Azi 22-07-2019       Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, serviciul juridic, contencios administratie publica locala comp. contracte     Rezultat selectie dosare concurs muncitor DAS     Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, consilier juridic DAS     Masuri pentru evitarea producerii incendiilor generate de arderile de miristi/vegetatie uscata/resturi vegetale ca urmare a curatarii terenurilor     ANUNT ETAPA a II-a PUZ, SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STR. MARASESTI NR. 102 IN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ     Anunt privind intenția de elaborare PUZ – Schimbare destinație urbanistică, construire locuințe colective str. Marașești 102

Pentru autorizari ale punctelor de lucru ale agentilor economici

Compartiment CONTROL COMERCIAL SI AVIZARE MEDIU
Titlu pentru autorizari ale punctelor de lucru ale agentilor economici:
Necesare
  • Documentele care atesta intemeierea lor ca agenti economici( contracte de societate, statute ale societatilor comerciale aduse la cea mai recenta si reala forma;
  • dovada inregistrarii lor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele judetene;
  • dovada inregistrarii punctelor lor de lucru la ORC, de unde, in baza unei declaratii pe proprie raspundere in legatura cu conditiile de functionare prevazute in legislatia specifica autoritatilor specializate (PSI, Directii de sanatate publica, Politie sanitar-veterinara, inspectorate de mediu si protectia muncii), li se elibereaza un Certificat Constatator privind conformarea lor la legislatia ceruta pentru functionare; (n.b. acest Certificat Constatator inlocuieste, in legislatia de data recenta, Anexele la Cerificatele de inregistrare);
  • documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra punctelor de lucru carora li se solicita autorizarea;
  • dovada achitarii taxelor si impozitelor locale;
  • unitatile cu activitate de alimentatie publica, sali de jocuri, sali de Internet, si unitatile al caror program de lucru depaseste ora 22,00 trebuie sa faca dovada posibilitilor de paza si monitorizare a unitatii in timpul programului de lucru;