Azi 28-09-2023       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 28.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de indata, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata totala de 18,7 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul B-dul Stefan cel Mare nr.48     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata de 108,1 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul 22 Decembrie Bl.M15, parter     ANUNT prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea vanzarii unui imobil teren in suprafata de 6.316 mp, situat in orasul Targu – Neamt B-dul Mihai Eminescu nr.14     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a C.L. a orașului Târgu-Neamţ

Proiect de hotarare, privind aprobarea documentatiei planului urbanistic zonal, în vederea amenajarii Parc Cetate

Proiect de hotarare, privind aprobarea documentatiei planului urbanistic zonal, în vederea amenajarii Parc Cetate

Primaria orasului Tirgu Neamt informeaza ca, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica se supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotarâre privind aprobarea documentatiei planului urbanistic zonal, in vederea amenajarii Parc Cetate (construire 5 spatii de cazare cu 8 apartamente fiecare, etajare constructie existenta, construire vestiare si spatii mesteri populari, acoperire bazin innot adulti, amenajare teren sport si alei acces) pe teren situat in str. 1 Decembrie 1918, nr.48, concesionat firmei SC AG-SAN SRL Tirgu Neamt, in suprafata de 22.494 mp

Proiectul de hotarâre poate fi studiat atât la sediul Primariei orasului Tirgu Neamt – Birourile 5 si 27, cat si la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, la rubrica Proiecte de hotarâre supuse dezbaterii publice.
Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de hotarare pot fi depuse la Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei – cam. 5, transmise la nr. de fax 790508, sau in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], pâna pe data de 20.06.2010.

Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

Sari la conținut