Azi 28-09-2023       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă ordinară, pentru ziua de 28.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de indata, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata totala de 18,7 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul B-dul Stefan cel Mare nr.48     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata de 108,1 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul 22 Decembrie Bl.M15, parter     ANUNT prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea vanzarii unui imobil teren in suprafata de 6.316 mp, situat in orasul Targu – Neamt B-dul Mihai Eminescu nr.14     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a C.L. a orașului Târgu-Neamţ

Convocare Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt – sedinta ordinara, pentru ziua de 28.09.2010, ora 16°°

Conform prevederilor art.40 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, se convoaca Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 28.09.2010, ora 16°° , in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt.
Sedinta are urmatoarea ordine de zi :

I. Proiecte de hotarare:
1. Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2010.
Initiator; Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hotarare privind validarea mandatului de consilier local a domnului Lariu-Rusu Neculai.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: jr.Laura Elena Maftei
3. Proiect de Hotarare pentru modificarea anexei la hotararea consiliului local nr.50/26.06.2008 privind modificarea si completarea anexei la hotararea consiliului local nr.48 din 18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: jr.Laura Elena Maftei
4. Proiect ae Hotarare pentru modificarea pozitiei 1 din anexa la hotararea consiliului local nr. 167/18.12.2009 privind numirea componentei AGA de la S.C. PRIM LOCATO S.R.L Tirgu Neamt pentru mandatai 2009-2013.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: jr.Laura Elena Maftei
5. Proiect de Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ec.Elena Pupazan
6. Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune incheiat in favoarea doamnei dr.Cozma Gabriela, inregistrat sub nr.117/28.09.2009 care expira in 27.09.2010 si aprobarea fisei de calcul a redeventei anuale datorate incepand cu 01.10.2010.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: jr.Mihaela Nevoie
7. Proiect de Hotarare privind aprobarea reprezentantilor Agentilor economici, a Institutiei Primarului si Reprezentantii Consiliului Local in Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul Tirgu Neamt ce isi organizeaza propria lor activitate financiar-contabila.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing.Iulian Merticaru
8. Proiect de Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt nr. 4/ 20.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing.Niculina Cojocaru
9. Proiect de Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”‘.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing.Niculina Cojocaru
10. Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii spatiului in suprafata de 95.5mp din incinta Spitalului orasenesc Tg Neamt apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ref.Maria Amihaiesei
11. Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii unor terenuri apartinand domeniului public al orasului Tg. Neamt.
Initiator: Primar- Decebal Arnautu
Prezinta: ref.Maria Amihaiesei
12. Proiect de Hotarare privind predarea in administrare a masinii autocompactoare de 14 mc achizitionata in cadrul proiectului PHARE 2005- ECO-MANAGEMENT Tg Neamt.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing.Amihailesei Daniel
13.Proiect de Hotarare pentru modificarea art.l si 2 la HCL nr.73/17.06.2010 privind aprobarea proiectului „Valea Ozanei…mit si legenda.”
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ing.Amihailesei Daniel
14. Proiect de Hotarare privind acceptarea sumei de 19.000 lei ca sponsorizare din partea SC Romgaz SA pentru refacerea locuintelor si infrastructurii distruse sau grav afectate de calamitatile naturale, produse in perioada iunie-august 2010, precum si reabilitarea si modernizarea unor tronsoane de drumuri Tg. Neamt.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ec.Ecaterina Iosub
15.Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2010.
Initiator: Primar – Decebal Arnautu
Prezinta: ec. Ecaterina Iosub
II. Informari:
1 . Informare privind Procesul – Verbal incheiat in urma actiunii de audit financiar al contului de executie bugetara pe anul 2009 a Camerei de Conturi Neamt.
Prezinta: ec.Ecaterina Iosub
2. Informare privind veniturile bugetului local al orasului Tg Neamt in perioada 01.01.2010 -31.08.2010.
Prezinta: ec.Elena Pupazan
III. Întrebari si interpelari

Sari la conținut