de transport) datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice.
Termenul limită pentru depunerea cererilor : 29.11.2023.
Condițiile de eligibilitate și de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere sunt disponibile pe site-ul Primăriei orașului Târgu-Neamț, în Monitorul Oficial Local – Hotărârile autorității deliberative

– HCL 268 din 31.08.2023

Sari la conținut