Azi 22-07-2019       Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, serviciul juridic, contencios administratie publica locala comp. contracte     Rezultat selectie dosare concurs muncitor DAS     Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, consilier juridic DAS     Masuri pentru evitarea producerii incendiilor generate de arderile de miristi/vegetatie uscata/resturi vegetale ca urmare a curatarii terenurilor     ANUNT ETAPA a II-a PUZ, SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STR. MARASESTI NR. 102 IN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ     Anunt privind intenția de elaborare PUZ – Schimbare destinație urbanistică, construire locuințe colective str. Marașești 102

Intocmirea dosarului pentru obtinerea avizului pentru asistent personal

Compartiment PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA
Titlu Intocmirea dosarului pentru obtinerea avizului pentru asistent personal
Necesare Dosarul:

 • contractul individual de munca (3 ex.)cererea solicitantului
 • cererea de angajare
 • copie dupa actul de identitate al persoanei care solicita angajarea
 • carnetul de munca / declaratia pe propria raspundere in cazul in care nu a mai lucrat
 • copie dupa actele de studii si de pe actele de stare civila
 • talonul de control medical eliberat de medicul de familie
 • cazierul judiciar
 • copie dupa certificatul de persoana cu handicap
 • acordul scris al familie sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav, fara discernamant
 • copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap sau de pe certificatul de nastere al copilului bolnav
 • cupon de pensie / alocatie
 • adeverinta repartitie de la oficiul de munca
 • certificat de atestare fiscala
 • adeverinta registru agricol