Azi 22-07-2019       Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, serviciul juridic, contencios administratie publica locala comp. contracte     Rezultat selectie dosare concurs muncitor DAS     Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, consilier juridic DAS     Masuri pentru evitarea producerii incendiilor generate de arderile de miristi/vegetatie uscata/resturi vegetale ca urmare a curatarii terenurilor     ANUNT ETAPA a II-a PUZ, SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STR. MARASESTI NR. 102 IN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ     Anunt privind intenția de elaborare PUZ – Schimbare destinație urbanistică, construire locuințe colective str. Marașești 102

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului special pentru persoane cu dizabilitati

Compartiment PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA
Titlu Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului special pentru persoane cu dizabilitati
Necesare Dosarul:

  • certificat de incadrare in categoria persoanelor cu handicap, in copie legalizata
  • copii dupa actele de identitate, dupa certificatul de casatorie, certificat de casatorie
  • adeverinta cu venitul agricol anual
  • certificat de atestare fiscala
  • decaratie autentificata de notarul public din care sa rezulte ca nu poseda venituri proprii