Azi 20-05-2019       Anunt inchiriere teren OSOI – 100 ha     Anunt – concurs de recrutare pentru functia de inspector clasa I, grad profesional principal     Anunt – concurs recrutare pentru ocuparea functiei vacante de politist local, clasa III, grad profesional superior     Anunt – concurs în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior     Anunt – rezultat final în vederea promovarii de pe postul de referent I pe postul de referent I A     Grafic colectare deseuri reziduale sector case Tg. Neamt, pe strazi

Instrainarea unui mijloc de transport (Persoane Juridice)

Compartiment IMPOZITE SI TAXE
Titlu Instrainarea unui mijloc de transport (Persoane Juridice)
Necesare In cazul in care sunteti persoana juridica si ati instrainat un mijloc de transport, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Serviciul Venituri Impozite si Taxe in scopul declararii, cu urmatoarele documente:

  • -declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Serviciul Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • -copie dupa documentele de instrainare;
  • -documente de instrainare (contract de vanzare-cumparare, etc.) in original (se inapoiaza);
  • -certificatul de radierea din circulatie;
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • -stampila societatii.