Azi 20-05-2019       Anunt inchiriere teren OSOI – 100 ha     Anunt – concurs de recrutare pentru functia de inspector clasa I, grad profesional principal     Anunt – concurs recrutare pentru ocuparea functiei vacante de politist local, clasa III, grad profesional superior     Anunt – concurs în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior     Anunt – rezultat final în vederea promovarii de pe postul de referent I pe postul de referent I A     Grafic colectare deseuri reziduale sector case Tg. Neamt, pe strazi

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului special pentru persoane cu dizabilitati

Compartiment PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA
Titlu Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului special pentru persoane cu dizabilitati
Necesare Dosarul:

  • certificat de incadrare in categoria persoanelor cu handicap, in copie legalizata
  • copii dupa actele de identitate, dupa certificatul de casatorie, certificat de casatorie
  • adeverinta cu venitul agricol anual
  • certificat de atestare fiscala
  • decaratie autentificata de notarul public din care sa rezulte ca nu poseda venituri proprii