Azi 28-09-2023       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de indata, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata totala de 18,7 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul B-dul Stefan cel Mare nr.48     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata de 108,1 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul 22 Decembrie Bl.M15, parter     ANUNT prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea vanzarii unui imobil teren in suprafata de 6.316 mp, situat in orasul Targu – Neamt B-dul Mihai Eminescu nr.14     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a C.L. a orașului Târgu-Neamţ     ANUNT – procedura de scutire de la plata majorarilor de intarziere pentru obligatii fiscale restante

Proiect de hotarare, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011, supus dezbaterii publice

Proiect de hotarare, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011, supus dezbaterii publice

Primaria orasului Tirgu Neamt informeaza ca, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

Proiectul de hotarare poate fi studiat atat la sediul Primariei orasului Tirgu Neamt – Birourile 5 si 9, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de hotarare pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pana pe data de 27.05.2010.

Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

Sari la conținut