Azi 30-05-2020       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 26.05.2020, ora 14.00, – online     Anunt privind masurile de prevenire si control a infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta, incepand cu 15.05.2020     Anunt concurs promovare intr-un grad profesional imediat superior a doi functionari publici     ANUNT – Proiect „Modernizare si reabilitare zona Parc Cetate str. 1 Decembrie 1918 (inclusiv zona Ștrand), oraș Tg. Neamț     Anunt – rezultatul final la concursul de inspector clasa I Comp. Dezvoltare Locala Primaria Tg. Neamt     Anunt emitere acord de mediu pentru proiectul Construire bloc de locuinte colective P + 3 E, str. 9 mai nr. 1 B

Pentru autorizari ale punctelor de lucru ale agentilor economici

Compartiment CONTROL COMERCIAL SI AVIZARE MEDIU
Titlu pentru autorizari ale punctelor de lucru ale agentilor economici:
Necesare
  • Documentele care atesta intemeierea lor ca agenti economici( contracte de societate, statute ale societatilor comerciale aduse la cea mai recenta si reala forma;
  • dovada inregistrarii lor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele judetene;
  • dovada inregistrarii punctelor lor de lucru la ORC, de unde, in baza unei declaratii pe proprie raspundere in legatura cu conditiile de functionare prevazute in legislatia specifica autoritatilor specializate (PSI, Directii de sanatate publica, Politie sanitar-veterinara, inspectorate de mediu si protectia muncii), li se elibereaza un Certificat Constatator privind conformarea lor la legislatia ceruta pentru functionare; (n.b. acest Certificat Constatator inlocuieste, in legislatia de data recenta, Anexele la Cerificatele de inregistrare);
  • documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra punctelor de lucru carora li se solicita autorizarea;
  • dovada achitarii taxelor si impozitelor locale;
  • unitatile cu activitate de alimentatie publica, sali de jocuri, sali de Internet, si unitatile al caror program de lucru depaseste ora 22,00 trebuie sa faca dovada posibilitilor de paza si monitorizare a unitatii in timpul programului de lucru;