Azi 18-08-2019       Anunt DAS – concurs, sef centru CPRUPFA SF. Teodora     Anunt concurs doua posturi DAS     Anunt – rezultat selectie dosare concurs promovare D.A.S.     Anunt – rezultat selectie dosare concurs promovare inspector principal Serviciul Juridic     Anunt privind licitatia publica pentru inchirierea unui teren in suprafata de 82 mp, str. Romana     Anunt privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 82 mp, str. Romana

Instrainarea unei cladiri (persoane Juridice)

Compartiment IMPOZITE SI TAXE
Titlu Instrainarea unei cladiri (persoane Juridice)
Necesare Legea 571 din 2003 – Codul fiscal Art. 254

(6) Orice persoana care extinde, inbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratieipublice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

In cazul in care sunteti persoana juridica si ati pierdut dreptul de proprietate a unei cladiri, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Serviciul Venituri Impozite si Taxe in scopul declararii, cu urmatoarele documente:

  • -declaratie rectificativa pentru stabilirea impozitului pe cladiri (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Serviciul Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • -copie dupa documentele de instrainare;
  • -documente de instrainare (contract de vanzare-cumparare, etc.) in original (se inapoiaza);
  • -copie dupa balanta/nota contabila din luna in care a avut loc instrainarea;
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • -stampila societatii.