Azi 20-05-2019       Anunt inchiriere teren OSOI – 100 ha     Anunt – concurs de recrutare pentru functia de inspector clasa I, grad profesional principal     Anunt – concurs recrutare pentru ocuparea functiei vacante de politist local, clasa III, grad profesional superior     Anunt – concurs în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior     Anunt – rezultat final în vederea promovarii de pe postul de referent I pe postul de referent I A     Grafic colectare deseuri reziduale sector case Tg. Neamt, pe strazi

Intocmirea dosarului pentru obtinerea avizului pentru asistent personal

Compartiment PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA
Titlu Intocmirea dosarului pentru obtinerea avizului pentru asistent personal
Necesare Dosarul:

 • contractul individual de munca (3 ex.)cererea solicitantului
 • cererea de angajare
 • copie dupa actul de identitate al persoanei care solicita angajarea
 • carnetul de munca / declaratia pe propria raspundere in cazul in care nu a mai lucrat
 • copie dupa actele de studii si de pe actele de stare civila
 • talonul de control medical eliberat de medicul de familie
 • cazierul judiciar
 • copie dupa certificatul de persoana cu handicap
 • acordul scris al familie sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav, fara discernamant
 • copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap sau de pe certificatul de nastere al copilului bolnav
 • cupon de pensie / alocatie
 • adeverinta repartitie de la oficiul de munca
 • certificat de atestare fiscala
 • adeverinta registru agricol