Azi 20-05-2019       Anunt inchiriere teren OSOI – 100 ha     Anunt – concurs de recrutare pentru functia de inspector clasa I, grad profesional principal     Anunt – concurs recrutare pentru ocuparea functiei vacante de politist local, clasa III, grad profesional superior     Anunt – concurs în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior     Anunt – rezultat final în vederea promovarii de pe postul de referent I pe postul de referent I A     Grafic colectare deseuri reziduale sector case Tg. Neamt, pe strazi

Dobandirea unui mijloc de transport (Persoane Juridice)

Compartiment IMPOZITE SI TAXE
Titlu Dobandirea unui mijloc de transport (Persoane Juridice)
Necesare Legea 571 din 2003 – Codul fiscal Art. 264

(4) Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita.
In cazul in care sunteti persoana juridica si ati dobandit un mijloc de transport, care trebuie inmatriculat in Romania, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Serviciul Venituri Impozite si Taxe in scopul declararii,cu urmatoarele documente:

  • -in cazul in care mijlocul de transport este adus direct din strainatate este obligatorie prezentarea declaratiei vamale;
  • -Cartea de Identitate a autovehiculului in original (se inapoiaza);
  • -copie dupa Cartea de Identitate a autovehiculului;
  • -actul de dobandire a mijlocului de transport in original (se inapoiaza);
  • -copie dupa actul de dobandire a mijlocului de transport;
  • -declaratie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Serviciul Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • -fisa de inmatriculare a autovehiculului (in original) – se elibereaza dupa vizare;
  • -stampila societatii.