Azi 20-05-2019       Anunt inchiriere teren OSOI – 100 ha     Anunt – concurs de recrutare pentru functia de inspector clasa I, grad profesional principal     Anunt – concurs recrutare pentru ocuparea functiei vacante de politist local, clasa III, grad profesional superior     Anunt – concurs în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior     Anunt – rezultat final în vederea promovarii de pe postul de referent I pe postul de referent I A     Grafic colectare deseuri reziduale sector case Tg. Neamt, pe strazi

Dobandirea unei cladiri (persoane Juridice)

Compartiment IMPOZITE SI TAXE
Titlu Dobandirea unei cladiri (persoane Juridice)
Necesare Legea 571 din 2003 – Codul fiscal Art. 254

(5) Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii.

In cazul in care sunteti persoana juridica si ati dobandit o cladire sau ati construit-o in regie proprie pe raza orasului Tirgu Neamt, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Serviciul Venituri Impozite si Taxe, in scopul declararii, cu urmatoarele documente:
a. In cazul dobandirii:

  • -actul de dobandire a proprietatii in original;
  • -copie dupa actul de dobandire a proprietatii;
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • -stampila societatii.

b. In cazul construirii:

  • -copie dupa procesul verbal de receptie partial/final;
  • -copie dupa balanta de verificare din care sa reiasa valoarea de inventar;
  • -copie dupa autorizatia de construire;
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • -stampila societatii.