Azi 05-06-2020       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 26.05.2020, ora 14.00, – online     Anunt privind masurile de prevenire si control a infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta, incepand cu 15.05.2020     Anunt concurs promovare intr-un grad profesional imediat superior a doi functionari publici     ANUNT – Proiect „Modernizare si reabilitare zona Parc Cetate str. 1 Decembrie 1918 (inclusiv zona Ștrand), oraș Tg. Neamț     Anunt – rezultatul final la concursul de inspector clasa I Comp. Dezvoltare Locala Primaria Tg. Neamt     Anunt emitere acord de mediu pentru proiectul Construire bloc de locuinte colective P + 3 E, str. 9 mai nr. 1 B

Intocmirea dosarului pentru obtinerea avizului pentru asistent personal

Compartiment PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA
Titlu Intocmirea dosarului pentru obtinerea avizului pentru asistent personal
Necesare Dosarul:

 • contractul individual de munca (3 ex.)cererea solicitantului
 • cererea de angajare
 • copie dupa actul de identitate al persoanei care solicita angajarea
 • carnetul de munca / declaratia pe propria raspundere in cazul in care nu a mai lucrat
 • copie dupa actele de studii si de pe actele de stare civila
 • talonul de control medical eliberat de medicul de familie
 • cazierul judiciar
 • copie dupa certificatul de persoana cu handicap
 • acordul scris al familie sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav, fara discernamant
 • copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap sau de pe certificatul de nastere al copilului bolnav
 • cupon de pensie / alocatie
 • adeverinta repartitie de la oficiul de munca
 • certificat de atestare fiscala
 • adeverinta registru agricol