Azi 25-09-2018       DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț în ședință ordinară pentru ziua de 26.09.2018, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț     Anunt 2 – privind rezultatele selectiei dosarelor inaintate pentru concursul din data de 28.09.2018     Anunt 1 – privind rezultatele selectiei dosarelor inaintate pentru concursul din data de 28.09.2018     DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț în ședință de îndată pentru ziua de 20.09.2018, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț     ANUNT – Etapa a II -a – PLAN URBANISTIC ZONAL – ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 13500MP TEREN ȘI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR     15 septembrie 2018 – Ziua nationala a curateniei !

Atributii

Viceprimarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
(Conform dispozitiei primarului nr. 799 din 18.08.2016)

l. Controleaza si supravegheaza serviciile de salubritate si spatii verzi ale orasuluTirgu Neamt, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

2. Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
3. Ia masuri pentu controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pe raza orasului Tirgu Neamt;
4. Asigura igienizarea malurilor cursurilor de apa de pe raza orasului precum si decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea curgerii apelor;
5.Verifica si dispune masuri de intretinere si/sau refacere a podurilor si drumurilor publice;
6. Exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piata, obor, locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru buna functionare a acestora, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
7. Indruma si supravegheaza activitatile din parcuri si parcurile de joaca pentru copii;
8. Indruma si supravegheaza activitatea Directiei Venituri Impozite si Taxe;
9. Indruma si supravegheaza activitate Serviciulu Politia Locala;
l0. Indruma si supravegheaza a tivitatea Serviciului Administrativ Gospodaresc;
11. Indruma si supravegheaza activitatea Seruiciului pentru Situatii de Urgenta;
12. Ia masuri pentru realizareaa ctivitatilor privind educatia, s anatatea, cultura, sportul, ordinea publica, protectia si refacerea mediului inconjurator, protectia monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si a rezervatiilor naturale:
13. Exercita atributiile primarului in lipsa acestuia din localitate si pe perioada concediului  de odihna.

Pentru audiente la viceprimarul orasului puteti  apela personal  sau suna de cate ori aveti nevoie, la numarul de telefon 0233/790245