Azi 04-06-2020       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 26.05.2020, ora 14.00, – online     Anunt privind masurile de prevenire si control a infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta, incepand cu 15.05.2020     Anunt concurs promovare intr-un grad profesional imediat superior a doi functionari publici     ANUNT – Proiect „Modernizare si reabilitare zona Parc Cetate str. 1 Decembrie 1918 (inclusiv zona Ștrand), oraș Tg. Neamț     Anunt – rezultatul final la concursul de inspector clasa I Comp. Dezvoltare Locala Primaria Tg. Neamt     Anunt emitere acord de mediu pentru proiectul Construire bloc de locuinte colective P + 3 E, str. 9 mai nr. 1 B

Dobandirea unei cladiri (persoane Juridice)

Compartiment IMPOZITE SI TAXE
Titlu Dobandirea unei cladiri (persoane Juridice)
Necesare Legea 571 din 2003 – Codul fiscal Art. 254

(5) Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii.

In cazul in care sunteti persoana juridica si ati dobandit o cladire sau ati construit-o in regie proprie pe raza orasului Tirgu Neamt, in maxim 30 de zile trebuie sa va prezentati la Serviciul Venituri Impozite si Taxe, in scopul declararii, cu urmatoarele documente:
a. In cazul dobandirii:

  • -actul de dobandire a proprietatii in original;
  • -copie dupa actul de dobandire a proprietatii;
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
  • -stampila societatii.

b. In cazul construirii:

  • -copie dupa procesul verbal de receptie partial/final;
  • -copie dupa balanta de verificare din care sa reiasa valoarea de inventar;
  • -copie dupa autorizatia de construire;
  • -actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului sau al imputernicitului;
 • -stampila societatii.