Azi 24-02-2020       Anunt – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 43,14 mp, situat în Aleea Târgului bl.A9, parter, cu destinatia de cabinet medical (medic de familie),     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt in sedinta de extraordinara pentru ziua de 19.02.2020, ora 15.00, in sala de sedinte a Consiliului Local al orasului Targu-Neamt     Manifestari culturale februarie 2020     Invitatie – Luni 10.02.2020, ora 13,00, sala mica a Casei Culturii – dezbatere privind regimul finantarilor nerambrusabile din bugetul propriu al orasului Tg. Neamt alocate pentru activitati nonprofit de interes local     Anunt privind distribuirea PRODUSELOR DE IGIENA din cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (P.O.A.D.), incepand cu 05.02.2020     Invitatie – joi, 06.02.2020, ora 16.00, in sala mica a Casei Culturii, la dezbaterea publica a Proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Targu-Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2020

Atributii

Viceprimarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
(Conform dispozitiei primarului nr. 799 din 18.08.2016)

l. Controleaza si supravegheaza serviciile de salubritate si spatii verzi ale orasuluTirgu Neamt, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

2. Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
3. Ia masuri pentu controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pe raza orasului Tirgu Neamt;
4. Asigura igienizarea malurilor cursurilor de apa de pe raza orasului precum si decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea curgerii apelor;
5.Verifica si dispune masuri de intretinere si/sau refacere a podurilor si drumurilor publice;
6. Exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piata, obor, locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru buna functionare a acestora, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
7. Indruma si supravegheaza activitatile din parcuri si parcurile de joaca pentru copii;
8. Indruma si supravegheaza activitatea Directiei Venituri Impozite si Taxe;
9. Indruma si supravegheaza activitate Serviciulu Politia Locala;
l0. Indruma si supravegheaza a tivitatea Serviciului Administrativ Gospodaresc;
11. Indruma si supravegheaza activitatea Seruiciului pentru Situatii de Urgenta;
12. Ia masuri pentru realizareaa ctivitatilor privind educatia, s anatatea, cultura, sportul, ordinea publica, protectia si refacerea mediului inconjurator, protectia monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si a rezervatiilor naturale:
13. Exercita atributiile primarului in lipsa acestuia din localitate si pe perioada concediului  de odihna.

Pentru audiente la viceprimarul orasului puteti  apela personal  sau suna de cate ori aveti nevoie, la numarul de telefon 0233/790245