Azi 22-07-2019       Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, serviciul juridic, contencios administratie publica locala comp. contracte     Rezultat selectie dosare concurs muncitor DAS     Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, consilier juridic DAS     Masuri pentru evitarea producerii incendiilor generate de arderile de miristi/vegetatie uscata/resturi vegetale ca urmare a curatarii terenurilor     ANUNT ETAPA a II-a PUZ, SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STR. MARASESTI NR. 102 IN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ     Anunt privind intenția de elaborare PUZ – Schimbare destinație urbanistică, construire locuințe colective str. Marașești 102

Dobandirea unui mijloc de transport (Persoane Juridice)

Compartiment IMPOZITE SI TAXE
Titlu Dobandirea unui mijloc de transport (Persoane Juridice)
Necesare Legea 571 din 2003 – Codul fiscal Art. 264

(4) Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita.
In cazul in care sunteti persoana juridica si ati dobandit un mijloc de transport, care trebuie inmatriculat in Romania, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Serviciul Venituri Impozite si Taxe in scopul declararii,cu urmatoarele documente:

  • -in cazul in care mijlocul de transport este adus direct din strainatate este obligatorie prezentarea declaratiei vamale;
  • -Cartea de Identitate a autovehiculului in original (se inapoiaza);
  • -copie dupa Cartea de Identitate a autovehiculului;
  • -actul de dobandire a mijlocului de transport in original (se inapoiaza);
  • -copie dupa actul de dobandire a mijlocului de transport;
  • -declaratie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport (formular pus la dispozitie in mod gratuit de catre Serviciul Venituri Impozite si Taxe prin inspectorul de specialitate);
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • -fisa de inmatriculare a autovehiculului (in original) – se elibereaza dupa vizare;
  • -stampila societatii.