Azi 15-02-2019       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț în ședință extraordinară pentru ziua de 11.02.2019, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț     Plan lucrari ianuarie 2019 – D.A.S.     Anunt D.A.S. Tg. Neamt – examen de promovare in gradul profesional imediat superior a doi functionari – 11-13 martie 2019     Manifestari culturale februarie 2019     Unirea Principatelor Române, 24 ianuarie 2019, ora 12.00 – Casa Culturii ”Ion Creangă”, Târgu-Neamț     DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț în ședință ordinară pentru ziua de 23.01.2019, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamț

Atributii

Viceprimarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
(Conform dispozitiei primarului nr. 799 din 18.08.2016)

l. Controleaza si supravegheaza serviciile de salubritate si spatii verzi ale orasuluTirgu Neamt, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

2. Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
3. Ia masuri pentu controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pe raza orasului Tirgu Neamt;
4. Asigura igienizarea malurilor cursurilor de apa de pe raza orasului precum si decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea curgerii apelor;
5.Verifica si dispune masuri de intretinere si/sau refacere a podurilor si drumurilor publice;
6. Exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piata, obor, locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru buna functionare a acestora, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
7. Indruma si supravegheaza activitatile din parcuri si parcurile de joaca pentru copii;
8. Indruma si supravegheaza activitatea Directiei Venituri Impozite si Taxe;
9. Indruma si supravegheaza activitate Serviciulu Politia Locala;
l0. Indruma si supravegheaza a tivitatea Serviciului Administrativ Gospodaresc;
11. Indruma si supravegheaza activitatea Seruiciului pentru Situatii de Urgenta;
12. Ia masuri pentru realizareaa ctivitatilor privind educatia, s anatatea, cultura, sportul, ordinea publica, protectia si refacerea mediului inconjurator, protectia monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si a rezervatiilor naturale:
13. Exercita atributiile primarului in lipsa acestuia din localitate si pe perioada concediului  de odihna.

Pentru audiente la viceprimarul orasului puteti  apela personal  sau suna de cate ori aveti nevoie, la numarul de telefon 0233/790245