Azi 20-07-2024       Festival B Zone Folk Romania – editia a IV-a – Targu-Neamt, 27-28 iulie 2024     Dispozitie privind convocarea CL al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară,convocată de îndată, pentru ziua de 12.07.2024, ora 12:30, desfasurata în sala de ședințe a Consiliului local și online prin intermediul apicației ZOOM     Anunt privind lucrarile de inregistrare sistematica de cadastru si carte funciara     Anunt privind disponibilitatea de vanzare directa pentru material lemnos de catre Ocolul Silvic Tg. Neamt     Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual – Centru de Informare si Promovare Turistica     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, pentru ziua de 02.07.2024, ora 14:30, desfasurata în sala de ședințe a Consiliului local

Proiect de hotarare, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2010, supus dezbaterii publice

Proiect de hotarare, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2010, supus dezbaterii publice

Primaria orasului Tîrgu Neamt informeaza ca, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraþia publica se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2010
Proiectul poate fi studiat in cadrul Primariei Tirgu Neamt la Birou 5 si la Birou 9, parter, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica „Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice”.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pâna pe data de 30.10.2009.

Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

Responsabil cu aplicarea Legii 52/2003
Sef Serviciu PR, Mihaela Rotaru Popa

 

Sari la conținut