Azi 04-06-2020       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 26.05.2020, ora 14.00, – online     Anunt privind masurile de prevenire si control a infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta, incepand cu 15.05.2020     Anunt concurs promovare intr-un grad profesional imediat superior a doi functionari publici     ANUNT – Proiect „Modernizare si reabilitare zona Parc Cetate str. 1 Decembrie 1918 (inclusiv zona Ștrand), oraș Tg. Neamț     Anunt – rezultatul final la concursul de inspector clasa I Comp. Dezvoltare Locala Primaria Tg. Neamt     Anunt emitere acord de mediu pentru proiectul Construire bloc de locuinte colective P + 3 E, str. 9 mai nr. 1 B

Dobandirea unui mijloc de transport (Persoane Juridice)

Compartiment IMPOZITE SI TAXE
Titlu Dobandirea unui mijloc de transport (Persoane Juridice)
Necesare Legea 571 din 2003 – Codul fiscal Art. 264

(4) Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita.
In cazul in care sunteti persoana juridica si ati dobandit un mijloc de transport, care trebuie inmatriculat in Romania, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Serviciul Venituri Impozite si Taxe in scopul declararii,cu urmatoarele documente:

  • -in cazul in care mijlocul de transport este adus direct din strainatate este obligatorie prezentarea declaratiei vamale;
  • -Cartea de Identitate a autovehiculului in original (se inapoiaza);
  • -copie dupa Cartea de Identitate a autovehiculului;
  • -actul de dobandire a mijlocului de transport in original (se inapoiaza);
  • -copie dupa actul de dobandire a mijlocului de transport;
  • -declaratie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Serviciul Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • -fisa de inmatriculare a autovehiculului (in original) – se elibereaza dupa vizare;
  • -stampila societatii.