Azi 09-07-2020       Anunț Rossal – campanie colectare deșeuri voluminoase     Dispozitie privind convocarea online a Consiliului Local al orasului Târgu-Neamţ în ședinţa de îndată pentru ziua de 07.07.2020, ora 14.00, în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Anunt privind acordarea unor facilitati la plata impozitului pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri     Dispozitie privind convocarea online a Consiliului Local al orasului Targu Neamt, in sedinta ordinara pentru ziua de 19.06.2020, ora 13.00, in sala de sedinte a Consiliului Local al orasului Targu-Neamt     Rezultatul final pentru promovare intr-un grad profesional imediat superior     Rezultatul cu punctajul la interviu pentru promovare intr-un grad profesional imediat superior

Dispozitia de convocare a Consiliului Local al orasului Targu-Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 28.11.2019, ora 15.00, in sediul primariei orasului Targu-Neamt

DISPOZITIE