Azi 22-07-2019       Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, serviciul juridic, contencios administratie publica locala comp. contracte     Rezultat selectie dosare concurs muncitor DAS     Anunt concurs promovare grad profesional imediat superior celui detinut, consilier juridic DAS     Masuri pentru evitarea producerii incendiilor generate de arderile de miristi/vegetatie uscata/resturi vegetale ca urmare a curatarii terenurilor     ANUNT ETAPA a II-a PUZ, SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STR. MARASESTI NR. 102 IN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ     Anunt privind intenția de elaborare PUZ – Schimbare destinație urbanistică, construire locuințe colective str. Marașești 102

Dobandirea unei cladiri (persoane Juridice)

Compartiment IMPOZITE SI TAXE
Titlu Dobandirea unei cladiri (persoane Juridice)
Necesare Legea 571 din 2003 – Codul fiscal Art. 254

(5) Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii.

In cazul in care sunteti persoana juridica si ati dobandit o cladire sau ati construit-o in regie proprie pe raza orasului Tirgu Neamt, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Serviciul Venituri Impozite si Taxe, in scopul declararii, cu urmatoarele documente:
a. In cazul dobandirii:

  • -actul de dobandire a proprietatii in original;
  • -copie dupa actul de dobandire a proprietatii;
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • -stampila societatii.

b. In cazul construirii:

  • -copie dupa procesul verbal de receptie partial/final;
  • -copie dupa balanta de verificare din care sa reiasa valoarea de inventar;
  • -copie dupa autorizatia de construire;
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • -stampila societatii.