Azi 08-12-2023       Anunt privind rezultatul selectiei dosarului pentru examenul organizat in vederea promovarii intr-un grad profesional superior – Compartiment Domeniul Public-Privat si Peisagistica     Anunt privind rezultatul selectiei dosarului pentru examenul organizat in vederea promovarii intr-un grad profesional superior – Compartiment Disciplina in Constructii     Anunt privind rezultatul selectiei dosarului pentru examenul organizat in vederea promovarii intr-un grad profesional superior – Compartiment Trafic si Siguranta Circulatiei     Anunt privind REZULTATUL FINAL la concursul organizat in vederea promovarii intr-un grad profesional superior – Compartiment Buget Prognoze Contabilitate     Anunt privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndata, pentru ziua de 06.12.2023, ora 13:00, desfasurata online si în sala de ședinţe a CL al orașului Târgu-Neamţ.     Anunt privind rezultatul interviului la examenul organizat in vederea promovarii intr-un grad profesional superior – Compartiment Domeniul Public-Privat si Peisagistica

Sari la conținut