Azi 13-06-2021       Anunt privind organizarea unui concurs in vederea promovarii intr-un grad profesional imediat superior a unui functionar public – Serviciul Juridic Contencios     Anunt privind repartizarea unui apartament (locuinta ANL)     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Târgu-Neamţ în sedinţa ordinară pentru ziua de 27.05.2021, ora 14.00, în sala de sedinţe a Consiliului local al orasului Târgu-Neamţ     Rezultatul final obtinut la concursul de promovare intr-un grad profesional imediat superior – Directia Buget Contabilitate     Rezultatul interviului obtinut la concursul de promovare intr-un grad profesional imediat superior – Directia Buget Contabilitate     Rezultatul probei scrise obtinut la concursul de promovare intr-un grad profesional imediat superior – Directia Buget Contabilitate

Sugestii de la cetateni

[customcontact form=1]

Sari la conținut